"környezetbarát" Englisch Übersetzung

HU

"környezetbarát" auf Englisch

EN

HU környezetbarát
volume_up
{Substantiv}

környezetbarát
Emellett költséghatékony, környezetkímélő és környezetbarát módon kell dolgoznunk.
We also need to work in a cost-effective, environmentally sound and environmentally friendly way.
Továbbá a fosszilis tüzelőanyagok szubvenciója helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetbarát, megújuló energiaforrások támogatására.
Similarly, we must place greater emphasis on promoting environmentally sound renewable energy sources, as opposed to subsidising fossil fuels.
Ugyancsak kiemelkedő fontosságú a fémhulladék, pl. a problémás galvanizált autóipari acélhulladék újrafelhasználásának hatékony és környezetbarát módszerére irányuló munka.
Work on an effective and environmentally sound method of recycling scrap, e.g. steel from problematic galvanised automobile industry scrap, is also of exceptional importance.

Beispielsätze für "környezetbarát" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianFontos több környezetbarát alternatívát találni a gépjárművek használata helyett.
It is important to find more environmentally friendly alternatives to using cars.
HungarianEzért környezetbarát lépésekre szólítok fel a probléma megoldása érdekében .
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
HungarianFeltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
The important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
HungarianAbban természetesen egyetértek, hogy az ipari mezőgazdaság nem környezetbarát.
Certainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
HungarianEgy autó bármely modellben rendelkezésre áll, feltéve, hogy a modell környezetbarát.
A car is available in any model as long as it is environmentally friendly.
HungarianTárgy: Az ÁFA-kulcsok csökkentése a környezetbarát technológiák és termékek esetében
Subject: Reduction in VAT rates for environmentally friendly technologies and products
HungarianEgész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak az új, környezetbarát megoldásokat.
They simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
HungarianA "Made in Europe” információnak a leginkább környezetbarát termékeket kell képviselnie.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
HungarianHarmadszor: a bioüzemanyagot környezetbarát alternatívákként szokták magasztalni.
Thirdly, biofuels are hailed as environmentally-friendly alternatives.
HungarianEz a versenyt növeli, de az erőteljesebben környezetbarát társadalmak javára.
This will increase competition to the benefit of a more environmentally friendly society.
HungarianA második prioritás a környezetbarát energia és a megújuló energia részarányának növelése.
The second priority is to increase the share of clean energy and renewable energy.
HungarianA környezetbarát termékek és eljárások iránt ma nagyobb a kereslet, mint bármikor korábban.
Environment-friendly products and processes are in greater demand than ever before.
HungarianDe a vállalatok rendelkeznek a környezetbarát gépjárművekhez szükséges technológiával.
But companies do have the technology for environmentally friendly cars.
HungarianElőször is a környezetbarát kapacitásnövelés előmozdítását javasoljuk.
Firstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
HungarianNyilvánvaló, elérkezett az idő, hogy erre a környezetbarát technológiára váltsunk át.
It is obvious that the time is right to switch to this environmentally friendly technology.
HungarianMa a fontos kérdés a következő: valójában működik-e a környezetbarát tervezésről szóló irányelv?
Today, the important question is: does the directive on ecodesign actually work?
HungarianNagy hangsúlyt helyezünk továbbá a környezetbarát tehergépjárművekre.
We are also putting an emphasis on environmentally friendly goods vehicles.
HungarianAz egyre inkább környezetbarát hajózás kialakítása különösképpen fontos.
It is important that shipping, in particular, also becomes more environmentally friendly.
HungarianNem; a valódi probléma az, hogy az áruszállítás nem elég hatékony és környezetbarát.
No, our problem, surely, is that transport is not efficient and ecologically friendly enough.
HungarianMindenki emellett van, mert környezetbarát és fenntartható gazdaságot akarunk.
Everybody is in favour of it because we all want to be environmentally friendly and sustainable.