"másféle" Englisch Übersetzung

HU

"másféle" auf Englisch

EN

HU másféle
volume_up
{Adverb}

másféle
Hope a rendőrséggel másféle találkozást várt - firtatást vagy gyanakvó rendőrt, de mindenképpen mást, mint amilyennek Arden Bensenhaver bizonyult.
Hope had expected another sort of police experience, a more critical investigationat least, a more suspicious cop, and certainly a man very different from Arden Bensenhaver.

Beispielsätze für "másféle" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMarty undorodva másfelé nézett, de valami ütemes dobogás visszahúzta a tekintetét.
Marty looked away, disgusted; but a rhythmical thumping made him glance back.
HungarianKiráncigálod a csávából és az első alkalommal, amikor segíthetne, másfelé kószál?
You bust him out, and the first time you need help, he's off doing errands?
HungarianEurópának másféle törekvésekre van szüksége; a polgárok meggyőzőbb válaszokat várnak.
Europe needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
HungarianEgy másféle mozgásra is felfigyelt, bár csak röpke pillantást vethetett rá.
Beyond it she saw another motion, which she was only able to glimpse briefly.
HungarianA gnómoknak másfelé kell fordulniuk, amikor keresztülvágunk a nyílt téren.
The Gnomes will have to be turned another way when we cross that open space.
HungarianPM: Nadia, úgy gondolom, most adtál nekünk egy egészen másféle képet Jemenről.
PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
HungarianÉs mindegyikben más-másféle kétség rejtegette a maga sajátos fegyvereit.
And in every fold there were all kind of suspicions, each clutching its own weapon.
HungarianKiszélesedik a diákok látóköre, és megtanulnak másféle nézőpontokból nézni dolgokat.
Students' horizons are broadened, and they learn to look at things from new viewpoints.
HungarianFelajánlanám a segítségemet, de esküm másfelé kötelez el, és az eskümet nem szeghetem meg.
I would offer you my aid, but it is sworn elsewhere and I may not break that oath.
HungarianAztán csend ereszkedett közénk, ahogy a csapat másfelé vonult, csak a szél zaja hallatszott.
Then quiet descended, except for the wind at windows, as the quest moved elsewhere.
HungarianMegpróbált másfelé nézni, az ajtóra, de szeme a fára szegeződött.
She tried to look away, around to the door, but her eyes were glued to the tree.
HungarianLegjobb esetben lerombolják, rosszabb esetben elvonják a figyelmét, és másfelé irányítják.
To destroy it at best, or at worst, distract it, force it to focus in another direction?
HungarianA dhuvaik bűv-ereje csaknem legyűrte az ő merőben másféle agyát.
The Dhuvians' hypnotic science had almost conquered his own stubbornly alien brain.
HungarianŐk azért fékezték le a projektet, mert másféle Európát akarnak.
They put the brakes on the project because they wanted a different kind of Europe.
HungarianTekintete másfelé révedt, és ismét beállt a kihagyásos állapot.
If your sinuses closed up tight and you couldn't breathe through your mouth .
Hungarian- Valószínűleg másfelé kalandoztak a gondolataim, és nem hallottam, amit mondott.
Evidently my thoughts were elsewhere, and I did not hear you.
HungarianAnnyi idő telt már el, hogy Saul arra gyanakodott: a férfi másfelé fordult.
Already so much time had elapsed that Saul suspected the man must have chosen another direction.
HungarianEzek másféle ügyek, és ez az együttműködés nem helyettesíti azokat.
These are different matters and this cooperation does not replace them.
HungarianEurópának másféle célokra van szüksége a nemzetközi bevándorlás területén.
Europe needs a different ambition for international immigration.
HungarianA léptei eltávolodtak, majd visszatértek, másféle hangzással, ami inkább csoszogásnak volt nevezhető.
His steps went away, then came back with a different sound, more of a shuffle.