"is" Englisch Übersetzung

HU

"is" auf Englisch

volume_up
is {Adv.}
EN
volume_up
is {Konj.}
EN
EN

"to be" auf Ungarisch

HU is
volume_up
{Adverb}

is (auch: szintén)
volume_up
eke {Adv.} [arch.]
A nemeseket nem zavarta, ha a lovagi fegyvereiken kívül más, a hajóról hozott kézifegyvereket is használniuk kellett.
Most of his followers had no scruples about unknightly weapons; they eked out blade, mace, and morningstar with handguns from the ship.
volume_up
too {Adv.}
Beljebb itt is túlságosan összeszűkül a lőszög, és a távolság is nagyon megnő.
Beyond them the angles became too narrow again, and the distances too great.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
The fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Lancelet is Avalon szülötte... a pezsgő napáradat ott lüktet az ő vérében is...
He too was of Avalon... the sun tides run in his blood too....

Beispielsätze für "is" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianMég ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
Even when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
HungarianMindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
HungarianTehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
So in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
HungarianVégül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
I had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
HungarianCharles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
At his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
HungarianEz a Maxentius, aki csak hat mérföldre lakott a várostól, maga is vadállat volt.
This Maxentius who lived only six miles from the city walls was himself a beast.
HungarianEz nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
That was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
HungarianOtt volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
Sam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
HungarianNémelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
Some say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
HungarianMegpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
I have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.”
HungarianMég a FIFA elnöke, Sepp Blatter is úgy gondolja, a szabályokon változtatni kell.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
HungarianEz üdvözlendő fejlemény, de természetesen további intézkedésekre is szükség van.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
HungarianElőször is havi 1500 euróért képtelenség magasan képzett szakértőket alkalmazni.
For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
HungarianA korty sűrű volt és savanyúan kesernyés, de ugyanakkor élénkítő és frissítő is.
The draught was bitter and sour and thick, but somehow invigorating, quickening.
HungarianA mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, mondta Krisztus Péternek.
Whatever you shall bind on Earth shall be bound in Heaven, Christ said to Peter.
HungarianTovábbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
We will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
HungarianHa nem biztosított a halászat hatékony ellenőrzése, mindig is lesznek problémák.
If there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
HungarianAmit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
What I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
HungarianMacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
Rafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.