"portás" Englisch Übersetzung

HU

"portás" auf Englisch

HU portás
volume_up
{Substantiv}

portás (auch: kapus)
volume_up
doorman {Subst.}
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
As the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
súgta Jill, miután a portás visszament a pultjához.
They waited while the doorman walked toward a telephone on a counter at the side of the lobby.
Az egyenruhás bejárati portás Craig mellé lépett miközben az kifizette a taxist.
A uniformed doorman approached Craig while he paid the driver and the taxi pulled away.
portás (auch: kapus)
volume_up
doorman {Subst.} (doormen)
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
As the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
súgta Jill, miután a portás visszament a pultjához.
They waited while the doorman walked toward a telephone on a counter at the side of the lobby.
Az egyenruhás bejárati portás Craig mellé lépett miközben az kifizette a taxist.
A uniformed doorman approached Craig while he paid the driver and the taxi pulled away.
Sötétedés körül a portás felhívta a férjemet, valami csőtörés miatt.
Around dark, the janitor called about a water pipe that had burst.
Eddie Warburton az, éjjeli portás a Városházán.
That's Eddie Warburton, the night-shift janitor in the Municipal Building.
A portás felpillantott a pultról, aztán visszamerült az újságjába.
The porter at the desk looked up briefly and then went back to his paper.
Szálloda, víz alatti portás, képzettséget nem igénylő munka Pacificán
Hotel work Underwater porter work, unskilled labor in Pacifica --
Odabent az éjszakai portás hordozható japán tévéjét nézte.
Inside it the night porter was watching his Japanese portable television set.
portás (auch: kapus)
portás (auch: kapus)
portás (auch: kapus)
portás (auch: kapus)
volume_up
gateman {Subst.}
portás (auch: házfelügyelő)
Épp csak hogy nem a portás kezéből kapta ki.
He very nearly took it from the hall porter’s hand.
Hű, hogy milyen komisz fráter volt a portás!
Coo, wasn't that hall porter a nasty bit of goods?
A portás minden esetben a hotelszolgáért fog küldeni, akinek megint csak adsz egy shillinget.
In each case the outside porter will send for the hall porter, to whom also you will give a shilling.

Beispielsätze für "portás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian. - folytatta a portás.
'The editing department's been frantic to meet a deadline without his help, and.'
HungarianA portás kivette a pisztolyt az övéből, és maga elé helyezte, az íróasztalra.
He took the gun out of his waistband and laid it on the desk in front of him.
HungarianA szolgálatban levő portás tojásfejű volt, és nem érdekelte sem én, sem más.
The clerk on duty was an egg-headed man with no interest in me or in anything else.
HungarianA portás semmi jelét nem látta annak, hogy a nő férfi kísérővel utazott volna.
She had not checked out, and the rooms were paid for through noon Saturday.
HungarianMint Portas úr maga is mondja, nem a Parlament felelőssége a fizetések aktualizálása.
As Mr Portas himself says, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
HungarianKörülbelül az a maximum, ha meghallgatom a portás háborús élményeit mondta.
About the best I can do is let a building custodian tell me his war stories, he said.
HungarianA szőnyeg azonban új volt, s olyan érdesnek látszott, mint a szállodai portás.
But the floor carpet was new and had a hard look, like the room clerk.
HungarianClewes azért mégsem hitte, hogy az a portás lett volna Mrs. Jack Graham.
Clewes doubted that the custodian could have been Mrs. Jack Graham, though.
HungarianA portás fölvezetett a szobámba, megígérte, hogy öt órakor ébreszt és én éjfélkor elaludtam.
He led me up to a room, promised to call me at five, and I was asleep by midnight.
HungarianHursttel mentek el, az olajtársaságiakkal mondta a portás.
With Mr. and Mrs. Hurst from the oil company, said the clerk informatively.
HungarianMilyen kár mondta közömbösen a portás, és átnyújtotta a kitöltendő bejelentőlapot Rogernek.
'What a pity,' the desk clerk said indifferently, and gave Roger a card to fill out.
HungarianA portás napokkal előbb kapta az utasítást, hogy hova kell majd eljuttatnia a csomagot.
She'd given the concierge info as to the destination of the package several days before.
HungarianMinálunk, testvér mondta a portás magas, zengő hangon , nincsenek problémák.
Trouble, brother, the clerk said in a high sonorous voice, is something we is fresh out of.
HungarianNincs, aki a páncélszekrényt kinyitná, míg az igazgatóhelyettes vagy a nappali portás be nem jön.
No one may open the safe until the assistant manager or the concierge arrives.
Hungarian- Akkor a másik úton ment a tolvaj" - kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját.
'Then it must be the other way that the thief took,' cried the fellow, tugging at my sleeve.
HungarianA nem túl férfias portás egy fejmozdulattal magához intett és azt mondta:
The effeminate night clerk beckoned me over to the desk and said:
HungarianA portás egy szempillantásig szótlanul meredt az arcába, aztán engedelmeskedett.
The clerk looked him in the face for a second, then obeyed.
HungarianA portás sokatmondóan mosolygott, ás biztosította őket, hogy ha bármire szükségük van...
The clerk smiled knowingly and told them if they needed anything...
HungarianElnök úr, e kérdésben örömmel értek egyet Portas úrral és a kommunista képviselőcsoporttal.
Mr President, I am delighted to agree with Mr Portas and the Communist Group on this issue.
HungarianBinford felelte a portás.
Why, we all know Butch around here, Mrs Binford, the clerk said.