"mindjárt" Englisch Übersetzung

HU

"mindjárt" auf Englisch

EN

HU mindjárt
volume_up
{Adjektiv}

mindjárt (auch: azonnal)
Elsőnek mindjárt találtam egy döbbenetes, nagy márványangyalt.
At once, a great marble statue of an angel startled me.
Robbie Delray mosolyogva felemelte mindkét kezét, s a terefere szinte mindjárt megszűnt.
Robbie Delray, smiling, raised his hands, and the babble quieted almost at once.
- nevetett Gaunt, és Nettie mindjárt megnyugodott.
Gaunt said, laughing, and Nettle relaxed at once.

Beispielsätze für "mindjárt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMajd mindjárt meglátjuk, módjában volt-e Marshallnak előre elkészíteni a válaszát.
Now we'll have an idea if he could have prepared that answer of his beforehand.
HungarianÓ, élt volna csak vele, mindjárt tudná, mennyire őrült felelte Mimi könnyedén.
Oh, you'd have to live with him to really know how mad he is, she replied airily.
HungarianAz apósom látta, hogy mindjárt leesik a váza, és fölharsant, mint a riadókürt.
My father-in-law saw the vase about to drop, and he went off like a burglar alarm.
HungarianHelyes, így már mindjárt könnyebb lesz jegyezte meg gúnyosan a csigaházas lény.
Oh, good-that's much easier, isn't it? the shell creature said sarcastically.
HungarianNorris emlékezett, hogy a temetés után mindjárt nézte a garázsban, de nem találta.
He remembered looking for it in the garage after the funeral and it was just gone.
HungarianRengeteget fogsz tanulni szólal meg Prince, aki mindjárt elolvad saját magától.
You're gonna learn a lot, Prince joins in, almost beside himself with satisfaction.
HungarianKülönben azt hiszem, mindjárt az elején megpróbálta tisztázni a dolgot Elsával.
He did, I think, make an effort not to get embroiled with Elsa to begin with.
Hungarian-Lehet, hogy Holmes is éppen ezt gondolja, és akkor mindjárt érthető, amit tesz.
Well, if Holmes takes the same view, that would account for his action, would it not?
HungarianShaka szeme élénk narancsszínben villogott, mintha mindjárt lángsugarat lőne ki.
Shaka's eyes were flaring with bright orange, like he was working up to a flame beam.
HungarianHát igen, van benne valami - emlékszik, én is így mondtam, mindjárt kezdettől fogva.
Yes, there was something in that; I told you so from the first, you may remember.
HungarianHallottam Rebecca hangját a fülemben, és megriadtam, hogy mindjárt szédülni kezdek.
I could hear Rebecca's voice in my head and I was afraid I was going to get dizzy.
HungarianVárjon, szólt, mindjárt jön az üzlettársam, ő talán ismeri azt, akit maga keres.
Wait, he said; my partner is arriving and he may know the person you are looking for.
HungarianHa tudná az ember, hogy mit kell keresnie, gondolta Poirot, mindjárt könnyebb lenne.
If one knew what to look for, it would be so easy, said Hercule Poirot to himself.
HungarianGarp emlékezett, hogy be is sorolta, mindjárt ott a társaságban, ahol bemutatták neki.
Garp had classified himto Helenat a party where Garp had been introduced to him.
HungarianÉs azt is mondtam, mindjárt látni, hogy őt az isten is ilyesféle munkára teremtette.
And I said I could see she had got just the temperament for that sort of work.
Hungarianízlelgettem az érzést, hogy mindjárt szólni fogunk egymással, hogy valóban itt vagyok.
I savored the moment: that he and I were about to speak, that I was really here.
Hungariankészítés volt az egyik főbűn, mindjárt a nők becsempészése után következett.
This tea-making was the major household offence, next to bringing a woman in.
HungarianBrian megpördült, és látva, hogy a gyerek mindjárt a padlóra esik, rohant, hogy elkapja.
Brian swung, saw that the baby was in danger of falling, and hurried to grab it.
HungarianÚgy rémlik, a parancsnok elrendelte, hogy jöjjenek le a tetőről, mert mindjárt beszakad.
Seems the chief had told them to get clear of the roof, that it was about to go.
HungarianNincsenek nagyobb titkok, mert ha megfejtődik, mindjárt kicsinek látszik mind.
There are no bigger secrets, because the moment a secret is revealed, it seems little.