HU fordul
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

Karras visszaintegetett, és nézte, hogyan fordul be Kinderman a Harminchatodik utca sarkán.
Karras waved back; watching Kinderman round the corner of Thirty-sixth.
Látta, hogy a Prétor egy percig vizslatja, majd helyeslően bólint, s az emelvény melletti ajtócska felé fordul.
she nodded and swung to face the doorway at the far corner of the wall behind the dais.
Gondolja, hogy visszamentem volna oda a holttesttel vacakolni, amikor nem tudhatom, melyik pillanatban fordul be csikorgó kerékkel a sarkon két autóra való karhatalom?
You think I'd go back there and handle him, not knowing when a couple carloads of law would come tearing around the corner?
Well, the whole thing hinges upon two points.
De akár tetszik, akár nem, Athabasca a vezető, és csak akkor kerülhet eme falak mögé, ha hozzá fordul.
Still, Athabasca was leader, for better or worse, and any chance of success in breaching these walls would neces- sarily hinge on him.
A torok szétnyílik, mint egy száj, és vörös-narancs anyag felhője fordul ki belőle, vérszínűre festi a levegőt, mielőtt por és szösz alakjában hullana vissza az ágytakaróra.
Its throat peels open like a mouth and a cloud of reddish-orange matter puffs out, staining the air the color of blood before falling back to the counterpane in a shower of dust and fluff.
A Bizottság úgy döntött, hogy ennek a két tagállamnak az ügyében az Európai Bírósághoz fordul.
The Commission has decided to refer those two Member States to the European Court of Justice.
to refer a matter to sb
The Turn of the Screw.
fordul (auch: megfordul, kieszel, kitalál, sodor)
Meleg nap elé néztek, hiába volt már szeptember vége; és a levegő is nedves lesz, ami nagyon ritkán fordul elő Los Angelesben.
The day was going to be very hot, especially for the end of September; and it would be a humid day, too, especially for Los Angeles, where the air was nearly always dry.
Látta, hogy Alan felé fordul, fölvonja a szemöldökét és grimaszol.
He saw Alan turn in his direction, eyebrows raised, and grimaced.
Szinte láttam, ahogy valaki felém fordul a rizskalászok között.
I could see a man turn his head among the stalks of rice.
Eddig a gyilkosnak kedvezett a szerencse; előbb-utóbb ellene fordul, és mellénk áll.
So farthe luck has been with the criminal sooner or later it must turn and be with us.
Látta, hogy Alan felé fordul, fölvonja a szemöldökét és grimaszol.
He saw Alan turn in his direction, eyebrows raised, and grimaced.
Rossz helyen fordul be, És teljesen kitörli az indiánokat.
He makes the wrong turn, and wipes out an entire indigenous people.
Mintegy álomban látta a nőt, ahogy sarkon fordul és előremegy.
As if in a trance, he saw her turn to lead the way.

2. "vkihez"

fordul (auch: könyörög)
volume_up
to appeal {Vb.} (to)
Ezen megkülönböztető bánásmód következtében immár Ecuador és Guatemala is egyenlő bánásmódot követel, valamint azzal fenyegetőzik, hogy további panaszokkal fordul a WTO-hoz.
This differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.
Ezért fordul a jelentés a tagállamokhoz és a régiókhoz, hogy legalább heti három órát biztosítsanak sportolásra, és ezt foglalják bele az általános és középiskolák órarendjébe.
Hence the report's appeal to the Member States and the regions to allocate a minimum of three hours a week to sport and include this in the timetable of primary and secondary schools.

3. "vkihez vmiért"

4. "helyzet"

De vajon nem fordul-e visszájára az egész: nem veszített-e többet a nő, mint amit nyer?
But wouldn't it work out, to the contrary, that she would lose more than she would gain?
This is all gonna work out.

Beispielsätze für "fordul" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

HungarianÉs nyilvánvalóan minden betű nagyjából durván egyenlő gyakorisággal fordul elő.
And obviously each of these letters comes off about roughly equally frequent.
Hungarian- De ha ennyire érdekli a dolog, miért nem fordul magához Aillas királyhoz velük?
Why not put your questions to King Aillas at the court if you are truly interested?
HungarianIrány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
HungarianBlack balra fordul, és Booker ügyfelére mered, aki tőle másfél méternyire ül.
Mr. Black turns to his left and glares at Booker's client three feet away.
HungarianÉrződött, hogy nem először fordul meg tárgyalóteremben, és tudja, mi a dolga.
The math was not complicated, and Dr. Kallison had obviously seen a courtroom before.
HungarianRyan tovább mentegetőzött, bizonygatta, hogy ez soha többé nem fordul elő.
Ryan continued to apologize, continued to aver that this would never happen again.
HungarianEz a hiba általában akkor fordul elő, ha nincs jogosultsága az adott fájl olvasásához.
This error typically occurs if you do not have enough permissions to read the file.
HungarianIronikusnak érezte, ahogy a jó rosszra fordul, és ahogy jó jön ki a rosszból.
He dwelt on the irony of good going to bad, and right coming out of wrong.
HungarianMindazonáltal, bár sokat írtak róla, a megkülönböztetés napi szinten fordul elő.
However, although much has been written about it, discrimination occurs on a daily basis.
HungarianAzt se tudtam, mikor és mennyire gyakran fordul meg a Francia Negyedben levő lakásán.
When and how often he visited his French Quarter flat I didn't know either.
HungarianEz valóban csak a diklór-metán esetében fordul elő, a többi anyag esetén nem.
This occurs only with dichloromethane and not with the other substances.
HungarianNagyon ritkán fordul elő, hogy a politikusok elutasítanák a Bölcs Emberek javaslatát.
It would be unusual for the politicians to decline the recommendation of the Wise Men.
HungarianFordul balra! kiáltotta McLanahan és kidobott két fáklyát a jobb oldali kidobón.
McLanahan shouted, and he ejected two flares from the right ejectors.
HungarianRitkán, rendkívül ritkán fordul elő, hogy egy ügyvéd meg akarna válni cégünktől.
It is a rare, extremely rare occasion when a lawyer leaves our firm.
HungarianNem gyakran fordul elő, hogy felszólalok, így engedjenek meg nekem egy kis élvezkedést.
It is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.
HungarianMajd meglátja, milyen messzire jut, mielőtt ledobja, vagy ellene fordul és felemészti.
And see how far it would take him before it threw him off, or turned and consumed him.
HungarianHa élesre fordul a dolog, akkor mindenki a saját bőrét védi, ezt te is jól tudod.
When it gets down to the nitty-gritty, it's always every man for himself, and you know it.'
HungarianEngem nem tudsz ígéretekkel kifizetni, aztán kihajítani, amikor a szerencséd rosszra fordul.
I'm not to be paid off in promises, then thrown away when your fortunes change.
HungarianFelém fordul, és olyan éles fájdalom hasít a testébe, hogy felnyög.
She twists toward me, and is suddenly racked with pain to the point of groaning.
Hungarian(DE) Elnök úr, ritkán fordul elő, hogy egyetértek Maštálka úrral, most azonban ez a helyzet.
(DE) Mr President, I am not often of one mind with Mr Maštálka, but today I am.