"profit" Englisch Übersetzung

HU

"profit" auf Englisch

volume_up
profit {Subst.}
EN

"profit" auf Ungarisch

volume_up
profit {Subst.}

HU profit
volume_up
{Substantiv}

profit (auch: haszon, nyereség, előny)
volume_up
profit {Subst.}
Ez a jelentés fontos lépés a non-profit intézmények létfontosságú elismerése felé.
This report is an important step towards the vital recognition of Non-Profit Institutions (NPIs).
Sajnos az emberei értékeket feláldozzák a profit oltárán.
Unfortunately, all human values are used to fuel profit.
A FedEx-nek könnyű a jelmondata: emberek, szolgáltatás, profit.
FedEx, easy motto: people, service, profit.
profit (auch: haszon, nyereség)
volume_up
gains {n.Pl.}

Synonyme (Englisch) für "profit":

profit

Beispielsätze für "profit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA profit túlságosan nagy kísértést jelent, és túl erős az energia iránti szomjúság.
The profits are too tempting, and the thirst for energy is too great.
HungarianAz elért profit azonban már nem a nemzetgazdaságba csorog vissza.
The profits then made are, however, no longer passed on to the national economy.
HungarianViszont mérlegelnünk kell adók bevezetését a részvényekkel rövid távon elért profit tekintetében.
However, we must consider taxes in conjunction with short-term stock profits.
HungarianA társadalombiztosítási juttatások nem olyanok, mint az üzleti profit vagy a banki osztalék.
Social insurance benefits are not comparable to businessmen's profits or bank dividends.
HungarianA következő oldalon a kiadások utáni nettó profit összegzése található.
Then on the next page is a summary of the net profits after expenses.
HungarianHa nagyobb a nikotinhányad, több lesz a dohányos, vagyis nagyobb lesz a forgalom és vele a profit.
More nicotine meant more smokers, which meant more sales and more profits.
HungarianEngem a "hármas profit" érdekel, amit a fenntartható fejlesztés eredményezhet.
I'm interested in what I like to call the "triple bottom line" that sustainable development can produce.
HungarianKét sikertelen kísérletük már volt, ezért hívták őt, a profit, hogy harmadjára biztosra menjenek.
He wanted to be completely sure, and he waited to read the death notice in the newspapers.
HungarianA profit szó szennyes ködfelhőként lebegett a terem légterében.
The word profits floated over the courtroom and hung like a dirty fog.
HungarianÚgy vélem, végeredményben, míg a fogyasztó fizet, a közbülső emberek lefölözik a profit nagy részét.
I think one of the things that we need to change is the whole area of voluntary labelling.
HungarianDe -- tudom, hogy a profit az, vagy az elképzelésünk a profitról az, ami motiválja az embereket.
But -- I know it's the bottom line, or one's perception of it, that motivates people in the end.
HungarianEz is része az új tervnek látványosság, kisebb rezsi, nagyobb befolyás, magasabb profit.
It's all part of the new planhigher visibility, lower overhead, deeper market penetration, bigger profits.
Hungarian00:10:54.56,00:10:57.09 nagyágyút, mint egy tapasztalt profit.
00:10:54.56,00:10:57.09 is being treated like a seasoned pro.
HungarianNa meg a gigantikus profit, ez is elrejti a költségeket.
And we are hiding that cost behind monster profits.
HungarianDe ha megnézik, pontosan mi az a profit, majdnem 8000 dollár abból az értékből valójában szubvenció.
But of course, if you look at exactly what those profits are, almost 8,000 of those dollars are, in fact, subsidies.
HungarianEz is mutatja, hogy milyen fontos ez a szektor, mind a gazdasági profit, mind a társadalmi erőforrások szempontjából.
This just shows how important this sector is, in terms both of economic returns and of public resources.
HungarianTámogassák a tripla profit befektetéseket.
Support investments with a triple-bottom-line return.
HungarianA "szennyező fizet” elve megakadályozza azt, hogy a profit magánkézbe kerüljön, míg az okozott kárt a társadalom állja.
The polluter pays principle prevents profits going into private hands while the damage is paid for by society.
Hungarian- Két évvel ezelőtt Loren Pollack a személyes vagyonából egymilliárd dollárt áldozott egy non-profit jótékonysági szervezet létrehozására.
Two years ago, Loren Pollack used a billion dollars of his money to form a charitable trust.
HungarianÉn képviselem a profit, akit felbérelt.
SIMON: I represent the professional you hired.