"nos" Englisch Übersetzung


Meintest du nős
HU

"nos" auf Englisch

volume_up
nos {Adv.}
EN
volume_up
nos {Konj.}
EN
EN

"no" auf Ungarisch

volume_up
no {Subst.}

HU nos
volume_up
{Adverb}

volume_up
why {Adv.}
Nos, kérdezzék meg magukat: miért vagyunk politikusok, miért olyan népszerűtlen ez az osztály?
Well, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?
És néhány mosdóhelyiség, nos, egyáltalán nem lehet mosdóhelyiségnek nevezni.
And some of the toilets - why, you just couldn't call them toilets at all!
Nos, miért is kerül sor erre a "kemény leszámolásra” Fehéroroszországban?
So why is this 'strike hard' happening in Belarus?

Synonyme (Englisch) für "no":

no
English

Beispielsätze für "nos" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?
Now, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
HungarianNos, akkor mi legyen, ha a barátaink folytatni fogják mindazt, amit elkezdtek?
Mainly by knowing a little more than the guy across the street, Winston replied.
HungarianNos, tehát, a fotós munkám 90 százaléka valójában nem is fotózással kapcsolatos.
Okay, so 90 percent of my photographic process is, in fact, not photographic.
HungarianNos, a fiú felnőtt, és még csak a 30-as éveiben volt, amikor az anyja meghalt.
Anyway, this boy grew to manhood and was still in his 30s when the mother died...
HungarianNos, akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását!
Very welllet a five-year-old paint a sacred interpretation of that encounter.
HungarianNos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
Now, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
HungarianNos az az utolsó mérföld, az utolsó centik, az első lépések az infrastruktúrában.
Now that last mile, last foot, in a sense, is the first step of the infrastructure.
HungarianNos, történetesen tudnék keríteni egy légibuszt, amennyiben szeretnél mielbb...
'Ah, I do have an aircraft standing by, in case you don't want to bother with the-'
HungarianNos, úgy tűnik Kr. e. 600-ban Jeruzsálemben mindenki teljesen rossz és gonosz.
Now, apparently in Jerusalem in 600 BC, everyone was completely bad and evil.
HungarianNos, egyfelől, az állítás, hogy a történelemnek iránya van, nem annyira vitatott.
Now, in one sense, the claim that history has a direction is not that controversial.
HungarianNos, ez nyilvánvalóan egy erőteljes, egyesek szerint veszélyesen hatásos felismerés.
Now this is obviously a powerful, some might say dangerously powerful, insight.
HungarianNos, egyszer úgy döntött, hogy iratokat hamisít valakinek, akit talán fölismernek.
Once, though, he agreed to make false papers for someone you might recognize.
HungarianNos, Rabbit, mit csinál egy jó zsaru... mielőtt terepen használja a felszerelését?
Now, Rabbit, a good cop does what... before using his equipment in the field?
HungarianNos mondtam , talán nincs is olyan nagy különbség az ő gonoszságuk és a miénk között.
Perhaps there isn't so much difference really between their wickedness and ours.
Hungarian- Nos - mondta Trufa -, ha a lábunk, kezünk szabad lenne, most megléphetnénk.
'Now,' said Merry, 'if only we had our legs and hands free, we might get away.
HungarianNos, ez a feltevés teljesen valószerűnek tetszett olyannak, amelyet el lehet fogadni.
Now, that was a perfectly plausible theory, and one quite likely to be accepted.
HungarianNos, Kamall úr, jól gondolom, hogy most a londoni halászokról fog nekünk beszélni?
Now, Mr Kamall, I suppose you are going to tell us about fishermen in London?
HungarianNos, amikor a jobb oldali srác nem kel fel, tudjuk, hogy agyrázkódás érte.
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
HungarianNos folytatta az igazgató , nem tudjuk, milyen hosszan tart ez a szükségállapot.
Now, resumed the governor, we dont know how long this emergency will last.
HungarianNos, akkor ez az Outboundos Ms. Machtinak készül, nem beszélve a SZERV kémeiről.
Now, this is for Ms. Machti at Outbound, not to mention any watching ARMs.