"körülnéz" Englisch Übersetzung

HU

"körülnéz" auf Englisch

HU körülnéz
volume_up
{Verb}

körülnéz (auch: hátranéz)
Ha az ember elmegy az Öbölbe és körülnéz, rengeteg olajat lát.
If you go to the Gulf and you look around, you do see a lot of oil.
körülnéz (auch: körbenéz)
körülnéz
körülnéz (auch: becsap, elfogad, bevezet, befogad)
Henry körülnéz, mintha azt mondaná: Ezt vállalja valaki más.
Henry looks around as if to say Someone else take this one, willya?

Beispielsätze für "körülnéz" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA vén hülye összeszarja magát, amikor hazajön és körülnéz röhögött halkan Steve.
The bastard is going to shit where he stands when he comes hack and gets a look, Steve said with soft glee.
Hungarian- Lehet - feleli Henry -, de jobban érzem magam, ha Pete körülnéz.
'Maybe,' Henry says, 'but I'll feel better if Pete takes a look.'
HungarianMiss Marple látta, hogy gyorsan körülnéz, aztán sietve beoson.
She saw him give a rapid glance round and then slip quickly inside.
HungarianMindenütt ott van, ha körülnéz, de nincs gyakorlata a látásban és ezért óvom attól, hogy erőltesse.
He is everywhere, if you look, but you are untrained in the looking, and I caution you not to.
HungarianNehéz elhinni, ha az ember körülnéz ebben a zsúfolt helyiségben.
That's hard to believe, looking around the cluttered room.
HungarianEgyszer csak körülnéz, és látja, hogy oroszlánok kerülgetik.
Suddenly he looks around and sees there are lions behind him .
HungarianCsaknem egy óra telt el, mire a völgybe vezető ösvényen lapító lény elhatározta, hogy körülnéz.
Almost an hour passed before the creature that lay in wait on the path leading into the valley decided to investigate.
HungarianAz aurátlan gép úgy tett, mint aki körülnéz.
The fieldless machine made a show of looking around.
Hungarian...És az a szokása, hogy idegesen körülnéz?
And he has a habit of glancing nervously around him?'
HungarianMegcsóválja a fejét, és megint körülnéz.
HungarianKörülnéz, és folytatja, Sziasztok, fiúk.
HungarianValaki, aki kijön és körülnéz.
Someone who would come out and check around.
HungarianHan figyelte, amint a vékony fiatalember, aki két banthával előtte haladt, kiegyenesedik a nyeregben, és körülnéz.
Han watched the thin rider two banthas ahead of him sit up straighter; Luke seemed far more comfortable in his disguise than Han felt.
Hungariankörülnéz a szövetkezetnél, hogy nincs-e olyan farmer a környéken, akinél munkát kaphatnának a mexikóiak.
My father would go to town, for the second day in a row, and check with the Co-op to see if there was another farm where our Mexicans might work.
HungarianPete továbbadja a telefont Beavernek, aki körülnéz, azután olyan messzire húzza a kagylót a sarok felé, amennyire a drót engedi.
Pete hands the phone to Beaver, who looks around, then stretches the phone as far toward the corner as the cord will allow.
HungarianKörülnéz, hová tehetné.
HungarianAkárhogy is, jobb ha körülnéz.