"tulajdonít" Englisch Übersetzung

HU

"tulajdonít" auf Englisch

HU tulajdonít
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

tulajdonít (auch: felró)
tulajdonít (auch: összekapcsol, hivatkozik, utal, céloz)

2. "vminek"

tulajdonít
volume_up
to ascribe {Vb.} (to sth)
Ez jól szemlélteti, mekkora jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek.
That is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Az a tény, hogy a program nemzeti koordinátora a miniszterelnök-helyettes, hangsúlyozza azt a fontosságot, amelyet Szlovákia a Duna-stratégiának tulajdonít.
The fact that its national coordinator is the Deputy Prime Minister underlines the importance that Slovakia ascribes to the Danube Strategy.
Az Európai Unió egyik legfontosabb sajátossága az, hogy fontosságot tulajdonít a szociálpolitikának és az alapvető jogoknak.
(EL) Madam President, one of the most important attributes of the European Union is the importance that it ascribes to social policy and fundamental rights.

Beispielsätze für "tulajdonít" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianParlamentünk különös fontosságot tulajdonít a kultúrák közötti párbeszéd évének.
Our Parliament attaches particular importance to this Year of Intercultural Dialogue.
HungarianEz jól szemlélteti, mekkora jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek.
That is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
HungarianA Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a közösségi jog helyes alkalmazásának.
The Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
HungarianA szocialista képviselőcsoport különleges fontosságot tulajdonít e cél megvalósításának.
The Socialist Group attaches particular importance to the pursuit of that goal.
HungarianA Tanács elnöksége továbbra is nagy jelentőséget tulajdonít e kérdésnek.
The Presidency of the Council will continue giving much importance to this matter.
HungarianEz egyértelmű jele, az elnökség nagy jelentőséget tulajdonít e kérdésnek.
That is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
HungarianTermészetesen minden ország különböző fontosságot tulajdonít ennek a két célnak.
Of course, each country attaches a different level of importance to each of these two aims.
HungarianDe angolul beszél, és értéket tulajdonít az amulettfélének, amit nyakában hord.
But it seems he talks English, and he attaches some sort of value to a charm round his neck.
HungarianBízunk benne, hogy a magyar elnökség is kellő jelentőséget tulajdonít majd e kérdésnek.
We hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
HungarianNagyon örülök annak, hogy a Parlament nagy komolyságot tulajdonít ezeknek a javaslatoknak.
I very much welcome the attention that this Parliament is paying to these proposals.
HungarianKényszerít, hogy írjam meg mindazon műveket, amelyeket aztán magának tulajdonít.
He's forcing me to write works that later he'll claim as his own.
HungarianAz az érzésem, hogy túlságosan nagy fontosságot tulajdonít önmagának.
She is inclined to think, perhaps, that she is of rather more importance than she is.
HungarianA jelentés indokolatlanul nagy jelentőséget tulajdonít a kiotói sikernek.
For no very good reason the report makes much of the success of Kyoto.
HungarianAz Európai Néppárt rendkívüli fontosságot tulajdonít az antidiszkriminációs politikának.
The European People's Party attaches particular importance to anti-discrimination policy.
HungarianA Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít az irányelv mindenre kiterjedő és helyes alkalmazásának.
The Commission sets great store by the complete, correct application of the Directive.
HungarianEsetleg valami különös értelmet tulajdonít ezeknek a böködéseknek?
He wondered whether she meant anything in particular by such conduct.
Hungarian. - A Sinn Féin különleges fontosságot tulajdonít az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek.
in writing. - Sinn Féin attaches the highest priority to the fight against climate change.
HungarianAz új földgázirányelv nagyobb jelentőséget tulajdonít a földgáz hatóságoknak és az ügynökségnek.
The new Gas Directive attributes much importance to the gas authorities and to the agency.
HungarianMiért tulajdonít a Tisztelt Ház akkor jelentőséget a partnerségnek?
Why does this House attach so much importance to the partnership?
HungarianMindezek az intézkedések tükrözik, hogy a Bizottság milyen nagy fontosságot tulajdonít az oltásnak.
All these actions reflect the importance that the Commission attaches to the vaccination.