"tulajdonos" Englisch Übersetzung

HU

"tulajdonos" auf Englisch

HU tulajdonos
volume_up
{Substantiv}

tulajdonos
volume_up
owner {Subst.}
E célból lényeges a "tényleges tulajdonos" fogalmának pontos meghatározása.
To that end a precise definition of beneficial owner is essential.
A tulajdonos az irodában szitkozódott és magyarázatot követelt.
The owner charged from the front office and demanded an expla- 460 nation.
A hirdetést az előző igazgató és tulajdonos özvegye írta alá.
The ad was signed by the widow of the former president and owner.
tulajdonos
A tulajdonos azonban egy karabélyt rejtegetett a pult alatt.
The proprietor had a shotgun under the counter.
Elhatározta, hogy megvárja, amíg a tulajdonos bejön és elküldi őt.
He would sit and wait a while to see how long it took before the proprietor evicted him.
Na, ne mondja mosolygott a tulajdonos , az egész környéken nálunk a legjobb a kávé.
`Don't tell me,' grinned the proprietor, `we do the best breakfast coffee in the neighbourhood.
tulajdonos
volume_up
possessor {Subst.}
tulajdonos (auch: birtokos)
Valahogy olyan hangon beszéltél, amiből a tulajdonos büszkesége csengett ki mint olyan ember hangja, aki egypár dollárért megvett magának egy szerzőt.
There was something in your tone, something proprietary, as in the voice of one who has bought an author for a couple of dollars.

Beispielsätze für "tulajdonos" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA tulajdonos hatásköre teljességében vagy részben átruházható az üzletvezetőre.
II. The holder may have delegated all or part of power of decision to a manager.
Hungariana tulajdonos által nem-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan végzett munka.
- work in respect of any non-agricultural activity carried on by the holder.
HungarianEgy öreg Honda, amit nemcsak Sammy, de már az öt előző tulajdonos se mosott le.
It was an old Honda, uncleaned by Sammy or any of the previous five owners.
HungarianEzért állok ki a "tulajdonos fuvarozó” kifejezés merev meghatározása mellett.
I would therefore advocate a rigid definition of the term 'parent carrier'.
HungarianA következőket szeretném mondani: Először is, nálunk tulajdonos nélküli kapitalizmus van.
I would like to say the following. Firstly, we have an ownerless capitalism.
HungarianŐ bizonyította, hogy a tulajdonos fuvarozó új meghatározása egyáltalán nem egyértelmű.
He has shown that the new definition of a parent carrier is very unclear.
HungarianA vezető általában, de nem törvényszerűen, ugyanaz a személy, mint aki a tulajdonos.
II. The manager is generally but not always the same person as the holder.
HungarianSok tulajdonos esetében érzelmi kötődés is akadályozza, hogy továbbadja vállalkozását.
Many also face a psychological barrier to handing over their company.
HungarianFelemelte: Vader, hirdették cirkalmas betűk a tulajdonos nevét.
He picked it up, turning it to show the name Vader written in magic marker across.
HungarianNegyedszer, annak a meghatározása, hogy ki tulajdonos fuvarozó és ki nem az.
Fourthly, the definition of who is or is not a parent carrier.
HungarianTermészetesen, ha tini a tulajdonos, akkor nehéz lenne biztosítani.
Of course, in the hands of teenagers these were difficult to insure.
HungarianEzen kívül a javaslat továbbra is speciális kötelezettségeket ró a CRS-ek tulajdonos fuvarozóira.
In addition, the proposal continues to impose special obligations on CRS parent carriers.
HungarianDe nem csoda: Nancy Dartmonger, a tulajdonos is elég ostoba nőszemély.
But Nancy Dartmonger, the lady who runs it, is a silly woman.'
HungarianNem volt benne más, csak egy lerobbant kanapé, amit nyilván az előző tulajdonos hagyott itt.
The only thing in there was a broken-down sofa which must have been left by the previous owners.
HungarianA szállodánk levélpapírján írták, a tulajdonos intézte hozzám.
It bore the mark of the hotel which we had just left, and was addressed to me by the landlord.
HungarianTudja, nem az enyémek voltak a gyémántok, Halstead volt a tulajdonos.
They weren't my diamonds, you know; they were Halstead's.
HungarianÚgy próbálja eladni, hogy közben nem említi, ön a tulajdonos.
You're attempting to sell without disclosing you own it.
Hungariankiáltott oda a tulajdonos, a kocsma túloldaláról.
Quart pots on the top shelf, Effie! shouted the landlord over his shoulder, from the other side of the bar.
HungarianNálunk az Egyesült Királyságban, több időben megosztott használati jog tulajdonos van, mint Európa bármely más országában.
We have more timeshare owners in the UK than any other European country.
HungarianA tulajdonos egyszercsak úgy határozott, hogy kiköltözik.
The original owners just one day decide to move out.