"roskatag" Englisch Übersetzung

HU

"roskatag" auf Englisch

HU roskatag
volume_up
{Adjektiv}

roskatag (auch: gyenge, beteg, rozoga, rozzant)
volume_up
dicky {Adj.} [Brit.] [umg.]
roskatag (auch: rozoga, roskadozó, angolkóros)
A padlásszobában Ravelston a roskatag székre ült, a lejtős mennyezetbe majdnem beleverte a fejét.
In the attic Ravelston sat on the rickety chair, with the ceiling sloping just behind his head.
A helyiséget füstös faggyúgyertyák világították meg, a hosszú, összekarcolt aszalok mellett roskatag padok sorakoztak.
It was lighted by smoky tallow candles and had long, scarred tables flanked by rickety-looking benches.
Benn a sarjerdőben egy roskatag kunyhó állt.
Just inside the copse there was a tumble-down shed.
roskatag
volume_up
wonky {Adj.}

Beispielsätze für "roskatag" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianÉs egy roskatag papot támogató két tünde nyilván felkeltené az érdeklődésüket.
Two elves escorting an emaciated priest would definitely attract their attention.
HungarianAz utca legsötétebb középső részén áll Dorothy Kilmoonie roskatag otthona.
Toward the middle of the block, at its darkest, stood the dilapidated home of Dorothy Kilmoonie.
Hungariankiáltott utána a lovag, és a roskatag bárka felé dobta a követ.
He gave the rock an underhand toss towards the shaky raft.
HungarianAmikor a két férfi az autót elhagyva megindult a roskatag járdán, a gyerek pánikba esett és futásnak eredt.
As the men left the car, walking up the crumbly sidewalk, he turned in panic, running.
Hungarian"Ó, egy roskatag kanyon-fal vagyok, és magammal viszlek."
Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me.
HungarianMások a kis házak roskatag tetejére könyörögték fel magukat, és kényelmetlenül vagy egyáltalán nem aludtak.
Others had begged for space on the sagging roofs of creaky huts and slept fitfully or not at all.
HungarianKinson megszemlélte a rozsdás, roskatag épületek kihalt, zömmel düledező romjait, azután továbbment.
He scanned the rusted, broken buildings, a neglected, mostly dilapidated collec- tion, and then moved on.
HungarianAz innenső végében roskatag kunyhó állt, előtte szutykos ruhájú, rosszul táplált gyerekek csoportosultak.
A shabby hut stood at its near end with several dirty, hungry-looking children sitting listlessly in front of it.
HungarianÕszintén megmondva, fiatalúr, mostanába már egy kicsit roskatag vagyok, és nem merészkedek el messzire.
'T' be downright honest with 'ee, young master, I been a bit stove up of late, an' I don't walk out so far no more.'
HungarianRövid idő múlva egy roskatag alak jött elő az ópiumbarlangból, és elindultunk együtt az utcán.
In a very short time a decrepit figure had emerged from the opium den, and I was walking down the street with Sherlock Holmes.
HungarianIgenis számít, hogy egy roskatag bürokráciába fektetünk be, vagy a jövő energiaforrásaiba és munkahelyeibe!
Yes, it makes a difference whether we invest in limping bureaucracy or in the energy sources and jobs of the future.
HungarianKabe undorral belerúgott a roskatag kertfalba.
Kabe kicked the crumbling garden wall disgustedly.
HungarianA hely gondozatlannak tűnt, és roskatag fakerítés vette körül, amely az állandó szél hatására már meredeken megdőlt.
It was a slovenly-looking sort of place surrounded by a log palisade that leaned dispiritedly away from the prevailing wind.
HungarianIgaz, hogy mindannyian együtt hajózunk be a viharba, de a flottában nem minden bárka van ugyanolyan roskatag állapotban.
It is true that we are all sailing together into the squalls, but not every vessel in the convoy is in the same dilapidated condition.
HungarianMás se volt az egész környéken, csak Leathercombe Bayben egypár halászkunyhó, meg itt a szigeten egy roskatag vén ház, amely örökké csukva volt.
There were just a few fishermen's cottages at Leathercombe Bay and a tumbledown old house, all shut up, on the island.
HungarianÚjra az a roskatag ház.
HungarianA Darázsgyár szabálytalan és kissé roskatag építményének zavaros fém, fa, üveg és manyag alkatrészei pár négyzetméternyi területet foglalnak el.
The Wasp Factory covers an area of several square metres in an irregular and slightly ramshackle tangle of metal, wood, glass and plastic.
HungarianTúlságosan is gyorsan mozgott egy roskatag aggastyánhoz képest, ahogy visszagondolt az eseményekre, pedig ő maga sem volt éppen lassú és ügyetlen.
He'd been awfully fast on his feet for a white-bearded dodderer, and the Silken Shadow wasn't as clumsy as all that, if she thought so herself.
HungarianNagy hangzavar következett, amelyben mindenki egyszerre beszélt, miközben a roskatag öreg dámák egyike követelte, hogy neki is mondják el, miről van szó.
There ensued a great verbal brawl, with everyone talking at once, and one of the feeble old ladies demanding to be told what was going on.
HungarianOdarohantak az roskatag ajtóhoz, és elhelyezkedtek a két oldalán, de Sparhawk az utolsó pillanatban meggondolta magát; és kilépett a nyílás elé, egy-két méternyire a bejárattól.
At the last moment, Sparhawk stepped out into plain view a few feet back from the arched opening in the massive stone wall.