"után" Englisch Übersetzung

HU

"után" auf Englisch

EN
volume_up
után {Postp.}
EN

HU után
volume_up
{Adverb}

után (auch: túl, el)
volume_up
past {Adv.}
Amint megérkezett, napnyugta után, tudta, hogy valami megváltozott.
As soon as he arrived, just past sunset, he knew that something had changed.
Tízszázalékos késedelmi díjat számolunk fel minden hónap tizenötödike után.
There's a ten percent late charge past the fifteenth of the month.
Nahát, az kimondottan arról szól, hogy mi történik a hősnővel a halál után.
Well, it goes on right past the heroine's death into the afterlife.

Beispielsätze für "után" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianSzeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
I'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
HungarianÉrtetlen arcot vágott, amikor bebocsáttatása után meglátott engem az ágyasházban.
When he was admitted to the birthing room, and beheld me, his face was a puzzle.
HungarianNagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
That hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Hungarian1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz.
Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
HungarianA büntetés által megtört kultúra megtörve maradt a büntetés eltörlése után is.
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
HungarianDe ha az elkövetkezendő száz év után is folytatni akarjuk, a világűrben a jövőnk.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
Hungarianb) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
HungarianBehajózás után Halsey kapitánynál, a Trikkala parancsnokánál köteles jelentkezni.
He will report to Captain Halsey, master of the Trikkala,' on arrival on board.
HungarianEsküszöm, hogy az egy év letelte után is veled maradok, bárhová visz az utad...
I swear that, even beyond my year, even to Ivrel, if that is where you are going.
HungarianFelébredt, és tudta; hogy csak Annie Wilkes csukta be maga után a hátsó ajtót.
Then he was awake, knowing it was only Annie Wilkes, pulling the back door shut.
HungarianFüleiket széttárva, feszült figyelemmel kutattak idegen, fenyegető hangok után.
Their wide ears were flared, straining to detect unfamiliar threatening sounds.
HungarianÚjabb kanyar után, a völgyben a folyóparton legelő tehenek mellett hajtottak el.
Jill steered around another curve, passing cattle near a stream in another valley.
HungarianKépzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.
You can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.
HungarianA lábamat kellett beleakasztanom, úgy vergődtem előre, magam után húzva a követ.
I had to slip my foot into the hook and crawl forward to pull the stone behind me.
HungarianAmikor kimentek, és villamos után néztek, Floyt megkérdezte: Mi az a Töviskupa?
As they trudged off looking for a corridor tram, Floyt asked, What's a Thorn Cup?
HungarianÉs lehet, hogy Arthur ezek után elküldi, hogy végre fia szülessen valaki mástól.
And now, perhaps, Arthur will put her away, so that he may get him a son somewhere.
Hungarian- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
'Wonder on wonder!' murmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
HungarianBecsukta a külső ajtót, majd a zöld fény jelzése után működésbe hozta a többit.
Corbell shut the outer door, used the others when green lights indicated he could.
Hungarian- Egy kis habozás után hozzátette: - Ha becsavarodik, valószínűleg kinyírják.
He hesitated, then added: 'If you screw up, it's probably gonna get you killed.'
HungarianEnnek ellenére a rend a távolból folytatta nyomozásait a Mayfair-boszorkányok után.
However, the order continued its investigation of the Mayfair Witches from afar.