"lầm lỳ" Englisch Übersetzung

VI

"lầm lỳ" auf Englisch

lầm lỳ {Adj.}

VI lầm lỳ {Adjektiv}

lầm lỳ (auch: không cởi mở, ít nói)

Ähnliche Übersetzungen für "lầm lỳ" auf Englisch

làm Verb
lăm Zahlwort
English
lắm Adjektiv
English
lắm Adverb
English
lỵ Substantiv
English
ly Substantiv
English