"utoljára" Englisch Übersetzung

HU

"utoljára" auf Englisch

EN

HU utoljára
volume_up
{Adverb}

utoljára (auch: végül, utolsónak)
volume_up
last {Adv.}
Megjeleníti az alkalmazás nevét, amely utoljára mentette a forrásfájlt.
Lists the application that last saved the source file.
Oscar Aldrich Tament utoljára február tizenharmadikán látták New Yorkban.
Oscar Aldrich Tamen had last been seen in New York on February rjth.
Ki volt az a fiatalember, akivel az unokahúgát utoljára táncolni látta?
He asked, Who was the young man with whom you last saw your cousin dancing?

Beispielsätze für "utoljára" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianElért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
She reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
HungarianAztán utoljára ez az Emaleth valamilyen okból elég erős lett, hogy megszülessen.
And finally, for some reason, this one, Emaleth, was strong enough to be born.
HungarianMég egyszer meg kellene fontolnod, hogy velem gyere próbálkozott utoljára Bremen.
You should reconsider your decision to come with me, Bremen tried a final time.
HungarianAzt hiszem, gyerekkoromban ettem utoljára igazi vajat, Berlinben, New Hampshire-ben.
I don't think I've had real butter since I was a kid back in Berlin, New Hampshire.
Hungarian- Dóra beszámolt mindenről, ami azóta történt, hogy egy hete utoljára láttuk egymást.
--She'd tell me everything that had happened in the week since I'd been there.
HungarianUtoljára magamagánál jobban megértette az új szeretőket, szokásaikkal együtt.
It was a peculiar way to ride in a car with other than the best of friends.
HungarianTalán eltelt egy kis idő azóta, hogy utoljára játszott ezekkel a vacakokkal.
Maybe it's been a long time since she played with one of the damned things.
HungarianGimnazista koromban jártam ott utoljára, amikor antillai utazásra mentünk.
`I haven't been in the Gulf since I was in high school and we went to the Caribbean.
HungarianBey, tudod, hogy egy Általános Művek hajótest mikor mondott csődöt utoljára?
Bey, do you know how long it's been since a General Products hull failed?
HungarianHart felismerte a férfi hangját, jóllehet hosszú hónapokkal ezelőtt hallotta utoljára.
She recognized the voice, though it had been months since she had heard it.
HungarianRen megfordult, még utoljára feléjük intett, majd elbotorkált a sötétben.
With a final nod, the young guardsman turned and trudged off into the night.
HungarianDaneel Olivaw felkészült rá, hogy utoljára tegyen szolgálatot az emberiségnek.
R. Daneel Olivaw was prepared to render his final service to humanity.
HungarianSzegény öreglány mondta Roddy , pedig milyen jól nézett ki, mikor utoljára láttuk.
sad cypress Roddy said, Poor old dear, and she was so well when we; saw h^r the other day.
HungarianTudomásunk szerint Rowan 1966-ban, nyolcévesen használta utoljára telepatikus képességét.
Try as we might, we find nothing about her telepathic abilities from then on.
HungarianSok év telt el azóta, hogy utoljára megkísértett a kéj vagy a remény.
Many centuries have passed since lust or hope has tricked me into that adventure.
HungarianAz vagyok... és bátortalanul hozzátette: Persze, megváltoztam, amióta utoljára látott.
Then she went on rather shyly: I've changed, of course, since you saw me.
HungarianHolmes hegymászó botja most is ott volt a sziklánál, ahol utoljára láttam.
There was Holmes's Alpine-stock still leaning against the rock by which I had left him.
HungarianMary három napja járt ott utoljára, és semmi rendelleneset nem tapasztalt.
Mary had been there only three days before, and nothing had seemed wrong.
HungarianGestra az idejét sem tudta, mikor volt része utoljára ebben a látványban.
Gestra realised suddenly how long it had been since he'd seen such a view.
HungarianNagy nyomatékkal mondta: Ezt az ajtót nem nagyon régen nyitották ki utoljára, Miss Bunner.
He said with emphasis: This door's been opened quite recently, Miss Bunner.