HU javaslatot tesz
volume_up
{Verb}

javaslatot tesz
javaslatot tesz
Az Európai Bizottságtól azt várják, hogy jövő héten javaslatot tesz az európai pénzügyi rendszer és annak felügyelete felépítésének tárgyában.
The European Commission is expected to make a proposal for building the European financial architecture and its supervision next week.
javaslatot tesz (auch: javasol, int, indítványoz, indítványt tesz)
javaslatot tesz (auch: mozgat, halad, elmozdul, rábír)
javaslatot tesz (auch: indítványt tesz)
javaslatot tesz (auch: indítványt tesz)
javaslatot tesz
javaslatot tesz
javaslatot tesz

Ähnliche Übersetzungen für "javaslatot tesz" auf Englisch

tesz Verb

Beispielsätze für "javaslatot tesz" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA szöveg érdeme, hogy a politika radikális felülvizsgálatára tesz javaslatot.
This text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
HungarianA holnap elfogadásra kerülő állásfoglalás néhány javaslatot tesz erre vonatkozóan.
Well, our resolution which will be adopted tomorrow makes some suggestions.
HungarianMa vagy holnap Sarkozy elnök úr javaslatot tesz majd egy Mediterrán Unió létrehozására.
Today or tomorrow Mr Sarkozy is going to propose a Union for the Mediterranean.
HungarianAz előadó, Siekierski úr a társfinanszírozás eltörlésére tesz javaslatot.
The rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
HungarianA jelentés 20 hetes, teljes összegű fizetés mellett biztosított szülési szabadságra tesz javaslatot.
The report proposes a period of maternity leave lasting 20 weeks on full pay.
HungarianA Lehne-jelentés támogatja ezt a megközelítést, sőt, még a küszöb emelésére is javaslatot tesz.
The Lehne report is in favour of that approach and even suggests raising the thresholds.
HungarianÚgy vélem, hogy az, amire a Bizottság javaslatot tesz, eléri ezt a célt.
I think what the Commission is proposing will achieve that.
HungarianAmikor a Bizottság jogszabályra tesz javaslatot, akkor a lehető legtöbb érdek kielégítésére törekszik.
When the Commission proposes a law, it tries to satisfy the widest possible range of interests.
HungarianA Bizottság javaslatot tesz, a Parlament és a Tanács pedig dönt.
The Commission proposes; Parliament and the Council decide.
HungarianA terv, az elkövetkező évekre vonatkozó európai uniós szintű konkrét lépésekre is javaslatot tesz.
This plan will include proposals for definite actions at European Union level for the coming years.
HungarianEgyetlen javaslatot sem tesz az együttműködésre annak érdekében, hogy kisegítse az országot ebből a helyzetből.
Not a single proposal for cooperation to help it out of this situation.
HungarianAzonban ezt a tagállamoknak kell megoldaniuk, és nem azzal, hogy az EU szigorúbb törvényekre tesz javaslatot.
However, the challenge is for Member States to resolve, not by the EU proposing tougher laws.
HungarianAz Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálja a Bizottság javaslatait, és módosításokra tesz javaslatot.
The European Parliament and the Council review proposals by the Commission and propose amendments.
HungarianEz a jelentés számos intézkedésre tesz javaslatot az Európai Unióban élő nők szegénységének leküzdése érdekében.
This report proposes several measures for combating poverty among women in the European Union.
HungarianA Bizottság az Európai Szolidaritási Alap Franciaország javára történő felhasználására tesz javaslatot.
in writing. - (PT) The Commission proposes to mobilise the European Solidarity Fund in favour of France.
HungarianA Bizottság javaslatot tesz, de amit javaslatként elénk tár, az nem mindig a legjobb az összes tagállamnak.
The Commission proposes, but what it gives us as proposals is not always the best for all Member States.
HungarianCuster javaslatot tesz arra, hogy a Kongresszus mielőbb találjon módot a lakotákkal kötött egyezmények felmondására.
Custer recommends that Congress find a way to end the treaties with the Lakota as soon as possible.
HungarianA jelentés javaslatot tesz arra is, hogy hogyan javíthatja az Unió a meglévő források és eszközök felhasználását.
The report also suggests ways in which the Union might improve the use of existing funds and instruments.
HungarianA Bizottság jogalkotási keretre tesz javaslatot a 120 g/km közösségi célkitűzés 2012-ig történő megvalósítására.
The Commission will propose a legislative framework for achieving the Community target of 120 g/km by 2012.
HungarianA jövő hónapban a Bizottság javaslatot tesz majd olyan eszközökre, melyekkel ellenőrizni lehet a paktum teljesítését.
Next month, the Commission will propose means by which the implementation of this Pact can be monitored.