"mi oldalunkról" Englisch Übersetzung

HU

"mi oldalunkról" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "mi oldalunkról" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "mi oldalunkról" auf Englisch

mi Pronomen
English

Beispielsätze für "mi oldalunkról" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEz gyengeségre vallana, Carl, mégpedig a mi oldalunkról csóválta meg a fejét Rutledge.
That's a sign of weakness for our side, Carl, Rutledge replied, with a shake of the head.
HungarianIdőbe fog telni, és következetes, összehangolt intézkedéseket kíván a mi oldalunkról.
It will take time and consistent and coordinated actions on our side.
HungarianTehát a mi oldalunkról nézve is a megbízhatóságról és az elszámoltathatóságról van szó.
So it is question of credibility and accountability, also on our side.
HungarianLewandowski úr, ön mindig is kiváló képviselő volt, aki megvédte a költségvetést a mi oldalunkról.
Mr Lewandowski, you were always such a good parliamentarian defending the budget on our side.
HungarianDe nem is kétséges, hogy a golyók egy része a mi oldalunkról jött, mert az egész fronton mindenütt lőttek.
Part of it, I do not doubt, came from our own side, for everyone was firing all along the line.
HungarianNyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy nem a mi oldalunkról.
It didn't come from our side, I'm thankful to say.
HungarianNos, ahogy látják, mi ezt csináljuk a mi oldalunkról.
So, you see, this is what we're doing on our side.
HungarianSzeretném hangsúlyozni, mint ahogyan már eddig is tettük sokszor, ahhoz, hogy a mi oldalunkról ezek a tárgyalások sikeresek legyenek, egyhangúlag kell megnyilvánulnunk.
I would like to emphasise, as we have done many times before, that, in order to make these negotiations successful from our side, we have to speak with one voice.

Lerne weitere Wörter

Hungarian
  • mi oldalunkról

Im Deutsch-Französisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.