"sự bao quát" Englisch Übersetzung

VI

"sự bao quát" auf Englisch

sự bao quát {Subst.}

VI sự bao quát {Substantiv}

1. Bauwesen

sự bao quát (auch: vùng tác dụng)
volume_up
coverage {Subst.}

Ähnliche Übersetzungen für "sự bao quát" auf Englisch

sự Substantiv
English
bao Substantiv
bao Adverb
English
bao Verb
bao Pronomen
English
bạo Substantiv
English
bạo Adjektiv
bảo Verb
báo Substantiv
báo Verb
bào Verb
English
bão Substantiv
quạt Substantiv
English
quất Verb
sứ Substantiv
English