"köret" Englisch Übersetzung

HU

"köret" auf Englisch

volume_up
köret {Subst.}
EN

HU köret
volume_up
{Substantiv}

The rest was the necessary garnishing of a dish.

Beispielsätze für "köret" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianNévtelenül behatárolja az Ön szokásait és érdeklődési körét kutatások céljából.
Determine your habits and interests on an anonymous basis for research purposes.
HungarianA minősítéseket befolyásoló összeférhetetlenségek körét határozottan kell kezelni.
The scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
HungarianA szöveg alkalmazási körét tehát strukturális változtatással módosítani kell.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
HungarianEz is tisztázza a személyek már meglévő jogainak körét, és fenntartja azokat.
Again it clarifies the scope and maintains the rights people already have.
HungarianAz árak egyre csökkennek, és a kötelező felszerelések körét egyre tovább lehet bővíteni.
Prices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
HungarianLendítse fel velünk vállalkozását, fedezze fel szolgáltatásaink teljes körét !
Let us boost your business and explore the full range of our services.
HungarianBővítenünk kell azon államok körét, amelyekkel megállapodást kívánunk kötni.
We should be widening the group of countries with whom we wish to conclude an agreement.
HungarianA polgári kezdeményezés alkalmazási körét azonban teljes egészében még nem jelölték ki.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
HungarianElőször is, feltétlenül tisztázni kell, sőt ki kell terjeszteni az irányelv alkalmazási körét.
Firstly, the scope of the directive must certainly be clarified and even extended.
HungarianEz együtt jár olyan jogszabályokkal, amelyek szilárdan szavatolják a minimális jogok körét.
This goes hand in hand with legislation that guarantees a solid set of minimum rights.
HungarianEzáltal a saját szenvedését használja fel, hogy abból kiindulva kiterjessze együttérzésének körét.
Thus, he uses his own suffering as a doorway to widening his circle of compassion.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy a betegmobilitás a jövőben is a betegek nagyon szűk körét érinti majd.
We all know that patient mobility will remain a very limited phenomenon.
Hungariana) meghatározzák azon személyek körét, akik valamely foglalkoztatási rendszerben részt vehetnek;
(a) determining the persons who may participate in an occupational scheme;
HungarianAz eljárás alkalmazási körét nem határozták meg pontosan, és így nem teljesen egyértelmű.
The scope of this procedure has not been specified and, therefore, is also not entirely clear.
HungarianA világ csekély számú vámpírjainak körét nem tekintette exkluzív klubnak.
He didn't consider the world's small population of vampires as being a select club, I should say.
HungarianVilágosan meg kell határozni a fejlesztési támogatás célkitűzéseit és alkalmazási körét.
On this occasion, the objectives and scope for this development aid must be very clearly defined.
HungarianE kissé szokatlan, bár némiképp érthető hozzáállás behatárolta ügyvédi tevékenységi körét.
While this was unusual and even somewhat honorable, it made for a different style of lawyering.
HungarianBehatárolja az Ön szokásait és érdeklődési körét kutatások, valamint elemzések céljából.
Determine your habits and interests for research and analysis.
HungarianTud-e a Bizottság biztosítékot adni arra, hogy egy ilyen helyzet nem szűkíti le a kötelezettségek körét?
Can the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
HungarianLezártuk a kérdések első körét, amelyek különféle témákról szóló, szabad kérdések voltak.
We have completed the first round of questions, which were free questions on a variety of subjects.