"kártérítés" Englisch Übersetzung

HU

"kártérítés" auf Englisch

HU kártérítés
volume_up
{Substantiv}

Az utasoknak járó kártérítés a légitársaság csődje esetén (szavazás)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (vote)
3. kártérítés és segítségnyújtás baleset esetén.
3. compensation and assistance in case of an accident.
Tengeren elvesztett konténerek és kártérítés (vita)
Containers lost at sea and compensation (debate)
kártérítés (auch: jóvátétel, kártalanítás)
kártérítés (auch: biztosíték, jóvátétel, jótállás, hadisarc)
volume_up
indemnity {Subst.}
Negyvenezer dollár halál esetén, dupla kártérítés, ha ő vagy Wendy vonatbalesetben, repülőgép-szerencsétlenségben vagy tűzesetben halnak meg.
Forty-thousand-dollar death benefit, double indemnity if he or she died in a train crash, a plane crash, or a fire.
kártérítés (auch: kiegyenlítés, szifon, ellentét, elágazás)
volume_up
offset {Subst.}
kártérítés (auch: felmentés, segély, segítség, jóvátétel)
volume_up
relief {Subst.}

Beispielsätze für "kártérítés" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianAz elveszett vagy megrongálódott csomagért 1200 euró maximális összegű kártérítés jár.
Loss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
HungarianA büntető kártérítés összegét mi szabhatjuk meg magyarázta Nicholas.
The punitive is left to our discretion, Nicholas explained.
HungarianAz ügyvédek a kártérítés negyven százalékát leveszik.
These lawyers take forty percent of the recovery.
HungarianAzt is szeretném megkérdezni, milyen intézkedésekre került sor a kivitelezőkkel szemben némi kártérítés biztosítása érdekében.
I would also like to ask what action has been taken against contractors to secure some damages.
HungarianAkkor térjünk rá a büntető kártérítés összegére.
HungarianUtána röviden érintette a kártérítés kérdését.
HungarianMost állapodjunk meg a kártérítés ügyében is.
HungarianA regionális támogatás nem Brüsszel ajándéka, mindössze egy csekély összegű kártérítés az Egyesült Királyság által befizetett milliárdokból.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.
HungarianTehát nem kártérítés, hanem visszatérítés.
HungarianÍtélet és teljes kártérítés.
HungarianAz ügyfeleim, a Black család három tagja kétszázezer dolláros tényleges kár megtérítését és tízmillió dolláros büntetési kártérítés kiszabását követeli.
My clients, the Blacks, seek actual damages of two hundred thousand dollars, and punitive damages of ten million.
HungarianNicholas bár ezt a döntő fordulatot senki sem vette észre tudatosan terelte át a vitát a felelősség kérdéséről a kártérítés területére.
Nicholas had steered the talk away from liability and onto the issue of damages, a crucial shift that no one recognized but himself.
HungarianTovábbá mi, az esküdtszék tagjai másodízben is a felperes, Celeste Wood javára döntöttünk, és büntető kártérítés címén megítélünk négyszázmillió dollárt.
And we, the jury, find for the plaintiff, Celeste Wood, and award punitive damages in the amount of four hundred million dollars.
HungarianEgy polgári perben az esküdtszék rekordnak számító, ötvenmillió dolláros büntetési kártérítés megfizetésére kötelezte a Great Benefit biztosítótársaságot.
A jury in a civil case awarded a record fifty million dollars in punitive damages against the Great Benefit Life Insurance Company of Cleveland, Ohio.
HungarianAzonban ha Önnek valami más tartozik, ha valaki tartozik Önnek adásvétel, kártérítés vagy hasonló miatt, ez gyakran aggasztó, nem pedig az elme nyugalmát biztosító dolog.
However, if you are owed money by another person, if someone owes you money from a sale, damages or similar, this often gives cause for concern rather than peace of mind.