"javak" Englisch Übersetzung

HU

"javak" auf Englisch

volume_up
javak {Subst.}

HU javak
volume_up
{Substantiv}

javak (auch: áru, árucikkek, ingóságok)
volume_up
goods {n.Pl.}
Ez a költséghatékony javak és fegyverek exportját jelenti, nyersanyagokért cserébe.
This means exporting cost-effective goods and weapons in exchange for raw materials.
A vegyi fogyasztási javak felhasználói általában nem ismerik e termékek összetételét.
Users of chemical consumer goods are not, as a rule, conversant with the composition of these goods.
Tárgy: A veszélyes fogyasztói javak behozatalának figyelemmel kísérése
Subject: Monitoring imports of dangerous consumer goods
javak (auch: vagyon, gyarmatok)
Amellett, hogy lehetővé tette a letelepedett életmódot, és azzal együtt a javak felhalmozását, az élelmiszertermelés még egy további okból is döntő volt a technológia történetében.
Besides permitting sedentary living and hence the accumulation of possessions, food production was decisive in the history of technology for another reason.

Beispielsätze für "javak" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianHet Nkik soha többé nem hitt a javák korlátozott képességeiről szóló meséknek.
Never again had Het Nkik believed common wisdom about what Jawas could not do.
HungarianA javák és homoklakók megszerezték ezeknek a területeknek a jogát? kérdezte a számítógép.
Have the Jawas and Sand People acquired rights to this land? the computer asked.
HungarianA javák többsége szájtátva hallgatta legbensőbb hite ékesszóló megfogalmazását.
Some of the Jawas gasped at his eloquent recital of their own intensely private beliefs.
HungarianAz immateriális javak, például a védjegy és a szabadalom értékének meghatározása nehéz dolog.
It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
HungarianTudták, hogy az Afrikában megtermelt javak 40%-a nem Afrikában kerül befektetésre?
Did you know that 40 percent of the wealth created in Africa is not invested here in Africa?
HungarianBarátság, gyász, a javak megosztása, bajtársiasság az együtt vadászók, együtt Õrködők között.
Friendships, grief, sharing, buddies-in-arms who hunted and guarded turf together.
HungarianVoltak hatalmas vukik, apró javák, csontvázszerű givinek, egyszerű abyssiak.
There were giant Wookiees and diminutive Jawas, skeletonlike Givins and one-eyed Abbyssins.
HungarianJavák szorgoskodtak asztalok, standok felállításával, a kreditszámolók beüzemelésével.
Jawas bustled about setting up tables, awnings, credit display readers.
HungarianA javák belemásztak a roncsok közé, és Het Nkik már tudta, mit kell tennie.
As the other Jawas scrambled over the wrecked sand-crawler, Het Nkik knew what he had to do.
HungarianEzért merül fel az igény egy aktív szociálpolitika: a javak újraelosztásának politikája iránt.
Hence the need for an active social policy: a policy to redistribute wealth.
HungarianA javák összehangolt erőfeszítéssel láttak a hatalmas bazár felépítésének.
Faced with the magnitude of the great bazaar, the Jawas worked together as an efficient team.
HungarianOdalent hangyamód szorgoskodó javák fáradoztak a bazár felállításán.
Far below, other Jawas scurried about like insects setting up the bazaar.
HungarianA javák és a ranatok gyakorta vetélkedtek Mos Eisley utcáin.
Jawas and Ranats often competed with each other in , the streets of Mos Eisley.
HungarianA javák olyan szépen kifényesítették, hogy a csillogása szinte bántotta a szemet.
The Jawas had polished it so finely that it hurt to look at it lying in the sun with the other gifts.
HungarianA javák visongtak, öklüket rázták a távozó rohamosztagosok felé.
The Jawas yelled and shook their fists at the storm-troopers as they left.
HungarianA gépteremben tartózkodó javák most vészsziréna rikoltására emlékeztető hangon felujjongtak.
With the sound of a grating alarm signal, the Jawas in the engine room squealed with delight.
HungarianA javák karattyolni kezdtek, amikor a fekete vonal átkerült a következő völgy másik oldalára.
The Jawas chittered softly when their black lines moved to include the valley they asked for.
HungarianDe jobb lesz, ha hamar elkezditek, mielőtt a javák berúgnak.
But you'd better start soon or I'll have all thirty-one Jawas drunk before the wedding.
HungarianA javák azonban inkább a nyílt terepet kedvelték, míg a ranatok a lakott környékeken maradtak.
The Jawas tended to roam the empty areas of sand, while Ranats stayed within populated areas.
HungarianA demokratikus országok sokkal gyorsabban megteremtik a javak tisztességes elosztását, mint a diktatúrák.
Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.