"pillér" Englisch Übersetzung


Meintest du pile
HU

"pillér" auf Englisch

EN

HU pillér
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

pillér (auch: oszlop)
volume_up
pillar {Subst.}
Szeretnénk, ha a rendőrség harmadik pillér szerinti együttműködése jobban működne.
We are trying to get the third pillar cooperation of police to work better.
Az első pillér a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása.
The first pillar is promoting sustainable growth and jobs.
A második pillér szilárd elem a fenntartható mezőgazdaság számára.
The second pillar is a strong element for sustainable agriculture.
pillér (auch: szár, támfa, szakasz, állvány)
volume_up
leg {Subst.}
pillér (auch: stég, cölöpgát, rakpart, móló)
volume_up
pier {Subst.}
volume_up
post {Subst.}
pillér (auch: támasz, tartó, támaszték, dúc)
volume_up
stanchion {Subst.}
volume_up
stand {Subst.}
pillér (auch: dúc, kehely, serleg, leereszkedés)
volume_up
stoop {Subst.}

2. Archäologie

pillér (auch: kocka alakú alapkő)
volume_up
bearing {Subst.}

3. Architektur

Beispielsätze für "pillér" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA két pillér közötti egyensúly fontossága felől semmi kétségünk nem lehet.
There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
HungarianStantz elsöpörte a teremben álló egyik masszív pillér felét.
Stantz managed to obliterate half of one of the courtroom's towering pillars.
HungarianEz az a kettős pillér, amelyen a válságkezelési missziókhoz való európai megközelítés nyugszik.
These have to be the twin pillars behind a European approach to crisis management missions.
HungarianA fő politikai prioritások, amelyeket a Bizottság kitűzött a jövő évre, öt pillér köré rendeződnek.
The main policy priorities which the Commission envisages for next year are structured around five pillars.
Hungarian. - (FR) A KAP jövőjéről szóló Lyon-jelentés mellett szavaztam, különösképpen a két pillér megtartása mellett.
I voted in favour of the Lyon report on the future of the CAP, and in particular for retaining the two pillars.
HungarianKét pillér: mindenképpen, ezzel egyetértek.
Two pillars: absolutely, I agree with that.
HungarianA SIS II. két pillér keretében fog működni.
HungarianAz első pillér az Európai Unión kívülről származó nyersanyag-ellátásra vonatkozik az Afrikai Unióval kötött megállapodások révén.
The first concerns the supply of raw materials from outside the European Union through agreements with the African Union.
HungarianCsak az első és a második pillér kölcsönhatása révén lehet megvalósítani mind az innovatív versenyképességet, mind a fenntarthatóságot.
Only the interplay between the first and second pillars enables both innovative competitiveness and sustainability.
HungarianMilyen rendszereket fognak használni a három pillér segítségével, hogy biztosítsák nyugdíjrendszereik fenntarthatóságát?
What systems will they put in place using some combination of the three pillars to ensure that their pension systems are sustainable?
HungarianÉppen most mondta, hogy három pillér van: az áldozatok, a büntetések súlyossága és a kereslet problémája.
Minister, you said just now that there are three pillars: the victims, the seriousness of the penalties and then the problem of demand.
HungarianEzért szeretném felkérni a Tanácsot és a Tanács elnökségét, hogy biztosítsák e hármasság, e három pillér megőrzését.
That is why I would like to ask the Council and the Presidency of the Council to ensure that this triad, these three pillars, are retained.
HungarianAmikor újra útnak indultak, Floyt kilátott az egyik ablakon, és látta, hogy az egyik rögzített pillér felé tartanak.
When they'd resumed their way, Floyt glanced out an observation deck window and saw that they were headed for one of the captive dirigibles.
HungarianElnök úr, hölgyeim és uraim, a kutatási és innovációs politika az Európai Unió politikáinak alapját jelentő három pillér egyike.
Mr President, ladies and gentlemen, research and innovation policy is one of the three main pillars of the polices of the European Union.
HungarianA "területi együttműködés” az INTERREG közösségi kezdeményezés helyét átvéve az EU kohéziós politikáját alkotó három pillér egyikévé vált.
'Territorial cooperation' has become one of the three pillars of EU cohesion policy, succeeding the Community initiative INTERREG.
HungarianA tárgyalások most folynak, és derűlátóak vagyunk abban a tekintetben, hogy a három pillér egyensúlyának megőrzése esetén megállapodásra juthatunk.
Negotiations are ongoing, and we are optimistic about finding an agreement provided the balance between the three pillars is kept.
HungarianNyilvánvalóan, amikor második pillérekről beszélünk, az olyan második pillér, amelyik hozzáad az első pillérhez, ismerve annak gyengeségeit.
Obviously, when we are speaking of second pillars, we mean second pillars that supplement the first pillars in the light of their weaknesses.
HungarianA Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a különböző döntési területek úgynevezett három pillére közül az első és a harmadik pillér egyesülni fog.
After the Lisbon Treaty comes into force, the first and third of the so-called three pillars of different policy areas will be consolidated into one.
HungarianA három pillér három feltételt jelent, amelyet teljesíteni kell, hogy lehetővé váljon a kulcsfontosságú alaptechnológiák alkalmazása az Európai Unióban.
Each of the three pillars represents a condition that must necessarily be met to allow key enabling technologies (KETs) to be deployed in the European Union.
HungarianEz a három pillér számos konkrét cselekvést tartalmaz majd a tagállamoktól, az érdekelt felektől és a Bizottságon belül kapott hozzájárulások alapján.
These three pillars will include a number of concrete actions based on the contributions received from the Member States, stakeholders and from within the Commission.