"marad" Englisch Übersetzung

HU

"marad" auf Englisch

HU marad
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

marad (auch: eltűr, elvisel, megmarad)
Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javaiból -, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?
He that hath the substance of this world and shall see his brother in need and shall shut up his bowels from him: how doth the charity of God abide in him?
The young perish and the old linger.
Befejezte az edzést, majd időzött még egy darabig, hogy lássa, ki rohan el, és ki marad gyakorolni.
He completed the exercise, then lingered to see who left the chamber and who remained to practise on their own.
Rowan csókot nyomott a csupasz vállára, gyöngéden megszorongatta felkarján az izmot, annyira, amitől az ágyba zuhant volna, ha még egy percig marad, aztán kiment és becsukta az ajtót.
She chanced one kiss on his naked shoulder, felt gently of the muscle in his upper arm, enough to drag her right into the bed if she lingered on it, and went out and shut the door.
marad (auch: tartózkodik)
marad (auch: megmarad)
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
That is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Eközben pedig a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges kötelességünk marad.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Mivel nincsenek kikérdezhető foglyok, ez az információ ismeretlen marad.
Without prisoners to question, that piece of data will remain unknown.
Indulás előtt hosszasan beszélt Furulyához, és a kislány látszólag beleegyezett, hogy a rendházban marad.
She had spoken at some length with Flute, and it appeared that the little girl had agreed to remain behind.
Nisko felhajtja a vadat, amíg az erdőben vagy a síkságon leszünk, de amíg a hegyet másszuk, a kocsissal együtt a wildoni tanyán marad.
Nisko, however, was to remain behind at the farm at Wildon, when we attempted our ascent.
Az integrált iránymutatás végrehajtásának felelőssége a tagállamok hatásköre marad.
Responsibility for implementing the integrated guidelines will rest with the Member States.
A döntés egyedül a miniszterek kezében marad és egyhangúnak kell lennie.
In any event the decision will ultimately rest with the Ministers alone and it will have to be unanimous.
Maga nem fogadja el Komort, márpedig ő marad, ha minden mást elvet.
You don't accept Stark, and he's what's left when you eliminate the rest.
E jelentés nem marad a polcon, hanem munkadokumentumként használjuk majd.
This report will not stay on the shelf but we will use it as working document.
- Szméagol itt marad: itten maradok, ész akkor a Szárga Arc nem vesz észre.
`Sméagol will stay here: I will stay here, and the Yellow Face won't see me.'
Itt marad, vigyáz a házra, tesz-vesz a ház körül és nem kell lakbért fizetnie.
You stay here, look after the house, tend to the place, and there's no rent.

2. "vmiből"

marad (auch: visszamarad)
Mondtam, hogy amim marad, minden a tied lesz, amint végeztem a Vorgával.
`I told you I'd give you whatever was left over after I finished Vorga.'
Pearson úgy vélte, ha mindenki leül, nem sok vagy talán egyetlen szabad szék se marad.
Pearson estimated that there were going to be few if any folding chairs left over when everyone had gotten settled.

Beispielsätze für "marad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianSosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
HungarianJön a hó, és ha leesik, már annyi lehetősége sem marad a választásra, mint most.
The snow was coming, and when it did, any poor options he had would be abrogated.
HungarianEz azt bizonyítja, hogy tragédiával szembesülve egy tagállam sem marad magára.
This is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
HungarianEz lesz az alapértelmezés, de a beállítás üzenetküldéskor felülbírálható marad.
This is a default setting, you can still override it for each individual message.
HungarianHa továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények.
If she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow.
HungarianHa belegondolsz, hogy elveszed a mítoszt és még mindig marad valami csodálatos.
If you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
HungarianVisszautasítom, de egyetlen lehetőségem marad: nyilvánossá re hozni a történetet.
I refuse to cave in, but my only option is to go public with the story myself.
HungarianNagyon kevés ember van, aki olyan hű marad a régi barátaihoz, mint Miss Blacklock.
Very few people would be as loyal to their old friends as dear Miss Blacklock is.
HungarianA négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
If this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
HungarianTalál, s ez annyira meglepi, hogy marad elegendő időm arra, hogy ágyékon rúgjam.
It lands on his jaw and stuns him just long enough for me to lack him in the crotch.
HungarianTudja, amikor a levegőből támadják az embert, nem sok ideje marad gondolkodni.
You know, simple enough that you don't have to think while you're dodging bullets.
HungarianEzzel a megközelítéssel kellő mozgástér marad egyedi követelmények megállapítására.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
HungarianHa a 20. bekezdés az állásfoglalásban marad, akkor sajnos nem tudom támogatni.
If paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
HungarianMár ha az ott stabil marad intett kifelé, a hajó fölött tornyosuló sziklaszirtre.
She gestured through a port, toward the seacliff that loomed over their hybrid ship.
HungarianEgészen addig, amíg nincs hiteles alternatíva, ez marad az egyetlen opció számunkra.
Until there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
HungarianA CIA-nál egyszerű volt az axióma, bár némileg nyers: az áruló mindig áruló marad.
The axiom in CIA was simple, if somewhat cruel: once a traitor, al- ways a traitor.
HungarianA fő kezdeményezés ezen a területen azonban továbbra is a tagállamok kezében marad.
However, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
HungarianHa egy kicsit nyugton marad, és erősen gondolkodik, meg fogja lelni az utat...
Surely if she stood still for a little and took thought, she would find her way ...
HungarianMarad a fénykép, de hát mindenki tudja, hogyan készülnek az ilyen felvételek.
He'd have to settle for a photo, and everyone knew the stories about that, damn it.
HungarianBőgjek bár dühöngve, mint a tenger, Hol királynőm fekszik: a vég egy marad.
Could I rage and roar As doth the sea she lies in, yet the end Must be as 'tis.