"határtalan" Englisch Übersetzung

HU

"határtalan" auf Englisch

HU határtalan
volume_up
{Adjektiv}

határtalan
Ha egyszer már belelépett ebbe a határtalan semmibe, akkor nem volt távolság, mélység, észak vagy dél.
Once stepped into, this boundless nowhere had neither distance nor depth, north nor south.
My enthusiasm is boundless.
A fiú kőkemény volt és törhetetlenül céltudatos, de ugyanakkor értelmes, a tudásszomja határtalan.
The boy was as hard and fixed of purpose as stone, but he possessed an intelligence and a thirst for knowledge that were boundless.
határtalan (auch: korlátlan, végtelen)
Az összekötött járműhálózatban rejlő lehetőség szinte határtalan.
But the potential of a connected car network is almost limitless.
A határtalan, rozsdavörös alkonyi síkság látványa elenyészett.
A limitless, rust-colored plain, spread under a fey red sun, vanished.
Határtalan értelem rejtőzött a szeme mögött.
There was a limitless intelligence behind her eyes.
határtalan
határtalan (auch: irtózatos, hatalmas, óriási, tetemes)
volume_up
huge {Adj.}
A rácsos ablakokból határtalan kilátás nyílt a holdfényes fellegekre.
He turned me towards him as he stood before a huge heap of wood that lay in the center of the floor.
De ezalatt volt egy globális feszültség, hogy sosem találjuk meg Némót ebben a tágas, határtalan óceánban.
But under that was this global tension of will we ever find Nemo in this huge, vast ocean?
Octavia és Augustus kétségbeesése határtalan volt, a halálesetet állami katasztrófaként gyászolták.
The grief of both Octavia and Augustus was unbounded and the death was mourned as a public calamity.

Beispielsätze für "határtalan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianHatártalan félelme Rhiannon visszatérésétől még az őrület rettenetén is túltett.
Worse than the dread of madness was the uncanny fear of Rhiannon's domination.
HungarianA sok lámpa gyengén világított, de ragyogásukat aláásta az ég határtalan kéksége.
The many lights burned weakly, brilliance sapped by the calm blue vastness of the sky.
Hungarian"A testvéri szív színtiszta gyémánt, gyöngédsége határtalan!" - mondta magában.
A sister's heart is a diamond for purity, a deep sea of tenderness! he said to himself.
Hungarian- Paraerővel rendelkezik, a tudat erejével, ami gyakorlatilag határtalan.
'Her strength is psychic, the strength of the mind, which is virtually beyond limit.
HungarianVajon Lether történelmének mely pontján vált a határtalan kapzsiság erénnyé?
At what point in the history of Letheras, he wondered, did rampant greed become a virtue?
HungarianHalk, sípoló trillázás volt, határtalan szeretettel teli, vidám dallam.
It was the faint trilling of pipes, a joyful sound filled with abiding love.
HungarianÉs elragadtatás, ellenállhatatlan, határtalan elragadtatás, aztán vége.
And the ecstasy, absolutely fathomless, and irresistible, and then drawing to a finish.
HungarianAlatta az iszonyatos fémkolosszusok elhaladtak egymás mellett, a határtalan homoktenger közepén.
Below the horrid iron monsters traveled past each other, over the endless sands.
HungarianHiányzott belőled egy kis attikai só, bőkezűséged viszont határtalan volt.
You needed a pinch of Attic salt, but your liberality knew no bounds.
HungarianCsönd volt odakint, határtalan űr nyúlt a messzeségbe az éjszaka holdfényes kupolája alatt.
It was silent out there, empty and depthless and vast beneath the night's moonlit dome.
HungarianHatártalan örömében, hogy emberi társaságra lelt, semmi nem volt túl nagy fáradság a számára.
Nothing was too much trouble in his crazy delight at human companionship.
HungarianSok asszony élt Verlaine-ben, mert Fulk étvágya határtalan volt.
There had been many women at Verlaine, for Fulk was a man of lusty appetite.
HungarianA határtalan kíváncsiság azonban most is megtette a magáét, ahogy mindvégig.
But a ruthless fascination sustained him, as it had all along.
HungarianA lány megborzongott, zihált, aztán határtalan kétségbeeséssel nézett föl Willre.
She gave a shudder and took a long, shaky breath, and her eyes focused on him, full of a wild despair.
HungarianArca még határtalan szomorúságában is nyíltnak tűnt, szeme új tapasztalatokra vadászott.
Even in great distress, his face seemed open, his eyes searching.
HungarianSzívemben megszámlálhatatlan sok várost és határtalan sivatagokat hordozok.
I carry in my heart countless cities and illimitable deserts.
HungarianA Jaff ott volt. a szakállas magzat, és határtalan szemeivel őt fürkészte.
The Jaff was there, a bearded fetus, his vast eyes fixing her.
HungarianAmiről elkezdték félrevonni a fátylat, az a misztikum határtalan hatalma volt, a boszorkányság!
What they began to unveil was the infinite power of the mystic-sorcery!
HungarianEdward felnézett, s arcán határtalan megdöbbenés jelent meg.
Edward raised his head, and an expression of utter astonishment appeared on his face.
HungarianEmlékszem, régebben megvetettem a juhokat határtalan ostobaságukért.
I remember I used to despise sheep for being so profoundly stupid.