"-hez" Englisch Übersetzung

HU

"-hez" auf Englisch

EN

HU -hez
volume_up
{Präposition}

-hez (auch: -ba, -be, felé, -hoz)
volume_up
to {Prp.}
Besétálok Bendel-hez vagy Sakshez, vagy Bloomingdale-hez pucéron, egy szál hitelkártyával...
Well, you go to Bendel's or Saks or Bloomingdale's, naked except for a credit card
Akadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
Egyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
-hez (auch: felé, -hoz, -höz, -ig)
volume_up
unto {Prp.}

Beispielsätze für "-hez" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianJessének is tetszett itt, bár ő már elment, csatlakozott Maharet-hez Rangoonban.
Jesse had loved it here too, though she was gone now, to join Maharet in Rangoon.
HungarianA turisztikai ipar sok régióban jelentős mértékben járul hozzá a helyi GDP-hez.
For many regions, the tourism industry is an important contributor to local GDP.
HungarianAkadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
HungarianAz energiát jelképező betűt hozzáillesztettük az első három betűhöz, a "Pyr"-hez.
PyrE emits energy, which is why E, the energy symbol, was added to the prefix Pyr.
HungarianA férfi hátralépett a fiatal Pierce-hez, miután sietősen kezet rázott Rowannal.
The older man stepped back with young Pierce, after quickly clasping Rowan's hand.
HungarianAlthea is néha fogja a lányokat, és átmegy Sally Petrie-hez, ha nem vagyok otthon.
Sometimes Althea takes the girls and goes over to Sally Petrie's when I'm gone.
HungarianÁtment szolgálni Marguerite-hez, vagy, az újszülött Katherine körül lebzselt.
He had gone on to serve Marguerite and to hover about Katherine, the new baby.
HungarianCronus ezredes visszatért a Yavin 4-hez húsz vörös színű csillagrombolójával.
Colonel Cronus returned to Yavin 4 with twenty of his crimson Star Destroyers.
HungarianA HADES-hez hasonló fegyvereket bölcsebb a raktárakban tartani, vagy megsemmisíteni.
Better to put weapons like HADES back in storage or destroy them than to use them.
HungarianEgyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
HungarianNe is foglalkozz velük lépett Frieda Carrie-hez, előreszegve papírvágókés-orrát.
Don't let it bother you, Frieda said, tilting her letter-opener nose and strolling over.
HungarianMost elveszített egy műholdat, de nekem azonnal ki kell vinnem a GENESIS-hez.
He just lost a satellite and I've got to get him out to GENESIS right away.
HungarianOdavezette Morgaine-hez a lovat, és gyengéden karjába vette az asszonyt.
He changed his own saddleroll to the front of his saddle, lashing it to pad it.
HungarianEgyenest Rydesdale-hez ment jelentést tenni a főnök figyelmesen hallgatta.
He went straight away to make his report to Rydesdale who listened carefully.
HungarianHa nem lett volna gyémánt gyűrűm, nem követtem volna azt a kölyköt a Reddy Grant-hez.
If I didn't have the ring, I wouldn't have followed that kid to Reddy Grant.
HungarianAz EU-ban előállított GDP-hez képest folyamatosan csökkenő arányt képvisel.
Looking at the GDP we have generated in the EU, its volume has constantly decreased.
HungarianBotom ugyan nem volt, de a Gyors és a Lassú River-hez nem is nagyon kellett.
I didn't have a staff, of course, but for Young River and Old that's not so important.
HungarianHa összeméred az FC Mid-Jutland a négy másik győztessel, 9 az 1-hez esélyed lesz.
If you match FC Mid-Jutlandwith four other winners, you get9 to 1 odds.
HungarianA SWIFT-hez kapcsolódó eljárások ebben a tekintetben sok kívánnivalót hagynak maguk után.
The procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
HungarianMost, hogy friss DNS-hez jutott, átalakult... egy erősebb, gyorsabb vadásszá.
Now that it has fed on fresh DNA, it will mutate... becoming a stronger, faster hunter.