"hangos" Englisch Übersetzung

HU

"hangos" auf Englisch

HU hangos
volume_up
{Adjektiv}

Olyasmi volt... mint egy nagyon hangos, ö, nagyon hangos Marillion.
Sort of like... very loud, uh, very loud Marillion.
Hangos csapódás hallatszott, robajról voltaképp nem lehetett beszélni.
There was a loud thump, but it wasn't really a loud noise.
A motorok hangja természetellenesen hangos volt az éjszaka csendjében.
The engines sounded unnaturally loud in the perfect stillness of the fields.
hangos (auch: zajos, lármás, kiabáló, feltűnő)
volume_up
noisy {Adj.}
Hangos lánccsörgés hallatszott, majd a felvonóhíd hatalmas döndüléssel lezuhant.
There was a noisy rattle of chain, and the drawbridge dropped with a huge boom.
Ez most elég hangos lesz figyelmeztette Mrs. Griffint.
This is going to be noisy, he warned Mrs. Griffin.
Nem volt közel a telefonhoz, de épp elég hangos volt.
It was not close to the telephone, but it was noisy enough.
hangos (auch: izmos, erős, durva, vad)
hangos (auch: izmos, erős, durva, vad)
Nem hagyhatjuk őket cserben - néztem rá, és a mögöttem ülő testvérek hangos egyetértésükről biztosítottak.
We can't leave them trapped, I said, and the brothers behind me were in vociferous agreement.
Visszavertük ama keveseket, kik voltak oly arcátlanok ránk támadni, vagy pusztán bősz tekintettel, hangos szitkokkal űztük el őket.
We fought off the few who had the stamina to attack us, subduing others with mere ferocious looks or vociferous condemnations.
Az örmény lobbi e Parlamentben éppen az örmény népirtás kérdését majdnem egy évszázada övező egyértelmű tudatos elhallgatás miatt oly hangos.
The Armenian lobby is so vociferous in this Parliament precisely because of the apparent conspiracy of silence that has surrounded the genocide question for almost a century.

Beispielsätze für "hangos" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Hungarian- Haj, nincs kezdet és nincs vég - közölte Samuel hangos és gyászos sóhajjal.
Aye, there is no beginning and no end, said Samuel with a deep and forlorn sigh.
HungarianA lövegtorony hangos nyikorgással fordult el, és a cső éppen a közeledőkre meredt.
The turrets swiveled, the long deadly barrels seeking a target-and finding one.
HungarianPersze egy szava se lehet; ilyen hangos sikert aratni mindig szívmelenget érzés.
Still, a chap shouldn't grumble, he supposed; always nice to be appreciated.
HungarianEbben a pillanatban a műholdas adás nyomtatója hangos kattogással életre kelt.
Just then his Air Force Satellite Communications printer clattered to life.
HungarianA lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.
The hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
HungarianEgyszer egy ilyen hangos kutya miatt simít meg majd a laposguta, gondolta el Wilma.
Her fingers caught over the first line and it snapped like a guitar string.
HungarianRalph óvatosan visszafeküdt, a levelek hangos sóhaja kísérte mozdulatait.
Ralph lay down carefully, to the accompaniment of a long sigh from the leaves.
HungarianAzonnal összecsaptak, kardjuk hangos csengéssel pattant le a másik pajzsáról.
They struck simultaneously, their swords ringing on each other's shields.
HungarianPor és kavicsok örvényét kavarva, hangos patadobogással nyargaltak a többiek után.
In a whirlwind of dust and grit and a pounding of hooves, they charged after the others.
HungarianFeje fölött hangos csörtetést hallott Dorman közeledett a földcsuszamlásos részhez.
He heard twigs snapping, branches crashing aside, as Dorman came closer.
HungarianEgyetlen mondatba foglalta össze tevékenységét, bejelentését hangos üvöltés fogadta.
Robert stabilized the thing in a phrase which was received uproariously.
HungarianA pandion szeme előtt a világ elsötétült, fülében furcsa, hangos csilingelést hallott.
The light seemed to fade from his eyes, and there was a deafening ringing in his ears.
HungarianAz elején kezdtem, azzal, hogy késő este hangos szóváltásra lettem figyelmes.
I began where it started, with voices in our front yard late at night.
HungarianA teremben oly hangos volt a robaj, hogy nem hallhatták Azriim neszeit.
Cale couldn't hope to hear Azriim's movement above the pulsing in the room.
HungarianErre hangos "nem”-et mondunk; ezért nem szeretnénk ezt a rendelkezést.
We say a resounding 'no' to that; that is why we do not want this provision.
HungarianSúlyos kalapácsok döndülésétől, kövön zúzott vas csikorgásáról volt hangos a tér.
The air rang with the pounding of mighty hammers and the clangorous screech of iron on stone.
HungarianA talaj hirtelen megnyílt alatta, és a katona hangos sikollyal tűnt el a föld alatt.
The floor promptly fell open under him, and he dropped from sight with a despairing shriek.
HungarianAz őrjítően hangos csörgés hatására erősebben nyomtam magam ahhoz, aminek nekicsapódtam.
The furious whir of rattles made me press harder against what I'd struck.
HungarianAdus hangos diadalüvöltéssel lesújtott ezúttal nem ellenfele fejére, hanem a testére.
Roaring in triumph, AdUS swung - not at Kurik's head, but at his body.
HungarianIzmael karját félreütötte, kése hangos koppanással a földre hullott.
Izmael’s arm was knocked aside; his knife clattered to the stone floor.