"késedelem nélkül" Englisch Übersetzung

HU

"késedelem nélkül" auf Englisch

HU késedelem nélkül
volume_up
{Adverb}

késedelem nélkül (auch: azonnal, rögtön, tüstént, megszakítás nélkül)

Ähnliche Übersetzungen für "késedelem nélkül" auf Englisch

késedelem Substantiv
nélkül Substantiv
English
nélkül Präposition

Beispielsätze für "késedelem nélkül" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA következő lépéseket kell késedelem nélkül - vagyis azonnal - meg kell tenni:
These are the steps which must be taken immediately, and I mean 'immediately':
HungarianA Bizottság késedelem nélkül felkérte az ECDC-t a tudományos vizsgálat elvégzésére.
The Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
HungarianWalter azonban már ott volt, és Alex segítségével késedelem nélkül beemelte az ágyába.
But Walter was there, and Walter and Alex together helped him onto the bed.
HungarianÚgy gondolom, hogy a pozitív DAS-ról szóló megbeszélést késedelem nélkül folytatni kell.
I think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
Hungarian- Késedelem nélkül össze kell ülnünk, és meg kell beszélnünk a Mary Jane-helyzetet!
We've got to sit down nd talk about the Mary Jane situation very soon.
HungarianKipirunak sajgott az oldala, mintha bordatörése lenne, de azért késedelem nélkül menekült.
Keepiru arched and darted away, though his side hurt as if a rib was broken.
HungarianMert ha nem, késedelem nélkül odamegyek, és harcba szállok velük, számnak kardjával.
If not, I will come to thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth.
HungarianAzt hiszem, kifogástalanul, késedelem nélkül és nagy lélekjelenléttel végezte a dolgát.
He seems to have acted very well, with promptitude and presence of mind.
HungarianAz ügyvéd az irodájában volt, s minden késedelem nélkül bevezettek hozzá.
The lawyer was in his office, and we were ushered in without any delay.
HungarianSok olyan probléma van napirenden, amellyel sürgősen és késedelem nélkül foglalkoznunk kell.
We have many problems on the table that need to be tackled urgently and without delay.
HungarianWilliamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe.
Instantly, William thought of his private collection, locked up back at home.
HungarianElkaptam a hóna alatt, és ő késedelem nélkül, ruganyosan hozzám simult.
I caught her under her arms and she went rubber-legged on me instantly.
Hungarian- Mélységet száz lábra, értettem - felelte késedelem nélkül a merülőtiszt.
'One hundred feet, aye,' the diving officer responded immediately.
Hungarian(2) A pályázatokról anonim formában és késedelem nélkül tájékoztatni kell a Bizottságot.
2. The tenders shall be communicated in an anonymous form and without delay to the Commission.
HungarianFelség, van egy üzenetem az ön számára szólt közbe Samir amelyet késedelem nélkül át kell adnom.
Sire, I have a message for you, Samir said, which I must give you at once.
HungarianNem engedhetjük meg magunknak a várakozás luxusát, hanem késedelem nélkül cselekednünk kell.
We do not have the luxury of time. Instead, we must act without delay.
HungarianIsmétlem, Speroni úr, Ferreira asszony, késedelem nélkül sor került az intézkedésre.
I repeat, Mr Speroni, Mrs Ferreira, the action was immediate.
HungarianKissoon késedelem nélkül újra támadt, szélesebbre nyitva a halálos sebet.
Kissoon went back for more instantly, opening the wound further.
HungarianAz EU részvételét éppen ezért késedelem nélkül át kell gondolni.
The EU's involvement should therefore be reconsidered without delay.
HungarianSzeretném, ha késedelem nélkül tájékoztatnának az eljárás menetéről.
I wish to know the actual course of the procedure without delay.