"haladéktalanul" Englisch Übersetzung

HU

"haladéktalanul" auf Englisch

HU haladéktalanul
volume_up
{Adverb}

haladéktalanul (auch: azonnal)
Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációk tartását kezdeményezi.
In this event, consultations shall be initiated forthwith by the Commission.
Minden ilyen módosításról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
They shall forthwith inform the Commission of any such amendment.
A tagállamok ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
THEY SHALL FORTHWITH INFORM THE COMMISSION THEREOF .
haladéktalanul (auch: hirtelen, gyorsan, sebesen)

Beispielsätze für "haladéktalanul" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianA Bizottság 2002-ben elkészítette javaslatait, és haladéktalanul munkába fogott.
The Commission made its proposals in 2002 and undertook to see speedy action.
HungarianUtasítják a kettes számú egységet, haladéktalanul hatoljon be a semleges övezetbe.
'Task force two is hereby ordered to cross into the neutral zone immediately.
HungarianMegígérte Rowannak Michaelnek, hogy haladéktalanul átköltözik, és állta is a szavát.
She had promised Rowan and Michael she would move in immediately, and she had.
HungarianÉdesapám haladéktalanul Londonba utazik Forster ezredessel, hogy felkutassa Lydiát.
My father is going to London with Colonel Forster instantly, to try to discover her.
Hungarian- Elnök úr, van egy kis problémánk, amiről haladéktalanul beszélnünk kellene.
'Mr President, we have a little problem I think you need to see right away.'
HungarianHa válasz érkezik ezzel a továbbítási számmal, haladéktalanul küldje át hozzám.
If anything comes in with this operation-reference number, bring it to me immediately.
Hungarian(2) A Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell a benyújtott pályázatokról.
2. The Commission shall be informed without delay of the tenders submitted.
HungarianHa egyértelmű következtetéseket vonnak le, akkor kötelességünk haladéktalanul reagálni.
If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately.
HungarianHaladéktalanul, és lehetőleg még ma vissza kell vonniuk ezt a végrehajtási rendeletet.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
HungarianNa jó, haladéktalanul jelentem először is legalább a helyi rendőrségnek.
Well, for the time being, he would report it at least to the pre-fectural police.
HungarianRendkívül fontos, hogy ezt a tervet haladéktalanul végre lehessen hajtani.
It is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
HungarianEzért haladéktalanul határozott és hatékony közösségi szintű fellépésre van szükség.
Therefore, decisive and effective action is immediately necessary at Community level.
HungarianA Parlament haladéktalanul reagált erre azáltal, hogy megváltoztattuk eljárásrendünket.
We in this Parliament have immediately responded to this by amending our procedure.
HungarianA Parlamentet haladéktalanul tájékoztatjuk ennek az eljárásnak az eredményeiről.
Parliament will be promptly informed of the results of this procedure.
HungarianHaladéktalanul felül kell vizsgálni az éghajlat-változási és energiaügyi csomagot.
What is needed is immediate revision of the climate and energy package.
HungarianA tagállamoknak haladéktalanul végre kell hajtaniuk az uniós egészségügyi stratégiát.
The Member States should implement the EU's health strategy without delay.
HungarianKét témát szeretnék külön is kiemelni, amelyekkel haladéktalanul foglalkoznunk kell:
But I would like to stress particularly two issues that should be addressed immediately:
HungarianFelszólítom az Amerikai Egyesült Államokat, haladéktalanul szereljék le az Ice Fortresst.
I call upon the United States to immediately deactivate their illegal Ice Fortress.
HungarianA királyt erről haladéktalanul tájékoztatni kell, amint végzünk idelent.
The King must be told of this as soon as we have finished our business here.
HungarianEz ellen ez Egyesült Államok kormánya is haladéktalanul felemelte szavát.
The United States administration has unequivocally spoken up against this.