"közel" Englisch Übersetzung

HU

"közel" auf Englisch

EN
EN
HU

közel {Adjektiv}

volume_up
A Patriarchátushoz nem mennek különösebben közel, de az is túl közel van.
They won't pass all that close to the Patriarchy, but that's too close.
Ne állj ilyen közel nem, ennél azért közelebb, mert nem hallasz, Gyömbér, de ne túl közel.
Dont stand so close - no, closer, so you can hear me, Shand, but not too close.
Ha elég közel lesznek, hogy megöljenek, mi is elég közel leszünk, hogy megöljük őket.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.

Beispielsätze für "közel" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz ENSZ szerint jelenleg közel 5 millió szudáni ember szorul sürgős segítségre.
According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
HungarianÉn vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
I headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
HungarianVezettünk emellett egy európai delegációt a közel-keleti konfliktus területére.
We have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
HungarianAz EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
HungarianKerlin erőtlenül az ajtóhoz bicegett, és az kitárult előtte, amikor közel ért.
Kerlin moved with feeble steps to a portal which snapped aside as he approached.
HungarianHa ehhez hozzáadjuk a múlt hónapban itt tárgyalt ügyeket, ez közel 10 000 személy.
That makes almost 10 000, if we also add in the ones discussed here a month ago.
HungarianKülkapcsolati politikánk segítségével előmozdítjuk Mexikóban és a Közel-Keleten.
To promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
HungarianA jelek szerint ezek a "giskardok" közel sem működnek olyan jól, mint egykor.
And yet these Giskards aren't working as well as they used to, once upon a time.
HungarianAz én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van.
For I am even now ready to be sacrificed: and the time of my dissolution is at hand.
HungarianFrank Pollard ült a harmadik széken, közel Julie-hoz, hogy mindig szem előtt legyen.
Frank Pollard sat with them, in the chair, where Julie could keep an eye on him.
HungarianA Parlament az EUSZA igénybevételét csak közel egy évvel később hagyta jóvá.
Parliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
HungarianTíz évvel a katonai beavatkozás után az ország még mindig közel sem biztonságos.
10 years after that military intervention, that country is far from secure.
HungarianViszont közel van, ahogy ma reggel hallottam, ez közelebb van mint gondoltam.
Although it's closer, I heard this morning, it's closer than I thought it was.
HungarianAz erkölcsei nagyon közel állnak az igaz hit által lefektetett morális elvekhez.
Your morality seems to coincide rather closely with that laid down by the true faith.
Hungarian- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
The concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
HungarianSok tagállamban azonban közel 6 százalékról van szó, és az euró elképesztően erős.
In many Member States it is in fact almost 6%, and the euro is unbelievably strong.
HungarianAz elmúlt pár napban az erőszakos esetek száma tovább nőtt a Közel-Keleten.
In recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
HungarianAz eredmény a mecsetekkel teli Európa és a keresztényektől megtisztított Közel-Kelet.
The result is a Europe full of mosques and the Middle East purged of Christians.
HungarianEmellett két fontos nyilatkozatot fogad el a közel-keleti és kínai helyzetről.
It also adopts two major declarations on the situation in the Middle East and China.
Hungarian- Az egyik halál már közel van. - a harcos Tharp szólt mély, ritkán hallott hangján.
One death is imminent, the warrior Tharp said in his deep, seldom-heard voice.