"túláradó" Englisch Übersetzung

HU

"túláradó" auf Englisch

HU túláradó
volume_up
{Adjektiv}

túláradó (auch: gazdag, , buja, terjengős)
Lancelet túláradó szeretettel karolta át a két fivért.
Lancelet flung an exuberant arm around each of them.
He loved the sight of so much exuberant life.
túláradó (auch: kicsorduló)
volume_up
flush {Adj.}
túláradó (auch: bőséges, gazdag, buja, termékeny)
túláradó (auch: bőséges, gazdag, cikornyás, terjengős)

Beispielsätze für "túláradó" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianE jelentés nem képes kendőzni az igazságot, fennkölt, túláradó érzelmei ellenére.
This report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
HungarianGyakorta rosszul használtam fel a túláradó kegyelmet, amelyet Isten reám árasztott.
I have often badly employed the abundant grace which God has bestowed upon me.
HungarianAhová csak néz, túláradó, gazdag kompozíciók, rózsából, liliomból, gladióluszból.
Everywhere she looked she saw them, great dazzling sprays of roses, lilies, gladiolus.
HungarianÁm Krisztus, az én Uram, minden modorban és stílusban csordultig van túláradó szeretettel.
But Christ, my Lord, in any manner and in any style, was full of unstinting love.
HungarianHány ember a világon táncol túláradó jókedvvel épp ebben a pillanatban?
How many people around the world are dancing with elation at this very minute?
HungarianKegyetlen arca lenne, ha nincs rajta az a gyermekien túláradó lelkendezés.
His face would have been cruel if it hadn't been for the childlike rapture and exuberance.
HungarianHa éreztek is bennem valami furcsát, azt a benyomást lehengerelte túláradó lelkesedésem.
If any of them found anything strange about me it was totally overwhelmed by my enthusiasm.
HungarianEzzel visszatért vad izgalma, valamint túláradó életkedve is.
And the look of wild excitement returned, the look of heightened vitality.
HungarianIlyen túláradó bocsánatkérésekkel szemben haragomnak el kellett párolognia.
Before such profuse apologies, my anger was forced to melt.
HungarianTúláradó szerelmemmel jól összemaszatoltam a csipkés, fehér, tűzött takarót.
'Entirely washable, and destined for the purpose,' said my Lady Love as she folded it and cast it away.
HungarianAzok az érzelemtől túláradó leírások Eleanor aranyló szépségéről, Mary holdfény bűbájáról...
Those rich and lavish descriptions of the golden beauty of Eleanor, the moonlight beauty of Mary!
HungarianÉs Morgaine túláradó gyengédséggel tartotta az ajkához a kelyhet; ma mindannyiuk anyja volt.
... and set the cup to his lips, filled with overflowing tenderness; today she was mother to them all.
HungarianSőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges.
For even that which was glorious in this part was not glorified by reason of the glory that excelleth.
HungarianAzután elmosolyodott, és túláradó jókedvvel rácsapott vaskos combjára.
Then he smiled and beat his thick thighs exuberantly.
HungarianDe a törp életmód túláradó jósága átváltoztatta őt.
But the overwhelming goodness of the Smurf way of life transformed her.
HungarianMozdulataiban nyoma sem volt sietségnek, túláradó jókedve miatt futott.
There was no urgency in her pace, just exuberance.
HungarianA túláradó energiát is meg lehet fékezni és olyan mederbe terelni, hogy valóban hasznos és eredményes legyen.
An excess of vitality can be trained and guided into paths of real usefulness and achievement.
HungarianA félszegségén világosan látszott, hogy egyszerűen nem tudja, mivel is fejezhetné ki jobban a túláradó örömét.
It was obvious she did not know how best to express her cheerful feelings or her embarrassment.
HungarianA tieid talán csöpögtek a túláradó meleg érzésektől?
Were your own, then, written in such affectionate language?
HungarianA túláradó figyelem a közösség részéről a zajos sikerek ellenére... nagy felelősséggel jár.
[ Chuckles ] For with all this excess of public attention and cacophony of praise... there comes great responsibility.