"igazi" Englisch Übersetzung

HU

"igazi" auf Englisch

EN

HU igazi
volume_up
{Adjektiv}

Igazi, alapvető szolidaritásnak kell létrejönnie a tagállamok között.
Proper, fundamental solidarity must be established between the Member States.
Igazi demokráciában ilyen állítást egyszerűen nem szabad tenni.
This is something that simply cannot be said in a proper democracy.
Igazi balfékek voltak, hogy ezt a bankot választották, és egyáltalán így viselkedtek.
They were proper wallies, picking this bank and acting as they did.
Akkor talán megtudhatjuk tőle, hogy Easterbrook ezredes igazi katonatiszt-e, vagy sem.
She may be able to tell us if Colonel Easterbrook's a pukka Colonel or not.
volume_up
real {Adj.}
Ne felejtsd el, egy igazi show, egy igazi színházban, igazi közönséggel!
Remember, a real show in a real theater, with a real audience.
- És a Vatikán egy igazi ország, igazi diplomatákkal, viszont fegyveres erő nélkül...
'And the Vatican is a real country, with real diplomatic status, but no armed forces .
- Vagy van időd egy igazi férfira... aki igazi aranyakkal fizet?
Or have you time enough for a real man ... with real gold to spend?
Igen, talán... csakhogy az a gyilkosság nem igazi gyilkosság lenne.
Yes, perhaps; but it wouldn't be the right kind of murder.
Ha ezt megértitek, akkor minden idő az igazi idő lesz számotokra.
When you understand that -- then any time at all will be the right time for you.
A lift viszonylag simán ereszkedett, de valahogy mégsem volt az igazi.
The elevator ran smoothly enough, but somehow it just didn't feel right.
igazi (auch: abszolút, teljes, könnyű, valódi)
volume_up
sheer {Adj.}
Úgy látszik, az emberi természetben gyökerezik, hogy mindent elszenvedtetünk azzal, aki kész mindent elszenvedni igazi alázatosságból, gyengeségből vagy közönyből.
Perhaps it is only human nature to inflict suffering on anything that will endure suffering, whether by reason of its genuine humility, or indifference, or sheer helplessness.
igazi (auch: valóságos)
. - (PT) A szabadkereskedelmi megállapodások (FTA-k) igazi "kézikönyve”...
. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
Az éghajlatváltozás körüli hisztéria néha igazi diktatórikus viselkedést idéz elő!
Hysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
Igazi satrafa lett belőle: a sarokban gubbasztott, és a térdére terített takaróba kapaszkodott.
left her, a veritable crone in the corner, clinging to the rug that covered her lap.
volume_up
very {Adj.}
Ez a Szerződés igazi szelleme és a történelem lényege.
This is the very spirit of the Treaty and the essence of history.
Szergej igazi mintaképe az oroszoknál mindennapos, jó közösségnek.
Sergey was the very image of Russian good fellowship.
Kedvelik ezt az igazi angol atmoszférát , mondta Mr. Humfries, kivillantva hófehér fogsorát.
Humfries, showing his very white teeth in a smile.

Beispielsätze für "igazi" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianGyönyörvirágnak udvarolok és bort iszom, amint egy igazi afgán harcoshoz illik.
I abide here, following the Flower and drinking wine as an Afghan coper should.'
HungarianFel-felugrott a levegőbe, visszaesett, és közben morgott, mint egy igazi kutya.
He occasionally leaped off the rug and came down making dog grunts in his throat.
HungarianMég Bert, az igazi "szárazföldi patkány" is tisztelni kezdte az Eilean Mor-t.
Even Bert, a landlubber if ever there was one, began to regard her with respect.
HungarianA 82. módosítás elfogadása felfedi ennek a Parlamentnek az igazi, vérszomjas arcát.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
HungarianEz igazi lether ima lett volna, bár senki sem merte ilyen nyíltan megfogalmazni.
A suitable Letherü prayer, though none would utter it in such a bold fashion.
HungarianNyugat-Európa és Amerika éveken át igazi sikertörténetnek tartotta Kenya esetét.
For years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Hungarian- Igazi fiskális beszéd, kellő aránnyal és nyomatékkal - állapította meg Michael.
Now that's a lawyerly speech, with pacing and just enough force, Michael said.
HungarianRudolf halála után Prága már nem az igazi, Heidelberg lesz a megfelelő hely.
After the death of Rudolf II, Prague is no longer the ideal location; Heidelberg is.
HungarianGyereket szülni, mégse pórázon járni, az az igazi, gondolta el Jenny Fields.
A young woman with her own child, with a life ahead of themjust the two of them.
HungarianNem igazi 'agyeldobó' szöveg... de nem is a leggyengébb duma amit ma hallani fogok.
That's not exactly mind-blowing... but it's not the worse line I'll hear tonight.
HungarianVagyis csak akkor igazi a móka és kacagás, ha fennáll a valódi bokaficam veszélye?
'So you only think it's fun if there's a certain degree of reality involved?'
HungarianDe van egy igazi méretű modell is raktáron a NASA Langley Kutatóközpontjában.
But we have a full-scale model in storage at the NASA Langley Research Center.
Hungarian- Életemben egyszer találkoztam igazi jóssal, aki nem tartozott a hadseregbe.
'For once in all my days I have met a true prophet - who was not in the Army.'
HungarianSzolgáltam már zászlóalj- és hadosztálytörzseknél, és láttam már igazi ütközetet is.
I have served on battalion and divisional staffs, and I have seen close combat.
HungarianHanem igazi patrióta vagy legalábbis az, aminek ez a szegény fickó képzeli magát.
That one was a patriot—or that's what the poor bastard thought he was.
HungarianMásodsorban egy igazi többoldalú békefenntartó missziót kell létrehozni Grúziában.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
HungarianKizártam az adatokat, hogy az adatok igazi mintázata jobban kidomborodjon.
I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
HungarianTe vérbeli grande dame vagy, ha meg nem sértelek, igazi elbűvölő nagyasszony.
I've found you a grand lady, if you'll forgive me, an entrancing lady indeed.
HungarianTravec, ez itt Édes Este, aki azt állítja magáról, hogy ő az utolsó igazi római.
Travec, you see here Este the Sweet, who claims to be the last true Roman.
HungarianAbban a sötét, hitetlen zugolyban egyetlen szikra pattant, és az igazi fény volt.
In that dark faithless place within her, there had been a spark of light; true light.