"odaát" Englisch Übersetzung

HU

"odaát" auf Englisch

EN

HU odaát
volume_up
{Adverb}

odaát (auch: keresztül, túl, keresztben, át)
volume_up
across {Prp.}
Odaát az egyik csendőr térdre ereszkedett, és lövöldözni kezdett a barikád mögül.
One of the Civil Guards opposite knelt down and began firing across the barricade.
Régebben vele szemben játéküzlet volt odaát.
Used to be they had a toy store right across from it, over there.
Odaát, a Bank túloldalán a nap épp megkoronázta a West Caicos alacsony púpját.
The sun tipped the low hump of West Caicos across the bank.

Beispielsätze für "odaát" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianPéldául azzal, hogy ugyanolyan jólétet teremtenek itt, mint ők odaát maguknak.
You know, by achiev­ing the same prosperity here that they've achieved there.
HungarianMit sem hallott abból, hogy odaát a házban vagy egy tucatszor eseng a telefon.
And when the phone in the house rang a dozen or so times, he never heard it.
HungarianDe vannak szép számmal szakembereink, ahogyan gondolom, odaát Langleyben is.
We have a number of psychiatrists on staff here-as I'm sure you do at Langley.
HungarianMég mindig voltak kapcsolatai odaát, de vajon hányban bízhatott meg közülük?
He had many contacts still in Germany, but how many of them had been doubled?
HungarianTudom, miben mesterkedtek maguk odaát, és azt is tudom, hogy seggre estek.
I know what you people just tried to pull off, and you fell right on your ass.
HungarianVolt valami rokonságuk odaát Nebraskában, de azokhoz nem fordulhattak...
They had some relatives back in Nebraska, but no one they could really turn to.
HungarianBob, van odaát olyan emberünk, akitől megtudhatjuk, miről tárgyaltak ma a Kremlben?
Bob, do we have any assets who can find out what they talked about in the Kremlin today?
HungarianOdaát még mindig délelőtt volt, ezért hát számított rá, még kilenc órát lesz az irodában.
It was still before noon and he'd already been in his office for nine hours.
HungarianOdaát csönd lett, majd amikor Henry újból megszólalt, már sokkal komolyabb volt a hangja:
There was a pause on the other end, and when Henry spoke again, he was more serious.
HungarianA várószobák jóval szegényesebbek voltak, mint odaát Amerikában, s ezt Cathy szóvá is tette.
The waiting rooms were far shabbier than Cathy was used to, and she remarked on it.
HungarianHa a falra tapasztod a füled, mindent hallhatsz, ami odaát történik.
If you put your ear to the wall, you should be able to hear what's going on.'
HungarianOdaát van egy gyanúsított, aki érintett a készülő merényletben.
Through there is a suspect who is connected with the people who want Palmer dead.
HungarianNa, mi a helyzet odaát? csent el egy cigarettát egy őrnagytól.
Now, he said, stealing a smoke from a major, what the hell is happening out there?
HungarianA nyomozók odaát nem nagyon törik majd magukat, hogy ezt elhiggyék feleltem.
The cops down there wont work very hard to believe that, I said.
HungarianMajd nagyot bulizunk odaát", de azért ne nagyon siettessük a dolgot!
We'll have a fine party on the Other Side, but let's not be in a hurry.
HungarianAztán a légierőnél is szolgál egy fiam, a legkisebb, Cyrill pedig odaát van Franciaországban.
Then I have a boy in the Air Force and Cyril, my baby, is out in France.
HungarianOdaát Moszkvában viszont Foley felpillantott, amikor kopogtattak az ajtón.
Back in Moscow, Foley looked up when the knock came at the door.
HungarianAztán felújítottam vele az ismeretséget, közvetlenül a háború előtt, odaát, Németországban.
I renewed acquaintanceship with him in Germany just before the war.
HungarianNeki is értesítenie kellett volna Langleyt, minél előbb, de odaát ilyenkor még senki nem volt ébren.
He had to get this information out PDQ, but nobody was awake at Langley yet.
Hungarian...nézni és számolni a csillagokat, és arról álmodtunk mi volt odaát.
...look up and count the stars, and dream about what was out there.