"tulajdon" Englisch Übersetzung

HU

"tulajdon" auf Englisch

HU tulajdon
volume_up
{Substantiv}

tulajdon
volume_up
own {Subst.} (a room of my own)
Úgy halhattam volna meg, hogy senki sem tudta: gyermeket szültem tulajdon öcsémnek.
I could have gone to my death with none knowing I had borne a child to my own brother.
Lehet, hogy nem a nagy erők, hanem a tulajdon kezünk munkája pusztítja majd el.
In the end, perhaps, not only great natural forces, but the work of our own hands may destroy it.
- Pangborn, Fullerton, Samuels, ez a nőce, ez a Williams nevű... de még a tulajdon felesége is.
Pangborn, Fullerton, Samuels, the Williams woman, your own wife.
tulajdon (auch: birtok, vagyon, ingatlan, tulajdonság)
volume_up
property {Subst.}
A szellemi tulajdon védelme nem részesülhet előnyben a visszaélésekkel szemben.
The protection of intellectual property must not favour abuses.
Ki kell dolgoznunk a megfelelő eljárásokat a szellemi tulajdon védelmére.
We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Ráadásul, ha a szellemi tulajdon eltűnik, a szellemi alkotás is eltűnik.
And if intellectual property disappears, intellectual creation disappears as well.
tulajdon (auch: tulajdonjog)
volume_up
ownership {Subst.}
Ez hívják úgy, hogy a globális társ-tulajdon közös területeinek "szabályozása”.
That is known as 'regulating' the shared areas of global co-ownership.
Továbbá, az állam vagy az állami tulajdon az egyetlen szereplő a vízpolitikában?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
Principle, ownership, wealth...
Fölemelte arcomat, átfogott a jobbjával, majd bal keze körmével feltépte a tulajdon torkát.
He lifted my face, and holding me with his right hand, he lifted his left hand and gashed his own throat with his nails.
tulajdon
volume_up
peculiar {Subst.}
tulajdon
volume_up
proper {Subst.}

Beispielsätze für "tulajdon" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
HungarianLátta a papról, hogy gyáva, hogy a tulajdon nagyanyját is odaadná egy előléptetésért.
The priest, he knew, was a coward who would sell his grandmother for preferment.
HungarianRejtély volt neki még a tulajdon feltűnő szépsége és hervadhatatlan bája is.
Even his unusual beauty and unfailing charm were something of a secret to him.
HungarianSoha nem vesztette el érdeklődését egyetlen hobbija: tulajdon betegségei iránt.
He had one hobby of never-failing interest, and that was his diseases.
HungarianÍgy szemlélte Thaiszt a filozófus és az aszkéta, és mindegyik tulajdon gondolatait követte.
Such were the thoughts of the philosopher and the ascetic as they gazed on Thais.
Hungarian- Örülök a tulajdon érdekedben, hogy békésen velünk jössz - mondta Gwydion.
I am glad for your sake that you will come with us quietly, said Gwydion.
HungarianTe gorombáskodsz velem a tulajdon szobámban mondta , amit én nem fogok eltűrni.
That's what I'm trying to do, she said bitterly, the tears spilling.
HungarianVezetőtök pedig még csak nem is hisz a Sátánban, vagy nem e tulajdon szavakkal mondta?
`And your leader says that he does not even believe in Satan, were those not his words?
HungarianUgyanúgy nem hallotta a tulajdon kétségbeesett üvöltését, mint a lány.
He couldn't hear the desperate wail he was uttering any more than she could.
Hungarianhallotta Ander Elessedil a tulajdon kiáltását a hirtelen csöndben.
Ander Elessedil heard himself cry out, and the echo reverberated in the sudden stillness.
Hungarian- Kesernyésen állapította meg tulajdon hangjáról, hogy védekezőben van.
He let go of her arms, slowly picked up a dish and began to wipe it dry.
HungarianÉs úgy beszélt Uwaine-ről, mint a tulajdon fiáról, és büszkeséggel, szeretettel nézett rá.
And she had spoken of Uwaine as her son, and she looked at him with pride and affection.
HungarianEngem Terry tulajdon anyja figyelmeztetett az esküvő előtt, hogy Terry egy ribanc.
Before the wedding, Terry's mother had told me Terry was a slut.
HungarianA tulajdon szemével fogja látni azt a helyet, ahol az események valamikor régen lejátszódtak.
He would see now, with his eyes, the actual place where these long-past events happened.
HungarianBoaz maga lett egy személyben a tulajdon sosem volt mamája, papája.
Boaz became for himself the affectionate Mama and Papa he'd never had.
HungarianE feszült, mozdulatlan pillanatban hallottam a tulajdon zihálásomat.
And in this still and tense moment I heard myself take a deep breath.
HungarianÁldozatai tulajdon vérével ír egy régi egyiptomi nevet a holttestekre.
He writes an old name in Egyptian on his victims with their blood.
HungarianEzt ő mondta, a tulajdon szavaival felelte Merrick halk alázattal.
Those were his only words on the matter, she said with soft humility.
HungarianLátom, hogy eltorzul az arcom és hallom a tulajdon bőgésemet.
I see my face twisted into grimaces and I hear bellowing coming out of me.
HungarianGyűlölök együtt enni olyan asszonnyal, aki a tulajdon férjét mérgezte meg!
I detest eating dinner with a woman who poisoned her husband!