"szerető" Englisch Übersetzung

HU

"szerető" auf Englisch

HU

szerető {Substantiv}

volume_up
szerető (auch: kedves)
Huligánok bandája, zsaroló, dühös férj, vagy tán egy meleg szerető...
A gang of thugs, a blackmailer, an angry husband, a gay lover...
Ha odabent csakugyan Ywain kedvese rejtőzködik, gondolta, hát igencsak különös szerető lehet...
He thought that if it was a lover Ywain was hiding in there it must be a strange sort of lover.
Összesen két ízben termékenyítette meg őt az utolérhetetlen szerető, Rabo Karabekian.
She would be twice impregnated by that incomparable lover, Rabo Karabekian.
Mint egy játékos kedvű szerető, mellésiklott és belebújt.
Like a teasing mistress, she crept to his side, and slipped into him.
Kéne egy szerető nyögte ki nehezen Taoka Kazuo.
I need a mistress, Kazuo Taoka said, hardly for the first time.
She's not just a discarded mistress.
szerető (auch: udvarló, divathős, kérő, piperkőc)
volume_up
beau {Subst.} [altmd.] (beaux)
szerető (auch: cukorka, édesség, kedves, bonbon)

Beispielsätze für "szerető" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian- Ne má, Dickie - szólt rá Harriet, és szerető csókot nyomott a nagy rózsaszín képére.
Don't, Dickie, Harriet said to him, and she kissed him fondly on his big pink cheek.
HungarianPillantásából láttam, milyen szerető lenne: olyan, aki nem ad semmit.
From the look in his eyes, I thought he could love without giving anything.
HungarianRettegésük szűnhet, ha látják a szívünk... szerető lelkünket, és nem a színünk.
But do folks still fear... the black man's sexuality like that?
HungarianJól van, és szerető gyermeki üdvözletét küldi Neked és édesanyjának.
She is well, and begs to be dutifully remembered to you and your mother.
HungarianA feleség-meg-a-szerető ábra túlságosan is kézenfekvő, túlságosan is egyszerű.
In spite of his dismay, or rather behind it, Inspector Neele had felt a faint inward satisfaction.
HungarianA fején a rubinkövekkel kirakott aranydiadém ragyogott, amellyel Pandora szerető keze koronázta meg.
Even the gold snake bracelets on her graceful upper arms had been the gift of Pandora.
HungarianMost azt akarod, mindenki előtt játsszuk el a szerető családot...
For you to expect me to stand up in front of everyone now and act like we're this family...
HungarianAzt akarom, hogy tudd, te mindig is az én unokaöcsém maradsz, szerető unokaöcsém... mondta Lawrence bácsi.
But I want you to know that you will always be my nephew, my beloved nephew ...
HungarianA jóisten bizonyára pártját fogja a nagyon szerető apáknak.
Our Father in heaven is surely on the side of fathers on earth who love their children.
HungarianArca, mint egy szerető nagymamáé, de határozottsága, akár a Terminátoré.
She has the sweet face of a beloved grandmother, yes, but the steely determination of the Terminator.
HungarianUgyanazzal a szerető gyengédséggel és jósággal beszélt, amelyet parttalan bőséggel árasztottak rám.
There was merely the same lovely serenity and kindness that they had always bestowed on me.
Hungarian- Mikor mondták magának utoljára, hogy nagyszerű szerető?
If happiness was a stranger to him, why should it be their companion?
HungarianEgy dolog azonban biztos: nem voltak szerető szülők.
One thing she was certain of: caring parents they weren't. Do you see?
HungarianEgyre nagyobb adó, ház, egyre drágább szerető vagy feleség, és hadd tegyem hozzá, egyre több fejfájás.
Larger cars, bigger houses, more expensive mistresses or wives - and, let me say, bigger headaches.
HungarianNos, azok egyszerűen szerető- és gyűlölőgépek olvasta Dwayne.
They are simply liking machines and hating machines.
HungarianNemes Abélard add át mindenkinek szerető üdvözletemet.
'Here she is, Noble Abelard, give everyone there my love.'
HungarianAlacrity Fitzhughról köztudott, hogy ő a legjobb szerető!
Alacrity Fitzhugh we know to be the greatest of lovers!
HungarianAhol a rossz tanulóra is szerető szülők várnak.
Where the underachiever goes home at night to parents who care.
HungarianAmikor szédelegve felegyenesedett, Morgause állt mellette, hogy erős és szerető kézzel visszavezesse.
When she straightened up, her head ringing, Morgause was there, a firm and kindly hand to help her back inside.
HungarianMinden lett könyörtelen ujjaim és ajkaim között, mire vágytam: hús és vér és anya és szerető.
I drove my teeth into her, feeling her stiffen and gasp, and I felt my mouth grow wide to catch the hot flood when it came.