"helyénvaló" Englisch Übersetzung

HU

"helyénvaló" auf Englisch

HU helyénvaló
volume_up
{Substantiv}

helyénvaló (auch: találó, helyes, vonatkozó, alkalomszerű)
volume_up
pertinent {Subst.}
Nem, lovag uram mondta Occuda , a barátja kérdése nagyon is helyénvaló.
'No, SIr Knight,' Occuda said. your friend's question is pertinent.'
A Parlament véleménye tartalmaz több nagyon helyénvaló módosítási javaslatot.
The opinion of Parliament includes a number of very pertinent suggestions for amendments.
It is a pertinent comment.

Beispielsätze für "helyénvaló" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni Németország kérésének.
In view of the market situation, the request made by Germany should be granted.
HungarianE körülmények között nem helyénvaló a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése.
Under these conditions, it is inappropriate to waive the Member's immunity.
HungarianAmit Geier úr mondott, az teljesen helyénvaló, de mi ezt nem is kérdőjelezzük meg.
What Mr Geier said is absolutely correct, but we are not calling that into question.
HungarianÍgy ez az évforduló a mostani időkben a remény különösen helyénvaló üzenetét hordozza.
This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.
Hungarian(SK) Helyénvaló, hogy az EU-Oroszország csúcstalálkozó a figyelem középpontjában áll.
(SK) The EU-Russia Summit is rightly receiving a great deal of attention.
HungarianRitkán értek egyet a Bizottsággal, de ez helyénvaló módosítás lenne.
I rarely agree with the Commission but this would also be a welcome amendment.
HungarianEzért helyénvaló a legjobb informatikai és kommunikációs technológiát igénybe venni.
Information technology must be used as fully as possible to that end.
HungarianEbben a környezetben nem helyénvaló, ha az ember a saját névjegyét használja feleltem.
In a neighborhood like this it's bad form to use your own name, I said.
HungarianNem helyénvaló azt állítani, hogy ez teljes kudarc, és hogy nincs fejlődés.
It is not correct to say that this is a total failure and that we cannot see improvements.
HungarianAzt gondolom, helyénvaló különös figyelmet szentelni erre a vonatkozásra is.
I think it is fitting to devote special attention to that aspect too.
HungarianA biztos úr említést tett a fenntartható fejlődésről, és ez nagyon helyénvaló.
The Commissioner mentioned, quite rightly, sustainable development.
HungarianÖnök is láthatták, mi történt a nap során a napirenddel, ami egyáltalán nem volt helyénvaló.
You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.
HungarianLodovik pislogott: nem tudta, létezik-e egyáltalán helyénvaló válasz erre a kérdésre.
Lodovik blinked for a moment, not sure whether there: was any good answer to this question.
HungarianÚgy gondolom, helyénvaló néhány szóban magyarázattal szolgálni a képviselőknek.
(PL) Mr President, I think the Members should be given a word of explanation.
HungarianEllene vagyok továbbá a nem helyénvaló, partizánkodó politikai megosztottságoknak.
I am also against improper political divides in partisan terms.
HungarianAusztria földrajzi helyzetére való tekintettel, helyénvaló ennek a rendelkezésnek az alkalmazása.
In view of Austrias geographical location, this provision should be applied.
Hungarian- Nem helyénvaló itt vitatni a királyság stratégiáját, sir Lancelet.
This is no place to discuss the strategy of a kingdom, sir Lancelet.
HungarianNem helyénvaló hozzáállás jegyezte meg rosszallóan Alstrom báró.
'An unseemly state of affairs, ' Baron Alstrom observed disapprovingly.
HungarianMagyarország földrajzi helyzetére való tekintettel, helyénvaló ennek a rendelkezésnek az alkalmazása.
In view of Hungarys geographical location, this provision should be applied.
HungarianE megjegyzése ismét nem helyénvaló állapította meg élesen Mr. Seddon.
Mr. Seddon said sharply, That, again, is a most improper remark.