"járat" Englisch Übersetzung

HU

"járat" auf Englisch

volume_up
járat {Subst.}

HU járat
volume_up
{Substantiv}

járat (auch: cső, vezeték, csatorna, árok)
volume_up
duct {Subst.}
járat (auch: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {Subst.}
A járat repülőtéri hivatalnokai szorgalmaskodtak körülötte.
Air officials of the line hovered around him.
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
volume_up
round {Subst.}
volume_up
route {Subst.}
A jelenlegi légtérblokkok miatt túlságosan sok olyan járat van, amely túl hosszú, és kerülőúton közlekedik.
As a result of our current airspace blocks, there are too many flights, which are too long and have very circuitous routes.
járat (auch: üzem, működés, járás, átlag)
volume_up
run {Subst.}
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.
to make sb run the gauntlet
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
volume_up
running {Subst.}
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.

Beispielsätze für "járat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
Flight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
HungarianHogy minden párizsi házat föld alatti járat kössön össze a csatornahálózattal!
Every house in Paris was to be connected by an underground corridor to the sewers.
HungarianAmint elindultak lefelé, a járat bezárult mögöttük, és ellepték őket az árnyékok.
As they descended, the shaft closed behind them, and the shadows swarmed toward them.
HungarianA moszkvai 461-es járat utasai, kérjük menjenek a 4-es indulási kapuhoz.
Passengers traveling on Flight 461 to Moscow, please proceed to Departure Gate 4.
HungarianA chicagói járat pontosan érkezik, és akit várok, hamar észreveszi a sapkámat.
The flight from Chicago arrives on time, and I'm soon spotted by my cap.
HungarianAz igaz, hogy a Royalty Express helyközi járat,... de a Royalty család tagja, oké?
JOHN: Royalty Express, although commuter, is still a member of the Royalty family, okay?
HungarianFokok százain hágott már föl, de a járat egyre csak tekergőzött a feketeségben.
Hundreds of steps passed beneath his feet; and still the tunnel twisted through the black.
HungarianA megállapodás foglalkozik továbbá a nagyobb járat- és utasbiztonsággal.
Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.
HungarianTovábbá, és ezt maga is elismerte, a gépük nem nemzetközi járat volt.
Further, your aircraft, by your own admission, was not in international airspace.
HungarianEgy kissé megdőlt akna futott föl az üregből; ez volt a furdancsfa helyén robbantott járat.
It was the great drill-root Toshio and Dennie had blown apart a few days earlier.
HungarianA nassaui járat először Fort Lauderdale-ben szállt le, bár ez Trevor tudatáig nem jutott el.
The flight to Nassau stopped first in Fort Lauderdale, though Trevor hardly knew it.
Hungarian- Sosem hiszik - motyogta Mirt, miközben megnyílt előttük egy keskeny járat.
But I had no idea- They never do, Mirt purred, as stones parted to open a narrow, secret way.
HungarianA járat véget ért, újabb csigalépcső vezetett föl a sötétségbe.
Ahead, the passageway ended and a second stairwell curled upward, dark and empty.
HungarianA London-Aberdeen üzleti járat egy óra múlva felszállt velük, s elindult a skót felföld irányába.
An hour later the London-Aberdeen businessmens flight took off for the Highlands.
HungarianAz üregen túl a járat folytatódott, és sápadtan ragyogott a hullámzó tenger.
Beyond lay the tunnel again, and the dim gleam of breaking water.
HungarianIlja fodorovics bubovoj ezredes lebaktatott a szófiai járat lépcsőjén.
Outside of town, colonel Ilya Fedorovich Bubovoy walked off his morning flight from Sofia.
HungarianA 784-es járat San Francisco-ba várja a beszállókat a 38-as kapunál.
[ P. A. ] Flight 784 for San Francisco is ready for boarding at gate 38.
HungarianDe reggelig nem volt belföldi járat, a többi járaton pedig eladtak minden helyet.
There were no commuter planes until morning, and all of the early flights were already booked solid.
HungarianAlig negyven mérföldnyire attól a mezőtől, ahol a 353-as járat becsapódott...
And it was less than forty miles from the meadow where the doomed 747 had come to a thunderous end.
Hungarian- Kelly járat, üzemanyag-utántöltés utáni ellenőrzés - rádiózta Candy.
Kelly flight, post-refueling checks, Canady radioed to his wingman.