"korábban" Englisch Übersetzung

HU

"korábban" auf Englisch

HU korábban
volume_up
{Adverb}

korábban (auch: előre, már, azelőtt, elé)
volume_up
before {Adv.}
Stirling szorongott, mint korábban, ugyanakkor nem is titkolta elragadtatását.
Stirling appeared fearful as before, yet shamelessly fascinated.
Kétségtelen, hogy az európai intézmények korábban is megpróbálták ezt.
There is no doubt that the European institutions have tried this before.
Korábban mindíg időben értesítették... szóval ne csináljunk bohócot magunkból.
They've tipped her before in time... so let's not make spectacles of ourselves.
korábban (auch: régebben)
Juarez Boal asszony korábban, 2002-ig az Európai Parlamentben dolgozott.
Mrs Juarez Boal formerly worked in the European Parliament, until 2002.
Vad ős: ma már kihalt, korábban Arábiában és az azzal szomszédos területeken élt.
Wild ancestor: now extinct, formerly lived in Arabia and adjacent areas.
Tagjai korábban csaknem kivétel nélkül a KGB 2-es főigazgatóságán szolgáltak.
Almost all of them were formerly of the KGB's Second Chief Direc­torate.
korábban (auch: azelőtt, előbb, előzetesen)
Lecseréli az aktuális gyorsbillentyű-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
Replaces the shortcut key configuration with one that was previously saved.
A felhasználók hozzájutnak majd a korábban belső körökben tartott információkhoz.
Users will have access to information that was previously kept internally.
Ezzel kapcsolatban korábban már megkaptuk a Parlament elvi támogatását.
This is something that we previously received Parliament's support for in principle.
korábban (auch: előre, előzőleg, előzetesen)
I went there a few hours beforehand.
- Azt hiszem, már korábban is tett erre célzásokat, de ezeket eleresztettem a fülem mellett, mire gyorsan más témára tért.
I think he suggested something of the kind beforehand, but I didn't respond and he sheered off the subject at once.
Az ellenőrzésnek korábban kell történnie, kötelező jelleggel bármikor, ha erre szükség van - márpedig a játékok esetében ez különösen indokolt.
We need these inspections beforehand and they must also be compulsory wherever necessary and this is very particularly the case with toys.

Beispielsätze für "korábban" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianEgy hónappal korábban mi is együtt ünnepeltünk volna Harryvel az első verandán.
A month earlier we would have celebrated, along with Harry, on the front porch.
HungarianA csendes utcákon hazafelé baktatva átgondolta mindazt, amit korábban mondott.
Walking the quiet streets back to his abode, Tehol considered his earlier words.
HungarianMég csak sztorit sem kreáltak ebből, ahogyan néhány évvel korábban tették volna.
It hadn't even resulted in a story, as it might have done a few years earlier.
HungarianA művészeti tanulmányok korábban az alacsonyabb szintű oktatáshoz kapcsolódtak.
Historically, artistic studies were linked to education during the earlier years.
HungarianMindössze két nappal korábban próbálta értékesíteni, ezt most már biztosan tudták.
He had tried to sell such a coin only two days ago, that was now almost certain.
HungarianAmint korábban hallottuk, a mozgás nagyon fontos az ilyen fajta élő rendszerekben.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
HungarianÉvekkel korábban, a szolgálatot éppen csak kezdő fiatalemberként csodálta Philbyt.
Years ago, as a young man making his way in the service, he had admired Philby.
HungarianEzért van az, Muscardini asszony, hogy most tartjuk ezt a vitát és nem korábban.
This is why, Mrs Muscardini, we are having the debate now and did not do so sooner.
HungarianMarklinnal megtörtént egyszer, évekkel korábban, mikor elkezdték zarándoklataikat.
Marklin had done it once, years ago, when they'd first begun their pilgrimages.
HungarianAnthony nem szándékozott egy perccel is korábban, mint a határidő napján átadni.
He took a turn or two up and down the room, undecided on his next course of action.
HungarianPersze ez egy lehetőség volt, ami korábban nem volt nyitva az elméje számára.
Of course, this was an option that was open to her brain at no point in the past.
HungarianA Gárda ezredese, akivel Nicosar korábban beszélt, az Uralkodótól nem messze állt.
The Guards colonel Nicosar had been talking to earlier stood near the Emperor.
HungarianGordonnak eszébe jutott a térkép, amit aznap este, korábban a szobájában böngészett.
Gordon recalled the map he had been studying in his room earlier in the evening.
Hungarian(RO) Korábban valaki azt mondta, hogy Burma ügyét már tárgyaltuk itt a Házban.
(RO) Someone was saying earlier that we have already discussed Burma in this House.
HungarianÉvekkel korábban Yugo megkérdezte tőle, miért így irányítja a megbeszéléseket.
Years ago Yugo had wondered why he did this, and Hari waved away the problem.
HungarianEgy héten belül újra elvette a könyveit, és az órákra is bejárt, mint korábban.
He went back to his studies within the week, and attended classes as normal.
HungarianTalán tehetnének valamit ez ügyben, vagy csengethetnének egy kicsivel korábban.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
HungarianHa Mary ébren van, már mérföldekkel korábban rábírta volna, hogy forduljanak vissza.
If Mary had been awake, she would have coaxed him into turning around miles back.
HungarianKorábban is kértük, és kérjük most is, hogy az esetek kerüljenek kivizsgálásra.
We did ask at the time, and are asking now, as well, that this at least be examined.
HungarianSzomáliában az ENSZ jelentése szerint ma több a fegyver, mint korábban bármikor.
Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.