"vásárlás" Englisch Übersetzung

HU

"vásárlás" auf Englisch

HU vásárlás
volume_up
{Substantiv}

Másodpercekkel később a Merrill Lynch nyomta meg a gombot egy hasonló Chemical Bank-vásárlás miatt.
Seconds later, Mer- rill Lynch pushed the button for a similar acquisition of Chemical Bank.
vásárlás (auch: vétel, előny, szerzemény, támasz)
volume_up
purchase {Subst.}
Erről a vevőt a vásárlás idején tájékoztatni kell.
This should be made clear to you at the time of purchase.
Vásárlás előtt a fogyasztók gyakran igénybe veszik e csoportok díj ellenében nyújtott szolgáltatásait.
Consumers often pay for the services of these consumer groups before deciding on a purchase.
Jelenleg az az ár, amit a fogyasztó egy tagállamok közötti jegyért fizet, a vásárlás helyszínétől függ.
At the moment, the price consumers pay for an inter-Member State ticket depends on the country of purchase.

Beispielsätze für "vásárlás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianOlyan időket élünk, amikor egyre több a határokon átnyúló vásárlás és szerződéskötés.
We live in times when there are increasing numbers of cross-border purchases and contracts.
HungarianEzen intézkedések végrehajtása a vásárlás során a fogyasztók kezébe adja az ellenőrzést.
Once these measures have been implemented, consumers will have more control when purchasing goods.
HungarianPedig harminchárom százalékukat érdekelné a határon átnyúló vásárlás.
Thirty-three per cent would be interested in buying cross-border.
HungarianA kikötőkben és repülőtereken igénybe vehető, adómentes vásárlás lehetőségeit is korlátozza a jelentés.
The opportunities for tax-free shopping at ports and airports will also be restricted.
HungarianSegít majd a napi több ezer, más európai országokból végzett vásárlás megkönnyítésében.
It will help facilitate the thousands of purchases made on a daily basis from other European countries.
HungarianCsak böngésszenek vagy húsz percig, akkor elszégyellik magukat, és nem távoznak vásárlás nélkül.
Dont hustle them; let them browse for twenty minutes or so; then they get ashamed and buy something.
HungarianA vásárlás előtt azonban többet kellene tudnom a cégről.
Before I did that, I would have to know more about the company.
HungarianÉs Jessie-nek vásárlás közben semmiféle előérzet nem súgta meg, hogy ma este Gerald már nem fog vacsorázni.
She had bought it without the slightest premonition that he would be eaten before he could cat.
HungarianA jövőben komolyabb figyelmet akarunk fordítani a vásárlás, bérlés és felújítás valamennyi aspektusára.
In the future we want closer attention to be paid to all aspects of purchasing, leasing and renovation.
HungarianJó zene és egy kis vásárlás tette hozzá csábításképpen, mert tudta, hogy egy nő ennek nem tud ellenállni.
There wasn't a woman in all the world who wouldn't respond favorably to that opportunity, Oleg judged.
HungarianSzex, napozás, rum, egy kis vásárlás és városnézés.
Sex, sun, rum, a little shopping and sightseeing.
HungarianEzt a feltevésemet a vásárlás is alátámasztja.
I have this theory that has to do with shopping.
HungarianTúl sók a vásárlás, és azt hisszük, hogy...
Deficit finance trips to the mall to buy things...
HungarianA vásárlás a hóbortjává, a szenvedélyévé vált.
There was a feverish purpose to her buying.
HungarianHajszolt embernek a vásárlás is kín.
Mr. Gaunt's use of one instead of you interested him.
HungarianA moszkvai vásárlás ritka előőnyei közé tartozik, hogy a vevőők háborítatlan nyugalmat élveznek az eladóktól.
One of the few advantages of shopping in Moscow is that one is guaranteed complete privacy from assistance by the sales staff.
HungarianAz új szabályozás internetes vásárlás esetén is sokkal erősebb védelmet nyújt, egész Európában egységes szabályok alapján.
"The new rules also give much greater protection for online shopping, with consumers covered by the same rules across Europe.
HungarianTöbb mint 70%-uk gondolja úgy, hogy a kapcsolódó problémákat, például a panaszokat nehezebb megoldani a határokon átnyúló vásárlás esetén.
More than 70% think that related problems, such as complaints, are difficult to solve when shopping cross-border.
HungarianA jelentés mellett szavaztam, mert a Schwab-jelentés védi a fogyasztókat a határon átnyúló kereskedelem keretében történő vásárlás esetében.
I voted in favour because the Schwab report has the merit of protecting consumers in their cross-border purchases.
HungarianVásárlás előtt gondolkodnunk kell.