"No lám" Englisch Übersetzung

HU

"No lám" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "No lám" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "No lám" auf Englisch

Substantiv
Verb

Beispielsätze für "No lám" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianNo lám csak, micsoda memóriája van mondta a tudós dallamos walesi hanghordozásával.
Well, well, what a memory youve got, the scientist said in his lilting Welsh accent.
Hungarian- No lám - mondta Faramir lassan, nagyon halkan, és különös mosollyal.
'So it seems,' said Faramir, slowly and very softly, with a strange smile.
Hungarian- No lám - mondta a bankárné -, máris hálával tartozom önnek?
Then, even now, I owe you a debt of gratitude, monsieur, said the banker's wife.
HungarianNo lám mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott, szarkalábak futottak szét a szeme körül.
There you are, said Dwayne, and his eyes crinkled in bittersweet amusement.
HungarianNo lám, a kutató megkísértése! mondta egyik tanára szomorúan.
`You could see the research scientist being seduced!' said one of her teachers sadly.
HungarianNo lám, no lám, gondolta Karpov; régi barátom, Pjotr Marcsenko, a destabilizálás szakértője.
Well, well, well, thought Karpov, my old friend Pyotr Marchenko, specialist in destabilization.
Hungarian- No lám - jegyezte meg a rendőrtiszt -, ma este milyen értelmesen beszél.
Really, you are talking in a very sensible manner tonight, that you are, said the head of the department.
Hungarian- No lám, hát ön csakugyan próféta, Vautrin úr? - kérdezte Vauquer-né.
Dear me, you are a prophet, M. Vautrin, said Mme. Vauquer.
Hungarian- No lám, a tudós! - mosolygott diadalmasan Marklin.
Ever the scientist, said Marklin with a triumphant smile.
Hungarian- No lám, no lám - dorombolt Tasnya -, lássuk csak mi ez itt!
Well, well'Tasnya purred,what have we here?
HungarianNo lám, a dicső tóga, a nemes születés jele!
And his glorious toga, the mark of his genteel birth!
HungarianNo lám, maga is ugyanígy gondolkodik!
You see, you, too, have the same point of view.
HungarianNo lám, az Ördög módisan érkezik! mondta.
HungarianNo lám, a türelem rózsát terem.
HungarianNo lám mondta Hopkins nővér.
HungarianNo, lám mondta csendesen.
HungarianNo lám! rittig, ahogy mondtam.
HungarianNO LÁM, NO LÁM, MI VAN ITT?
HungarianIsmét ittam a nektárt, az ő nektárját, noha sírtam közben, és azt gondoltam, no lám, feloldódtál, mint gyöngyszem a borban.
And I'd drunk the nectar again, her nectar, even though I'd been weeping, and thinking ah, well, you are being dissolved as a pearl in wine.
HungarianNO LÁM, NO LÁM!

Lerne weitere Wörter

Hungarian
  • No lám

Suche weitere Wörter im Deutsch-Portugiesisch Wörterbuch.