"megbízás" Englisch Übersetzung

HU

"megbízás" auf Englisch

HU megbízás
volume_up
{Substantiv}

...akkor azt hiszem, már nem az öné a megbízás.
...l assume you are not up to the assignment.
Ez csak egy megbízás volt, Dina, mint mindig.
It was an assignment, Dina, as always.
It'll be a very dangerous assignment.
Ami a Bizottság megbízatásának kérdését illeti, elfogadhatatlan a korlátlan megbízás.
As for the question of the Commission's mandate, an unlimited mandate is unacceptable.
A Bank részére adott megbízás a Bizottság és a Bank között létrejött együttműködési megállapodás részét képezi.
The mandate given to the Bank shall be embodied in a cooperation agreement between the Commission and the Bank.
A Bizottságnak kell majd eldöntenie, hogy az új tárgyalási megbízás kiadásával megvárja-e a megállapodás felülvizsgálatát.
It will be for the Commission to decide whether it will wait for such a review of the agreement before it sets out a new negotiating mandate.
Ami a Bizottság megbízatásának kérdését illeti, elfogadhatatlan a korlátlan megbízás.
As for the question of the Commission's mandate, an unlimited mandate is unacceptable.
A megbízás célja az, hogy hatékonyabbá tegye a schengeni értékelési mechanizmust.
The aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
A megbízás nem kapott semmiféle parlamenti jóváhagyást.
The mandate has not received any parliamentary approval.
megbízás (auch: roham, támadás, vád, feladat)
volume_up
charge {Subst.}
Ezt követően ugyanakkor azzal vádolták meg, hogy hivatalos megbízás nélkül dolgozik újságíróként, amit később az USA által megbízott kémkedés vádjává alakítottak.
Then, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
megbízás (auch: küldetés)
volume_up
errand {Subst.}
megbízás (auch: rend, parancs, utasítás, osztály)
volume_up
order {Subst.}
order on a bank

Beispielsätze für "megbízás" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAnnyira bele van habarodva Monába, hogy kizárólag ez a megbízás tudja felrázni.
He is so smitten with Mona that only this mission could distract him.
HungarianAzonban ez a probléma: kénytelenek az adott megbízás keretében dolgozni.
But that is the problem: they are forced to work within the given terms of reference.
HungarianNagyon tisztelem munkájukat a megállapított megbízás keretében.
I have great respect for their work, within the given terms of reference.
HungarianA megbízás az, hogy a busznak 40 %-kal kevesebb energiát kell használnia.
The brief is that the bus should use 40 percent less energy.
Hungarian- Hogyan történt ez a megbízás, miss Martindale?
How was that appointment made, Miss Martindale?
HungarianElőször szeretném megtudni, mi lenne az a megbízás.
I'd have to find out what the job is first.
HungarianMegbízás a szoftverfejlesztők azonosítására
Trust this CA to identify software developers.
HungarianMegbízás a levelezőpartnerek azonosítására
HungarianMegbízás webhelyek azonosítására
HungarianKülsős megbízás történt, uram.
HungarianEz a megbízás Walsh-tól jött.
HungarianEgy új megbízás.
HungarianKét fogalom, a "nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatás” és a "megbízás” nincs egyértelműen meghatározva, illetve tagállamonként eltér az értelmezésük.
Two concepts, 'non-economic service of general interest' and 'mandating', are not clearly defined and/or their interpretation differs from one Member State to another.
HungarianAz írásos megbízás részleteit, valamint az ellenőrzés végrehajtásával megbízott személyek jogállását kellő időben előre közölni kell az érintett tagállammal.
Details of the written authority and of the status of the persons responsible for carrying out the inspection shall be duly notified beforehand to the Member State concerned.
HungarianA fizetési haladék időtartama alatt az adóssal szemben sem beszedési megbízás, sem pénzkövetelés végrehajtása nem teljesíthető, de tilos a beszámítási igény érvényesítése is.
During the period of the payment deferral, no direct debits or claims on money may be made in respect of the taxpayer, and set-off enforcement is also forbidden.
HungarianDe felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy amikor az Európai Unión kívül avatkozunk be, akkor az Európai Tanács által adott különleges megbízás alapján cselekszünk.
However, I would draw your attention to the fact that when we intervene outside the European Union, we are acting on the basis of specific mandates given to us by the European Council.
HungarianHa úgy tetszik, ínyenc vagyok: nem látom be, miért ne tölthetném kedvemet két olyan megbízás közt, ami teljesítés módját és minőségét tekintve teljesen kielégíti munkaadóimat.
Gall me gourmet, if you will; I see no reason not to please myself between those assignments that, in their completions, in the method of their completions, serve to please my employers.