"ugyanakkor" Englisch Übersetzung

HU

"ugyanakkor" auf Englisch

EN

HU ugyanakkor
volume_up
{Adverb}

ugyanakkor (auch: azonnal, jelenleg, most, ekkor)
volume_up
now {Adv.}
Ugyanakkor azt javaslom, most ne folytassuk tovább az intézményi vitákat.
However, let us not attempt to conduct further institutional debates now.
Ugyanakkor számos ajánlást is megfogalmaz, amelyeket röviden ismertetni fogok.
It proposes various recommendations which I shall now summarise:
Ugyanakkor eddig kevéssé ismerték el a városi dimenziót.
However, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.

Beispielsätze für "ugyanakkor" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianUgyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
However, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
HungarianA korty sűrű volt és savanyúan kesernyés, de ugyanakkor élénkítő és frissítő is.
The draught was bitter and sour and thick, but somehow invigorating, quickening.
HungarianAz eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
The court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
HungarianA kamatadó példája ugyanakkor figyelmeztetésként is szolgálhatna az Önök számára.
The precedent of taxation on savings should, however, serve as a warning to you.
HungarianA probléma ugyanakkor ezeknek a jó szándékú szabályoknak a végrehajtását érinti.
The problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
HungarianUgyanakkor azonban az előadó által benyújtott módosításokat is fontosnak tartom.
However, I believe that the amendments tabled by the rapporteur are important.
HungarianUgyanakkor vannak olyan országok is, amelyekben az átmenet nem volt ilyen sima.
However, there are other countries where the transition has not been as smooth.
HungarianA stratégiai partnerségnek fokozatosnak, ugyanakkor nagyszabásúnak kell lennie.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
HungarianUgyanakkor azt gondolom, ma este nagyon élénk, érdekfeszítő vitának nézünk elébe.
However, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
HungarianUgyanakkor még ma sem tudunk pozitív fejleményekről beszámolni ezen a területen.
Nevertheless, even today, we cannot report positive developments in this area.
HungarianUgyanakkor a népszavazást közvetlenül követő időszak pozitív lendülete elfogyott.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
HungarianAz energiafogyasztás mérséklése ugyanakkor áruink versenyképességét is növelné.
A reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.
HungarianUgyanakkor egyike azoknak az iparágaknak, amelyek globális nehézségekkel küzdenek.
It is, however, one of the industries experiencing difficulties at global level.
HungarianUgyanakkor a bevándorlás kérdése sürgető, és a két esztendős határidő túl hosszú.
The issue of immigration is urgent, though, and a two-year period is too long.
HungarianUgyanakkor számos tagállam azt állítja, hogy az így kiutalt kvóták igazságtalanok.
However, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
HungarianUgyanakkor már most levonhatunk a jövőben talán hasznunkra válható következtetést.
However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
HungarianUgyanakkor vitáinkban egyfajta számverseny, pénzügyi verseny van kibontakozóban.
However, we are seeing something of a figures race, a finance race, in our debates.
HungarianUgyanakkor nap mint nap további több ezer személy számol be a fertőzés tüneteiről.
However, there are thousands of others who report symptoms of infection every day.
HungarianÉs neked van második látásod is, ami értékes, de ugyanakkor veszedelmes ajándék.
And you have the Second Sight, as welland that is a gift both precious and perilous.
HungarianAz MRI tökéletesen érzékeny a tumorok megtalálásához, ugyanakkor nagyon drága.
And MRI is exquisitely sensitive for finding tumors, but it's also very expensive.