"körbe" Englisch Übersetzung

HU

"körbe" auf Englisch

volume_up
körbe {Subst.}
EN

HU körbe
volume_up
{Substantiv}

volume_up
round {Subst.}
Orgia Forddal, körbe-körbe, csépelték egymást hatnyolcados ütemben.
Orgy-porgy, round and round and round, beating one another in six-eight time.
Körbe-körbe jártam, öklömmel csapkodtam a bútorokat, és rugdaltam az ajtót.
I was walking round and round and smashing my fist into things and kicking the door.
Körbe-körbe kellene sétálni az üres székek körül, melyekben anyánk és apánk ült egykor?
Round and round the empty chairs where our mother and father once sat.

Beispielsätze für "körbe" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianDajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
Dajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
HungarianA szarvasmarhák körbe-körbe futnak a karámban, vagy kidöntik a legelő kerítését.
Cattle ran around in their stalls or knocked down the fences of their pastures.
HungarianAbban sem voltam biztos, hogy körbe tudok menni a stadionban járókeret nélkül.
Actually, I wasn't even sure that I could go around the stadium without a walker.
HungarianEgyikük nő volt, de a másik egy férfi és mindketten vadul néztek körbe a szobában.
One was a woman, the other a man, and both were looking wildly about the room.
HungarianAmikor megérkezett, én otthagytam a várost, és körbe-körbe vezettem Arciában.
When he arrived, I rode away and then led him around in circles down in Arsium.
HungarianMind csak ússszkálunk itt körbe, amíg nem tisssztázódik a kapitány állapota.
We're all swimming in circles t-til it's clearer about the captain'sss condition.
HungarianKörbe-körbe járkált, néhány lábával együtt a tájékozódó képességét is elvesztette.
Everyone avoided it - some with amusement, some with disgust or indifference.
HungarianMég csak ötször ment körbe, amikor kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és Annie lépett be.
It had only gone around five times when the study door opened and Annie came in.
HungarianNéhány szerzetes bevonult az arénába, és fáklyákat gyújtott körbe a falon.
The monks filed out into the amphitheater and lit torches around the inner wall.
HungarianLusta reflektorfénynyaláb vonult körbe a hajón, mintegy ötven yard sugarú körben.
A lazy searchlight beam swept a circle about fifty yards out from the ship.
HungarianWill mozdulatlanul ült, csak a szeme járt körbe; emlékezetébe véste, mi hol van.
Will sat still, watching, looking around, memorizing where everything was.
HungarianNos, tehát néztem ezeket a Brown féle mozgásnak nevezett dolgot -- csak forog körbe.
Well, so I looked at these things called Brownian motion -- just goes around.
HungarianEz lesz az első alkalom, amikor kizárólag nők viszik körbe az olimpiai zászlót.
This would be the first time that only women would carry the Olympic flag.
HungarianÖsszeolvadnak egy nagy cseppé, a másik protosejt meg csak táncol körbe-körbe.
They fuse together to form one big blob, and the other protocell just dances around.
HungarianA fogadást felettébb unó oroszok vezették körbe őket, és közben magyaráztak nekik.
Russians bored with the reception led them around, explaining as they went.
Hungarian"Addig fogottt körbe körülöttünk... míg összehozott minket ebben az álomban."
It turned on itself and in us... until it finally brought us together in this dream.
Hungarian- Ha férjhez mennék az ön unokaöccséhez, nem érezném, hogy más társadalmi körbe lépek.
In marrying your nephew, I should not consider myself as quitting that sphere.
Hungarian- Először is nem kerítetted körbe a földedet kerítéssel, ahogyan a törvény azt előírja.
First, you have not marked off your property with a fence, as the law requires.
HungarianMourngrym harciasan nézett körbe, kézfején meredezni kezdtek a szőrszálak.
Mourngrym looked warily all around, hairs prickling on the backs of his hands.
HungarianSzeretnék körbe nézni abban a szobában, aminek az ajtaját az a rengeteg lakat zárja.
I'd like to take a look around the back room right there, the one with all the locks.