"nagyon is" Englisch Übersetzung

HU

"nagyon is" auf Englisch

HU nagyon is
volume_up
{Adverb}

nagyon is (auch: keservesen, drágán, mélységesen)
volume_up
dearly {Adv.}
Biztos vagyok abban, hogy mindegyikünk nagyon is szeretett volna részt venni ilyen tárgyalásos megoldásban.
I am sure that every one of us would have dearly loved to be part of one.
- Te sokkal közelebb állsz hozzá, mint mi... de meglehet, ez a nagy közelség megakadályoz abban, hogy átlásd azt, amit mi nagyon is tisztán látunk.
You are closer to Sorak than any of the rest of us, but your very closeness may be preventing you from seeing what the rest of us have seen only too dearly.
nagyon is (auch: túlságosan)
volume_up
overly {Adv.}
nagyon is (auch: nagyon is sokat, szerfölött)
nagyon is (auch: túl, szintén, is, nagyon)
volume_up
too {Adv.}
A bizományosok nagyon is jól ismerték Rumfoord ragaszkodását a realizmushoz.
The concessionaires knew all too well about Rumfoord's penchant for realism.
Ismerték a vadász lépteit nagyon is gyakran hallották már maguk mögött.
They knew the hunter's tread too, they heard it behind them all too often.
- De java részük vagy nagyon is sok telet ért meg, vagy nagyon is keveset, mint a fiam fia itt.
'But most of them have seen too many winters, as I have, or too few, as my son's son here.

Ähnliche Übersetzungen für "nagyon is" auf Englisch

nagyon Substantiv
English
nagyon Adjektiv
nagyon Adverb
nagyon
is Adverb
English
is Konjunktion
English

Beispielsätze für "nagyon is" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEz nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
That was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
HungarianAmit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
What I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
HungarianBattle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
Superintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
HungarianBárki lehetett közülük és mégis valószínűtlen, mert nagyon is jó magyarázata van.
It might be any of them - yet all of them are unlikely for one very good reason.
HungarianSosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
HungarianAz az igazság, hogy nem is nagyon számít, mikor mentek el az utolsó vendégeik.
In all truth, the last guests to leave your party don't matter that much anyway.
HungarianNagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát.
It is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
HungarianAz elénk terjesztett javaslat nagyon is időszerű, és teljes támogatásomat érdemli.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
HungarianMinden külső jel szerint nagyon is vigyáznak rá, és nagyon jól gondoskodnak róla.
She is to all outward appearances very heavily protected and very well cared for.
HungarianA francia csapatok nem semlegesek; sőt, épp ellenkezőleg, nagyon is elfogultak.
The French troops are not neutral; on the contrary, they are obviously biased.
HungarianÉn is nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ma nagy többséggel elfogadtuk.
I am also very grateful that this report was adopted today with a large majority.
HungarianSzabad versenyt és olcsó árukat biztosítunk, és ez mind nagyon is rendjén van így.
We ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
HungarianA képviselőcsoportok előadóinak felszólalásait is nagyon figyelmesen hallgattam.
I have also listened very carefully to what the group rapporteurs had to say.
HungarianMary Patríciának azonban nagyon is személyes ügy volt, mégpedig a nagyapja miatt.
But for Mary Patricia, it was as personal as hell, because of her grandfather.
HungarianVéleményem szerint ez egyáltalán nem kis feladat, nagyon is sokba fog kerülni.
In my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.
HungarianAz igazság az, hogy nagyon is okos, és ha felhívnám, rögtön tudná, mi az oka.
In fact, she's quite smart, and if I call she'll immediately know the reason why.
Hungarian- Philips néni azt mondja, hogy nekem is nagyon jót tenne - fűzte hozzá Kitty.
And my aunt Phillips is sure it would do me a great deal of good, added Kitty.
HungarianTudom, hogy ez nehéz, és tudom, hogy a szabályok nagyon bonyolultak is lehetnek.
I realise that it is difficult and I realise that the rules can be very complicated.
HungarianHa pedig még messzebbre tekintünk, láthatjuk, hogy az arab tavasz is nagyon fontos.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
HungarianMint ahogy a biztos úr is mondta, nagyon fontos az egyenlő feltételek biztosítása.
As the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.