"szövetség" Englisch Übersetzung

HU

"szövetség" auf Englisch

HU szövetség
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

szövetség (auch: összefogás)
volume_up
alliance {Subst.}
A szocialista-konzervatív szövetség minden egyes módosításunkat elutasított.
All of these amendments have been rejected by the socialist-conservative alliance.
Egyfajta új szövetség, amely az Északi-sarkkörtől Ausztráliáig nyújtózkodhatna.
A new alliance of sorts, one that could stretch from the Arctic Circle to Australia.
Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség alapvetően nagyon jó kezdeményezés.
Basically, the Global Climate Change Alliance is a very good initiative.
Valójában a legnagyobb önkéntes szervezet Írországban a Kelta Atlétikai Szövetség.
Indeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
A Kelta Atlétikai Szövetség elnöke voltam, ez Írország legnagyobb sportszövetsége.
I was President of the Gaelic Athletic Association, which is Ireland's largest sporting body.
Ez azonban csak a szövetség listájára vonatkozik, nem az alapra.
This relates only to the association's list, however, not to the fund.
The Fellowship awaits the Ring-bearer.
The Fellowship is breaking.
The Fellowship has failed.
A szövetség minden tagja át kell, hogy menjen egy teszten minden kategóriában,beleértve a tudományokat is.
Every member of the fraternity is subject to review in every category, including academics.
Fiúk, még mindig a szövetség tagjai akartok lenni?
Guys, still want to be in the fraternity?
Vajon elérkezett-e az ideje, hogy új taggal bővüljön ki a Delta-szövetség?
Was it time to add a new member to the A fraternity?
szövetség (auch: liga, 4.8 km)
volume_up
league {Subst.}
Maga a Szövetség is, mely valójában nem is létezik.
Even the league itself: There is no League!
Testület, szövetség, szervezet, csoport, társulás, klán, alakulat, liga, klub...
'guild, alliance, association, team, coalition, clan, outfit, league, club' 'The Moonlight Club.'
You're way out of your league.
szövetség (auch: egyesülés, összejövetel, golyva)
volume_up
clubbing {Subst.}
szövetség (auch: végrendelet, testamentum)
volume_up
testament {Subst.}
Megnyílt az égben az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája a templomban.
And the temple of God was opened in heaven: and the ark of his testament was seen in his temple.
Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett.
By so much is Jesus made a surety of a better testament.
Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük - mondja az Úr.
And this is the testament which I will make unto them after those days, saith the Lord.
volume_up
union {Subst.}
Először is az Unió a Mediterrán Térségért egy gyakorlati projektekre létrejött szövetség.
The Union for the Mediterranean is, to begin with, a union for practical projects.
Aztán ott van az Európai Szakszervezeti Szövetség is, melyről már szintén beszéltünk.
There is the European Trade Union Confederation, which we also spoke about.
Harmadszor pedig: az Európai Unió nem katonai szövetség.
The European Union is not a military ally.

2. Rechtswesen

szövetség (auch: egyezmény, megállapodás)
volume_up
covenant {Subst.}
A szövetség visszahozza az együttműködés nyelvét egy olyan világba, amelyet a verseny határoz meg.
Covenant restores the language of cooperation to a world of competition.
A szövetség gondolkodásra késztet bennünket a kölcsönösségről.
What covenant does is to get us to think about reciprocity.
A szövetség nem egyenlő a szerződéssel.
A covenant is not a contract.

Beispielsätze für "szövetség" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA Szövetség nem szervez pénzért tanfolyamot, ne is képez ki szupéreket külön díj ellenében.
The Guild does not charge for training and instruction, your offer is worthless.
HungarianAz Európai Szakszervezeti Szövetség kifogásolta ezt a szabadkereskedelmi megállapodást.
Also, the European Trade Unions Federation has criticised this free trade agreement.
HungarianIdegesítette a gondolat, hogy még a szövetség tisztviselőjeként külső pénzeket fogadjon el.
It made him uneasy to ac- cept outside payments while still a federal employee.
HungarianA szövetség a sajtószabadság tűrhetetlen megsértéseként elítélte az újságíró deportálását.
They have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
HungarianÍgy talán felidézi egy kicsit a múltat, a Goedler-Blacklock-szövetség levegőjét.
He wanted, as it were, to get back into the past, to get the feel of the Goedler-Blacklock menage.
HungarianHagynia kellett, hogy Jak szabja meg a feltételeket, ha azt akarta, hogy működjön ez a szövetség.
If this partnership was to work, Jak had to establish some of his own rules.
HungarianA "házasság” definícióját fenn kellene tartani a nők és férfiak között létrejött szövetség számára.
The very definition of 'marriage' should be reserved for unions between women and men.
HungarianHa ugyanis az első (szövetség) kifogástalan lett volna, nem volna szükség a másodikra.
For if that former had been faultless, there should not indeed a place have been sought for a second.
HungarianA szövetség, akár a barátság mindig kétoldalú hangsúlyozta Ryan.
Alliances, like friendships, are always bilateral, Jack pointed out.
HungarianElígérkeztem a Nemzeti Ifjúsági Szövetség rendezvényére itt a városban.
I committed to a National Youth Service Day event here in LA.
HungarianA Szövetség úgy döntött, hogy fel kell bontanom a munkaviszonyt a Birodalommal.
The Guild's just ruled Monarch out of bounds for me.
HungarianA Szövetség kutatócsoportja élettelennek nyilvánította a Velara III-at!
A Federation recon expedition certified Velara Ill lifeless.
HungarianA szövetség az EU és Törökország közötti kapcsolatok számára is nagyon fontos.
It is very important also for EU-Turkey relations.
HungarianHárman a másik ötös szövetség tagjai közül olyan rosszul végeztek, hogy fel kellett adniuk a mérkőzést.
Three of the other original five-side had done so badly they had to resign from the match.
HungarianJogunk van megválasztani a Szövetség tisztségviselőit, de ez minden.
We have the right to elect Guild officers, and that's all.
HungarianA Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja ezért nem fogja megszavazni a jelentést.
The Verts/ALE Group will therefore vote against this report.
HungarianOdabent a Szövetség két alkalmazottja már lelkesen veregette az ifjú hátát, kezét.
Inside, two of the Guild staff were enthusiastically shaking the surprised man's hand and patting him on the back.
HungarianA szövetség honlapján további információk olvashatók a zöldkártya-rendszerről és az általa elérni kívánt célokról.
Their website gives further details about the green card system and its objectives.
HungarianEzzel jutalmazza a Szövetség a katonai szolgálatot.
It's a reward, what the Federation gives you for doing Federal Service.
HungarianNem egy szövetség felbomlott már, és még sok fel is fog.
It had happened a number of times already, and would happen again.