"Nizza" Englisch Übersetzung

HU

"Nizza" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "Nizza" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "Nizza" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianHasonlón, nem hiszem, hogy választanunk kellene Nizza vagy Lisszabon között.
Similarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
HungarianNizza után egy nagyra törőbb szerződést szerettünk volna, most pedig a végrehajtáson a sor.
After Nice, we wanted a more ambitious treaty, and now we must implement it.
Hungariana Parlament létszáma úgyis le fog csökkenni 785-ről 751-re (Lisszabon) vagy 736-ra (Nizza).
the size of the Parliament is in any event set to fall from 785 to 751 (Lisbon) or 736 (Nice).
HungarianAz nem megoldás, hogy elindulunk Nizza szerint, aztán majd teszünk hozzá egy kicsit Lisszabonból is.
To say, we will start with Nice and then we will add a bit of Lisbon, that is just not on.
HungarianNem négy alternativa van, hanem valójában kettő, mégpedig a Lamassoure/Severin-jelentés vagy Nizza.
There are not four alternatives, but in fact only two, namely the Lamassoure/Severin report or Nice.
HungarianA kérdés a következő: vagy ez a jelentés vagy Nizza.
This is the question: either this report or Nice.
HungarianAz lenne a logikus megközelítési mód, ha vagy Nizza, vagy pedig Lisszabon alapján hajtanánk végre az összes kinevezést.
The logical approach is to make all the appointments on the basis of Nice or all on the basis of Lisbon.
HungarianNizza a kormányközi együttműködésre épült.
Nice was based on intergovernmental cooperation.
HungarianVagy ez a jelentés egy reprezentatív Parlamenttel, vagy Nizza egy olyan Parlamenttel, ami nem teljesen reprezentatív.
Either this report, with a representative Parliament, or Nice, with a Parliament that is not fully representative.
HungarianVéleményem szerint most már ideje elásni a csatabárdot és visszaállítani a bizalmat, hogy ismét olyan legyen, mint Nizza előtt.
Now it is time, I think, to bury the axe and restore trust, the way in which we used to have it before Nice.
HungarianVagy Lisszabon, vagy Nizza lesz a kiindulópont.
HungarianMeg vagyok azonban döbbenve, soros elnök úr, ma reggeli szégyenteljes megjegyzésén, miszerint Lisszabon rosszabb, mint Nizza.
However, I am appalled, President-in-Office, by your disgraceful comment here this morning that Lisbon is worse than Nice.
HungarianEz egy olyan alternatívához történő visszatérést jelentene, ami veszteséget hoz azoknak a tagállamoknak is, akik csak mostanában találtak rá a jelmondatra 'Nizza vagy a halál'.
That is returning to an alternative, which would also represent a loss for those Members who only recently have been touting the slogan 'Nice or death'.
HungarianNémetként azt is hozzátenném, hogy természetesen némiképp problematikus, hogy mi, németek vagyunk az egyetlenek, akik kevesebbet kapunk, mint amennyit Nizza alapján kaphatnánk.
As a German, I would also add that it is somewhat problematic, of course, that we as Germans are the only ones getting less than we did on the basis of Nice.
HungarianMostanában többször mondják az európai polgároknak, elég helyesen, hogy új intézményi keretekre van szükségünk ahhoz, hogy Nizza Európáját a bővítés Európájához illesszük.
Recently, European citizens have repeatedly been told, quite rightly, that we needed a new institutional framework to adapt the Europe of Nice to the Europe of enlargement.

Lerne weitere Wörter

Hungarian
  • Nizza

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Englisch Wörterbuch von bab.la.