"házi" Englisch Übersetzung

HU

"házi" auf Englisch

HU házi
volume_up
{Adjektiv}

házi
volume_up
house {Adj.}
Megszólalt a telefon, a szabályos házi vonal.
The phone rang just then, the regular house phone.
Otthon mindig azt hallottam, hogy te parancsolsz a házi szellemnek.
They always said at home that the spirit in this house was yours to command.
Annie, szabályos betűivel, a házi híradó nevét is megjelölte: Epekő.
The in-house paper was identified, in Annie's neat hand, as The Gurney.
házi (auch: család-, családi)
volume_up
family {Adj.}
Úgy érti, hogy egy házi szellemtől, vagy úgy, hogy emberektől?
Do you mean danger from this family fiend or do you mean danger from human beings?
A család fényes házi mulatságokat rendezett.
The family entertained often and lavishly.
A közeli szikladarabok mögül két, egyértelműen a macskák családjába tartozó, de a házi macskánál kétszer nagyobb lény bukkant elő.
Two animals, twice as large as domestic cats but definitely of the feline family, emerged from behind a scattering of rocks close by.
házi (auch: hazai, belföldi, családi, haza-)
volume_up
home {Adj.}
Otthon mindig azt hallottam, hogy te parancsolsz a házi szellemnek.
They always said at home that the spirit in this house was yours to command.
Tegnap a Parlamentben ünnepeltük a házi készítésű fagylalt európai napját.
Yesterday in Parliament we celebrated the European Day of home-made ice cream.
Az ágyam alól a házi fzet éleszts szaga szállt fel.
Beneath my bed my home-brew gave off a yeasty smell.
Tegnap a Parlamentben ünnepeltük a házi készítésű fagylalt európai napját.
Yesterday in Parliament we celebrated the European Day of home-made ice cream.
Ismétlem, a házi készítésű fagylalt európai napját ünnepeltük.
I repeat, we celebrated the European Day of home-made ice cream.
A tea finom volt; ugyanúgy a házi sütemény és a befőtt is.
It was a good tea with home-made cake and fresh buns.
Annie, szabályos betűivel, a házi híradó nevét is megjelölte: Epekő.
The in-house paper was identified, in Annie's neat hand, as The Gurney.
Mi van, ha Mattiece házi ügyvédje agyalta ki a tervet?
What if one of Mattiece's in-house lawyers devised the scheme?
Miután Preston távozott, a főigazgató-helyettes megnézte a házi telefonkönyvet és fölhívta a személyzeti osztály vezetőjét.
When Preston had gone, the Deputy Director-General consulted a list of in-house phone numbers and called the head of Personnel.

Beispielsätze für "házi" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianE válasz lényege az volt, hogy a tagállamok nem készítették el a házi feladatukat.
That reply was to the effect that Member States have not done their homework.
HungarianDurling elnök ez esetben jól végezte a házi feladatát felelte a politikai szakértő.
President Durling has done his homework well on this, the political expert replied.
Hungarian- tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés;
- domestic bovine animals and swine for breeding, production or slaughter;
HungarianEbben a profán városban senki sem vitte el a házi isteneket a halott asszonnyal.
No one in this profane city had even taken them away with the dead woman.
HungarianFelültem, és rádöbbentem, hogy a Larariumot, a házi istenek szentélyét nézem.
I sat up and realized I was looking at the Lararium, the shrine of the household gods.
HungarianGrisin egymásra fektette a három dossziét, és fölemelte a házi telefont.
Grishin shuffled the three papers together and made a call on his office phone.
HungarianAnnyira nevetett, hogy nem tudta abbahagyni, kezében pedig fogta a házi feladatom.
He was laughing so hard, he could not stop and he was holding my assignment in his hand.
HungarianA házi feladatuk az, hogy komolyan gondolkodjanak el erről, mit is jelent ez.
Now your homework assignment is to really think about this, to contemplate what it means.
HungarianEz valóban amolyan falusi, házi probléma, amiben Marple kisasszony specialista.
It sounds to me the kind of village domestic problem that is right up Miss Marple's street.
HungarianHogy ez bekövetkezzék, valamennyi tagállamnak el kell készítenie a házi feladatát.
For that to happen, all the Member States must also do their homework.
HungarianA házi telefonon tájékoztatta főnökét, majd hellyel kínálta Mitchet.
She notified her boss through the intercom and instructed Mitch to have a seat.
HungarianHomer azt mondta, hogy ötödikes és segítségre van szüksége a házi feladathoz.
Homer said he was in fifth grade And he needed help With his homework.
HungarianÚgy hiszem, egyértelmű, hogy a téren a tagállamok nem készítették el házi feladatukat.
I think it is self-evident that Member States have not done their duty in this respect.
HungarianPróbáljuk elvégezni a házi feladatunkat és előrehaladást elérni ebből a szempontból is.
We are attempting to do our homework in this area and to make progress in this regard.
HungarianA folyosókon nyüzsögtek az automaták, robotok, a Legyőzhetetlenek és más házi emberek.
The corridors teemed with robotry and automata, Invincibles and other household members.
HungarianDe a mi házi gyurmánknak fele akkora az ellenállása, mint a boltinak.
But our homemade play-dough actually has half the resistance of commercial Play-Doh.
Hungariana) tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés;
(a) bovine animals and swine for breeding, production or slaughter;
Hungarian- Szivi, ő kotyvasztotta a legjobb házi fagyit, ami valaha megfordult a számban!
Darlin', she made the best homemade ice cream that I ever tasted.
HungarianSzerzett mostanában ellenséget, aki hozzáfér házi készítésű dinamithoz?
Have you recently made enemies with anyone who might have access to homemade dynamite?
HungarianA gömbölyded asszony szürke, házi készítésű ruhát viselt, és fehér kötényt.
She was a plump woman wearing a grey homespun dress and a white apron.