"jellemző" Englisch Übersetzung

HU

"jellemző" auf Englisch

HU jellemző
volume_up
{Substantiv}

Ez szinte minden nagyszabású nemzetközi eseményre jellemző.
They are almost characteristic of all large-scale international events.
Ez gyakran jellemző a költségvetés-módosításokra, és megnehezíti a javaslat értékelését.
This is often a characteristic of amending budgets and it makes it more difficult to assess the proposal.
És az atavizmus-aktiváció alapjában véve -- egy atavizmus egy ősi jellemző.
And atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
jellemző
jellemző (auch: paraméter, segédváltozó)
volume_up
parameter {Subst.}
Ahhoz, hogy az inflációt az RKB által javasolt paramétereken belül tartsuk, el kell kerülnünk a választási évekre jellemző kísértéseket.
For keeping inflation within the parameters proposed by the NBR, we need to avoid the temptations specific to electoral years.
Mindazonáltal a kettős mérce alkalmazása bizonyos paraméterek értékelésében nem méltó, de nem is jellemző aspektusa az Egyesült Európa projektnek.
Yet, applying double standards in evaluating certain parameters is not a worthy and characteristic aspect of the United Europe project.

Beispielsätze für "jellemző" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian(c) a vizsgálati terület akusztikai tulajdonságaira jellemző korrekciós állandó.
( C ) CORRECTION CONSTANT REPRESENTING THE ACOUSTIC PROPERTIES OF THE TEST AREA .
HungarianElő kell mozdítani az adott régiókra jellemző mezőgazdasági fajták használatát.
The use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Hungarian- Igen, ez néha jellemző a dolgok természetére - jegyezte meg Throbius király.
Yes, that is sometimes implicit in the nature of things, King Throbius agreed.
HungarianEz az állásfoglalás ismét jól példázza a Parlament többségét jellemző képmutatást.
This resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
HungarianPersze egyáltalán nem volt jellemző Mr. Fortescue-ra, hogy olyasmiket kiabált.
. Of course, I realise now Mr. Fortescue can't have been himselfshouting like that.
HungarianÜdvözlöm az ezekre a korai kapcsolatfelvételekre jellemző gyakorlati megközelítést.
I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
HungarianA jó adminisztrációs rendszerre a felelősség egyértelmű megosztása jellemző.
With a good administrative system there is a clear division of responsibility.
HungarianA féldrow egyenesen a szemébe nézett, falánk, ragadozókra jellemző mosollyal az arcán.
He saw the half-drow watching him, a feral grin on his face, a blade in his hand.
HungarianMég sohasem látták, hogy bármin is nevetett volna, ez nem volt jellemző rá.
They had never seen him laugh at anything, and somehow it seemed out of character.
HungarianNéha meg szoktak tapsolni ennél a pontnál, bár ez Svájcban inkább jellemző.
Sometimes people clap at this point, but that's actually more in Switzerland.
HungarianMár benőtte a fű, azzal a vad sebességgel, amely a louisianai tavaszra jellemző.
The grass was growing over it, quick and wild, as it always does in spring in Louisiana.
HungarianFel szeretném hívni a figyelmüket egy speciálisan Nicaraguára jellemző helyzetre.
I would like to draw your attention to a specific situation in Nicaragua.
HungarianAsimov mindegyik regényt a megírás idejét jellemző tudományos színvonalhoz idomította.
Asimov wrote each novel at the level of the then current scientific understanding.
HungarianA menedékügyi politika vonatkozásában erre a jelentésre is a nagyvonalúság a jellemző.
This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
HungarianAz egyetlen hálószobára jellemző bútordarab a sarokba tolt faragott ágy volt.
A carved wooden bed pushed into one corner was the only concession to conventionality.
HungarianA tuberkulózis felháborító példája a világunkra jellemző egyenlőtlenségeknek.
Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
HungarianA rossz politikák és az ezek nagy részét jellemző egyenlőtlenség az egyik probléma.
Bad policies and a lack of equality in many of those policies is one of those problems.
Hungarian...a pap mondta érzelemtől fűtött, az idős emberekre jellemző, rekedtes hangon valaki.
The red lights on the monitors were almost as bright as the muted glow of the lamps.
HungarianA piás, Bradley Roach, nem akart bántani senkit; ez nem is jellemző a szesznyákokra.
The drunk, Bradley Roach, didn't mean to hurt anyone; drunks so rarely do.
HungarianSzellemek kavarogtak körülötte újabb furcsaság, ami csakis erre a harcosra volt jellemző.
Shadow wraiths swarmed round him another strange detail unique to the warrior.