HU kitart
volume_up
{Verb}

kitart (auch: fog, állít, tart, tartalmaz)
Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig, akár túl is élheti.
If she could hold on to consciousness a heartbeat longer she might yet survive.
If luck would only hold ..
De a kormány határozottan kitart amellett, hogy az Európai Unió csodálatos dolog.
But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing.
kitart (auch: maradandó, tartós, elég, megmarad)
Bőrruhát viselsz, mely életed végéig kitart.
You'll wear leather clothes that will last you the rest of your life.
Õszintén szólva, uraim, maguk annyi jogi tanácsot kaptak, ami biztosan évekig kitart.
Frankly, I'd say you gentlemen have had enough legal counsel to last you many years.
Ha meg akarod tekinteni, Iorek király, kitart, míg odaérsz.
It will last until you see him, if you wish to do that.
Kitárt karral fordult felém, hogy emeljem fel és vigyem, noha nyilvánvalóan nem volt fáradt, csak a fülem mellett akart lenni, belecsimpaszkodni a nyakamba.
Then she turned with outstretched arms for me to pick her up and carry her, though, of course, she was not tired; she wanted only to be rear my ear, to clutch my neck.
kitart (auch: eltűr, elvisel, megmarad, tart)
Kitart-e ez a képzelgés egy házasság hosszú évei alatt?
Is this a fancy which could endure for all the years of a marriage?
He who endures wins the gold.
Már csak azt ígérte, hogy egy hétig, az indianai elnökjelölő gyűlésig mindenképp kitart.
But he vowed to hang on for at least another week, until the Indiana primary.
kitart (auch: helytáll)
Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig, akár túl is élheti.
If she could hold on to consciousness a heartbeat longer she might yet survive.
If luck would only hold ..
Bakancsának orra a csálé oszlopba ütközött, pedig az éppen akkor döntött úgy, hogy még egy kis ideig kitart.
The tip of his boot struck the tilting pole, which had just decided to hold the lean-to up a little longer.
Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig, akár túl is élheti.
If she could hold on to consciousness a heartbeat longer she might yet survive.
If luck would only hold ..
Bakancsának orra a csálé oszlopba ütközött, pedig az éppen akkor döntött úgy, hogy még egy kis ideig kitart.
The tip of his boot struck the tilting pole, which had just decided to hold the lean-to up a little longer.
kitart (auch: elég, eltart)
A Skaith kitart addig, amíg te élsz, sőt még tovább is.
Skaith will last out your lifetime, and one or two more.
kitart (auch: nem tágít)
De ha Mitzi kitart a magáé mellett, akkor talán jobban odafigyelnek, és komolyan veszik.
But if Mitzi were to persist, they might listen to her and take her seriously.
Ugyanakkor egyértelmű, hogy amennyiben az ország két vezető pártja kitart makacssága mellett, akkor sohasem fogja elérni ezt a célt.
However, it is clear that if the two main parties in the country persist in their stubbornness then this aim will never be achieved.
- Vagy álljak itt kitárt karral, míg csak kalaptartónak nem néz valaki?
Or do I have to stand here with my arms out until someone mistakes me for a hatrack?
- Itt fogok állni, kitárt karokkal, és mikor a nap felkel, halálommal fogom megerősíteni a csodát!
I will stand here with my arms outstretched, he cried, and when the sun rises, my death shall confirm the miracle.
kitart (auch: nem hagy cserben)
You stick to that, doctor?'
Ezért Reinfeldt úr, kérem magyarázza el, hogyan fogjuk elérni a 2 Celsius fokos célt, ha Ön kitart az eddig tett felajánlások mellett!
So, Mr Reinfeldt, please explain how we are to achieve the two-degree target if you stick to what has so far been offered.

Beispielsätze für "kitart" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianDorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
Arms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
Hungarian- Sk'ilip'k' kitart az ötlete mellett, hogy szárazföldi patkányt farag magából.
Byr laughed, peeling off the suit's feet to reveal wrinkled pink-brown toes.
HungarianAz Európai Parlament következetesen kitart a mindig is képviselt álláspontja mellett.
The European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
HungarianA szudáni kormány kitart amellett, hogy soha nem adja őket át az ICC-nek.
The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC.
Hungarian- James kitart amellett, hogy maga azt hiszi, a gyilkosságot a házból követte el valaki.
'James sticks to it that you believe someone in the house committed the murder.
HungarianDe a kormány határozottan kitart amellett, hogy az Európai Unió csodálatos dolog.
But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing.
HungarianCsak a fejem és a vállam volt a föld fölött, a súlyom kitárt karomra nehezedett.
Only my head and shoulders were above ground, my weight supported by my outstretched arms.
HungarianDot azonban kitart amellett, hogy azelőtt soha nem hallott ilyesfajta gyógykezelésről.
So you didn't specifically request a policy that would cover them? he asks.
HungarianÁm ekkor Sybelle felpattant a zongorától, és kitárt karokkal futott hozzám.
But suddenly Sybelle rose from the piano, and with her arms out ran to me.
Hungarian- dörögte kitárt karokkal egy szakállas ember.
Gloria, in excelsus deum! burst from a long-bearded man with his arms outstretched.
HungarianKörülbelül holnap délben kötünk ki válaszolta Sorgi , ha kitart a szél.
'We'll probably make port by noon tomorrow,' Sorgi replied, ' - if the wind holds.
HungarianPatsy rózsaszín bőrben, kitárt karokkal, vakító fényben üvölti: Gloria in Excelsis Deo!
Patsy in pink leather, arms raised, blinding light, belting Gloria in Excelsis Deo !
HungarianDe aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja.
He that continueth in the doctrine, the same hath both the Father and the Son.
HungarianCarys anyja, aki még mindig kitárt karokkal állt egyre soványodott és zsugorodott.
Carys' mother, arms still outstretched, was growing thin and wretched.
HungarianDe ha Geronimo kitart, valaki, akinek van rá hajlama, beakaszthat egyet a seggébe, igaz?
But if Geronimo keeps on, somebody's liable to bust a cap in his ass, right?
HungarianMilyen gyönyörű látvány; az isten kitárt karjai, amint a testét érintik!
How beautiful it looked to her, the great arms of the god, reaching out to touch her.
HungarianMeg kell hagyni, ez a derék teremtés tűzön-vízen át kitart mellette, és kezdeményezni akar.
Come hell or high water, the Goodwife stayed right in there and kept pitching.
HungarianKitárt karokkal feküdtem a templom kőpadlóján, mint felszenteléskor szoktak a papok.
I lay on the floor of the church, arms outstretched as priests do when they are ordained.
HungarianSzerintem olyan embert jelöl, aki megteremti a szerepét, aztán kitart mellette.
I suppose it is a man who will make his play and then backs it up.
HungarianMár-már belépett a hívogatóan kitárt kapun, amikor kocsiajtó csapódását hallotta.
As Scully passed through the open and too-inviting chain-link gate, she heard a car door slam.