"megszakítás nélkül" Englisch Übersetzung

HU

"megszakítás nélkül" auf Englisch

HU megszakítás nélkül
volume_up
{Adverb}

megszakítás nélkül (auch: azonnal, rögtön, tüstént, késedelem nélkül)
megszakítás nélkül (auch: összesen, egyszerre, egyidejűleg, együtt)

Ähnliche Übersetzungen für "megszakítás nélkül" auf Englisch

megszakítás Substantiv
nélkül Substantiv
English
nélkül Präposition

Beispielsätze für "megszakítás nélkül" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianOlaszországban a kereszténydemokraták 1946 óta szinte megszakítás nélkül kormányoznak.
The Christian Democrats have been in power in Italy almost uninterruptedly since 1946.
HungarianÚjabb megszakítás nélkül fejezem be, és várom, ügyvédem milyen tanácsokkal fog ellátni.
I finish without further interruption, and wait for words of counsel and advice from my lawyer.
HungarianMiután visszatért, megszakítás nélkül tíz percig beszélt a néma csöndben figyelő tanácskozás előtt.
When he came back he spoke to a completely silent assembly for a further ten minutes.
HungarianÁllandó lakos az, aki legalább 5 éve megszakítás nélkül a szóban forgó országban él.
Permanent residence means 5 years' continuous residence.
HungarianA karórája szerint a tiráda huszonhét percen keresztül tartott megszakítás nélkül.
The tirade lasted twenty-seven minutes by his watch.
HungarianVictor képes volt arra, hogy hosszú órákig, akár napokig megszakítás nélkül dolgozzon.
In this windowless lab, if he put his wristwatch in a drawer, he could labor long hours, days, without a break.
HungarianA mulefák fennállásuk harmincháromezer éve folyamán szinte megszakítás nélkül törődtek a földdel.
For most of the thirty-three thousand years that there have been mulefa, we have taken care of the earth.
HungarianAugusztus tizenötödikén fogott bele Zajcev, és öt percen keresztül megszakítás nélkül mesélt.
Fifteen August it start, Zaitzev told them, spinning out his tale without interruption for five or six minutes.
Hungarian(DE) Elnök úr, megszakítás nélkül folytathatom ugyanott.
(DE) Mr President, I can follow on seamlessly here.
HungarianHardcastle megszakítás nélkül dolgozott fél hatig.
Hardcastle worked without a break until half past five.
HungarianÖn megszakítás nélkül hiányokról és adósságokról beszél.
You talk unceasingly of deficits and debts.
HungarianEgész nap megszakítás nélkül tüsszentett.
HungarianA szenvedés megszakítás nélkül folyt tovább.
HungarianEzért kell a Bulgária részére e célból elkülönített forrásokat rendszeres időközönként, megszakítás nélkül biztosítani.
This is why the funds allocated to Bulgaria for this purpose must be provided at regular intervals without any interruptions.
HungarianAttól kezdve, hogy tizennyolc évesen elkezdte tanulmányait a Stanford egyetemen, úgyszólván megszakítás nélkül Kaliforniában élt.
Ellie lived in California almost exclusively from the time that she entered Stanford University at eighteen years of age.
HungarianMegszakítás nélkül folyik a munka.
HungarianFolyamatosan, megszakítás nélkül morgott.
HungarianPaul, csaknem megszakítás nélkül írt.
Hungarian- Három percen át beszélt megszakítás nélkül, pergő nyelvvel, mintha versenyt akart volna szavalni a többi hálózat hírolvasójával.
He went on for three uninterrupted minutes, speaking rapidly, as though to race with his counterparts on the other networks.
HungarianValamilyen időleges megállapodásra juthattak, a központ megszakítás nélkül működött, és az épületből nem lőttek.
Some kind of temporary compromise had been arrived at there, the exchange was working uninterruptedly and there was no firing from the building.