"minden bizonnyal" Englisch Übersetzung

HU

"minden bizonnyal" auf Englisch

HU minden bizonnyal
volume_up
{Adverb}

minden bizonnyal (auch: feltétlenül, hogyne)
Ezután ezt a módszertant minden bizonnyal beterjesztik a Parlamenthez és a Tanácshoz.
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Egy másik kérdés, amivel minden bizonnyal foglalkoznunk kell, a víz.
Another subject we definitely have to deal with is water.
A Tanács minden bizonnyal alaposan tanulmányozni fogja a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat.
The Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
minden bizonnyal (auch: kétségtelenül)
minden bizonnyal (auch: biztos, bizonyos, biztosan, bizonyosan)
volume_up
sure {Adj.}
Itt bizonyára biztonságban leszek... úgy értem, minden bizonnyal boldog leszek.
I am sure it will be safe-I mean, I am sure I will be happy here.
- Éjjel, passzív infravörös rakétatámadással, minden bizonnyal.
At night.a passive infrared missile attack-sure.
Lancelet pedig minden bizonnyal elmondta neki, hogy szép és erényes vagy.
And Lancelet, I am sure, has told him that you are beautiful and virtuous.

Ähnliche Übersetzungen für "minden bizonnyal" auf Englisch

minden Adjektiv
minden Pronomen
English
bizonnyal Adverb
English

Beispielsätze für "minden bizonnyal" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianNégyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek.
Of the quartet she turned out to be perhaps the luckiest in her choice of mates.
HungarianAz a biogáz-jelentés, amit ön kér a Bizottságtól, minden bizonnyal hasznos lenne.
The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful.
HungarianÉs akkor minden bizonnyal beláthatatlan következményű válsághelyzetbe kerülnénk.
We would then certainly be entering a crisis with unforeseeable consequences.
HungarianA Tanács ezt az ügyet minden bizonnyal újra felveti majd a kínai kormány felé.
The Council will certainly discuss this issue again with the Chinese authorities.
HungarianAz eheti csúcstalálkozón minden bizonnyal figyelembe kell vennünk ezt a fontos célt.
This week's summit will certainly need to take into account this important goal.
HungarianHa a dolgok kicsit elhúzódnának, az ön édesapja minden bizonnyal ellátja majd, igaz?
If things run a little late, your father will not be upset to see her, will he?
HungarianÁm az a józan igazság, hogy minden bizonnyal a keresztényeké lesz a végső szó.
But in sober truth, I think it is the Christians who will tell the last tale.
HungarianAz egyik rúdnak minden bizonnyal kocsi hajtott neki, mert csúnyán elgörbült.
The sign had been hit by a car and badly damaged, but it hadn't been replaced.
HungarianMinden bizonnyal balesetet szenvedett, amelyben feje is súlyosan megsérült.
Evidently, she had been in an accident and had sustained a serious head injury.
HungarianEzt minden bizonnyal segítené Oroszország tagsága a Világkereskedelmi Szervezetben.
This would surely be helped by Russia's membership of the World Trade Organisation.
HungarianAz adatgyűjtési rendelet minden bizonnyal segíteni fog e helyzet javításában.
The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Hungarian- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
Nothing is impossible, Mr. Ward; what we face here is merely a question of expense.
HungarianA szobor tökéletes volt; minden bizonnyal Leon tetszését is elnyerte annak idején.
The work was flawless and no doubt flattering to the Emperor when sculpted.
HungarianSzázezer dollár minden bizonnyal felhizlalja őket egy kicsit, gondolta Quince.
(A hundred thousand bucks should certainly fatten them up, Quince thought.)
HungarianÚgy vélem, hogy minden bizonnyal elérjük ezt a célt, hála mindenki együttműködésének.
I believe that we certainly can attain this goal thanks to everyone's cooperation.
HungarianEz minden bizonnyal lépés az EU nagyobb részvétele felé a védelem területén.
It is certainly a step in the direction of greater EU involvement in defence.
HungarianA druidák minden bizonnyal megjelöltek volna egy ilyen öreg és tiszteletreméltó fát.
Certainly, so old and venerable a tree would have been marked as holy by the Druids.
HungarianA miniszter elvtárs minden bizonnyal viccel mondta egy pillanattal később Misa.
The Comrade Minister is most certainly joking, Misha said after a moment.
Hungarian(SK) Az Európai Unióban minden bizonnyal a romák alkotják a legszegényebb népcsoportot.
(SK) The poorest group of people in the European Union are certainly the Roma.
HungarianÉs akkor majd minden bizonnyal visszatérünk ide és részletes megbeszélést tartunk.
At that point in time we will obviously come back here and hold an in-depth discussion.